Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1C - politechniczny
Nazwa oddziału

 1C - politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Klasa I C  POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, język angielski
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka,
wiedza o społeczeństwie,
j. niemiecki (o ile ten język zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym),

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz  fizyka lub chemia

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe. Przyjęty obecnie system wyboru III przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od upodobań i zdolności.
Dlatego absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (nauki ścisłe)
i politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika,
mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze), a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektroradiologia) oraz informatyczne.

Edukacja na tym profilu umożliwia:

 • solidne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz III przedmiotu rozszerzonego, wybranego przez ucznia;
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B,
  dla wyróżniających się i
    zainteresowanych uczniów;
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ, UR  i innych;
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki, chemii;
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych
  i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym);
 • naukę języka angielskiego w systemie lektoratowym;

Gwarantujemy rzetelne i skuteczne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym! Wejdź na stronę i  zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w  klasie C proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak:  rysunek techniczny,  programowanie, warsztaty z robotyki lub grafiki 3D – projektowanie i druk (według preferencji uczniów).

Jeżeli więc masz smykałkę do przedmiotów ścisłych i wiążesz z nimi swoją przyszłość - klasa C będzie świetnym wyborem.