Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki)
Nazwa oddziału

 1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa I B  matematyczno-fizyczna   akademicka

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, fizyka
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie,
j. niemiecki
(o ile ten język zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym),

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny, fizyka

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych uczniów.

Od 2013 roku klasa B  jest objęta patronatem:

 1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tej
  współpracy uczelnia organizuje dla zainteresowanych uczniów cykliczne  jagiellońskie warsztaty olimpijskie z matematyki i  informatyki na terenie uczelni oraz wspiera przygotowanie uczniów do olimpiady matematycznej poprzez organizowanie zajęć
  z matematyki olimpijskiej z pracownikiem naukowym UJ w naszej szkole.
 2. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach tego porozumienia szkoła nasza prowadzi dla chętnych uczniów zajęcia „roku zerowego” AGH,
  z matematyki i  chemii -
  przygotowujące do matury oraz do podjęcia studiów na kierunkach technicznych.
 3. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
  W ramach
  patronatu uczelnia prowadzi zajęcia laboratoryjne z fizyki
  w swoich pracowniach
  dla
  chętnych uczniów tej klasy.

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.
Edukacja na tym profilu gwarantuje bardzo rzetelne przygotowanie  uczniów nie tylko do   egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i III przedmiotu, wybranego przez ucznia,  ale również do podjęcia studiów  na wszystkich kierunkach technicznych, w szczególności tych najbardziej renomowanych t.j.: informatyka, automatyka, robotyka i wiele innych
.
Gwarantujemy najwyższą jakość!. Wejdź na stronę i zobacz wyniki matury na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:
   http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w  klasie B proponujemy uczniom zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie m. in. jak: zajęcia laboratoryjne z fizyki
(w wymiarze 2 godz. w kl IV) oraz inne np.: programowanie lub grafika
3D –projektowanie i druk (w zależności od preferencji uczniów).

Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęściej wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych w ofercie.

W tej klasie dajemy
wszystkim uczniom możliwość rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów,
A tym szczególnie zainteresowanym:
- udziału  w
obozach naukowych przygotowujących do Olimpiady Matematycznej,
- wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada
  Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska
 Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs
 Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei,
 Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ.

Warto podkreślić, że co roku uczniowie tej klasy zdobywają indeks AGH w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki, fizyki i chemii na wszystkie kierunki tej uczelni. Może i Ty do nich dołączysz?

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie.