Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 THot - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1 THot - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować! Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.


Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży,
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,
 • planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej,
 • obsługi rachunkowej firmy

Dodatkowo oferujemy Ci:

 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi hotelarskie,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem),
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • możliwość ubiegania się o nagrody i stypendia fundowane przez Prezydenta Miasta Krosna

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje
w zawodzie:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - egzamin planowany na koniec klasy trzeciej,
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji - egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy piątej.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach.

·           

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej szkolnej stronie internetowej!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Przy kwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik hotelarstwa.