Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1F - techniczno-ekonomiczny
Nazwa oddziału

 1F - techniczno-ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Klasa I F  TECHNICZNA-EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, język angielski
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. niemiecki, j. hiszpański  (o ile  jeden z tych języków zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym), biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:   j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z trzech przedmiotów:  geografia, fizyka, chemia

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa  F to propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze
i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów a także,
ze względu na przyjęty od roku szkolnego 2019/2020 system wyboru III przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia dla uczniów, którzy lubią także przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności geografię i nauki
o Ziemi. Znajdą tu miejsce również uczniowie wybierający się na studia techniczne!.

Gdzie na studia?
Profil ten zapewnia uczniom bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które mogą aplikować: od kierunków ekonomicznych (
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze), poprzez kierunki bardziej techniczne jak: geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii, a także kierunki politechniczne (jak w kl. B i C) m.in.: budownictwo
i architektura,
  aż po kierunki niestandardowe, jak np.: meteorologia, turystyka a nawet
z powodzeniem filologie obce itp.
Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, uczelni ekonomicznych,
AGH, politechnik, a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.

Ponadto w klasie F proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak: rysunek techniczny (przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze) oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców lub język angielski w biznesie, w zależności od preferencji uczniów.

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Na tym profilu przygotujemy ucznia gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka  angielskiego  oraz z III przedmiotu rozszerzonego. Nauka języka angielskiego odbywa się w systemie lektoratowym.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do matury rozszerzonej! Wejdź na stronę i zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury.

Zainteresowani uczniowie tej klasy mają możliwość realizacji swoich pasji naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii, i innych,  na których zapewniamy im stałą opiekę dydaktyczną i pomoc w przygotowaniu do udziału w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, statystycznej.
Uczniowie, którzy wybiorą ten profil mogą podobnie jak ich koledzy i  koleżanki z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH"także z geografii i uczestniczyć w zajęciach kół olimpijskich z innych przedmiotów ścisłych.

Jeśli więc masz duszę globetrotera, szerokie horyzonty i choć trochę lubisz matematykę  wybierz klasę F!