Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TM - technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 1 TM - technik przemysłu mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik przemysłu mody to zawód niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Wybierz kształcenie w atrakcyjnym zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

Pomożemy Ci zrealizować marzenia!

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY:

·      opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych;

·      dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobów odzieżowych;

·      wykonuje modele wyrobów odzieżowych;

·      obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania odzieży;

·      organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych;


Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach odzieżowych.

 Dodatkowo oferujemy:

 • warsztaty stylizacji i kreowania wizerunku,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym kole modelek „GRACJA”,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy: Słowacja,
 •  zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK.
 • warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem)

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - egzamin
  z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym półroczu klasy trzeciej,
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej.

Technik przemysłu mody jest ujęty przez MEN w wykazie zawodów, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim i całej Polsce.

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej szkolnej stronie internetowej!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i plastyki.

Przy kwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik przemysłu mody.