Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1c LO humanistyczno-prawniczy
Nazwa oddziału

 1c LO humanistyczno-prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

  • Rozszerzenie: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie. Przygotowuje na studia typowo humanistyczne (filozofia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo, filologia polska) i kierunki społeczno–polityczne (politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo publiczne, psychologia, pedagogika, komunikacja społeczna).
  • To klasa dla typowych humanistów. W ramach języka polskiego nauczanego na poziomie rozszerzonym dodatkowo odbywają się zajęcia z retoryki, kultury żywego słowa i teatrologii. Historia i wiedza o społeczeństwie są wiodącymi przedmiotami, które solidnie przygotowują do studiów prawniczych.
  • Prowadzimy wiele dodatkowych zajęć przygotowujących do licznych konkursów humanistycznych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych.
  • Dopełnieniem i cennym uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest bogata oferta kół zainteresowań o tematyce humanistycznej m. in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, kabaret szkolny czy kultura antyczna oraz typowe koła przedmiotowe.
  • Edukacja humanistyczna wzbogacona jest o lekcje muzealne, biblioteczne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, udział w rozprawach sądowych.
  • Najlepsi uczestniczą w Olimpiadach: Literaturze i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i wielu konkursach organizowanych dla humanistów.