Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1r LO - ratowniczo obronny
Nazwa oddziału

 1r LO - ratowniczo obronny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

1. KIERUNEK RATOWNICZO-OBRONNY  umożliwia naukę udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach (ratownictwo medyczne). W ramach zagadnień z zakresu obronnego uczniowie poznają elementy musztry wojskowej, szkolenia ogniowego oraz ogólną organizację pracy służb mundurowych. Klasa ratowniczo-obronna stwarza możliwość dobrego przygotowania do niesienia pomocy medycznej (także w służbach mundurowych). Zmiany w sposobie zapewnienia bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie, reorganizacja Sił Zbrojnych RP, przejście na armię zawodową, powoduje duże zainteresowanie zdobyciem umiejętności proobronnych. Kierunek ratowniczo-obronny pozwoli na rozwój tych zainteresowań oraz na przygotowanie do dalszej edukacji w szkołach wojskowych różnego typu.

 

2.Informacje dodatkowe:

W trakcie nauki uczniowie mają zapewnioną praktykę jako wolontariusze w krośnieńskim szpitalu oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania medyczne i przygotowujące do zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych w mieście i prowadzenia pokazów z zakresu ratownictwa. W programie nauczania znajdują się również elementy ratownictwa w służbach mundurowych. Ciekawą formą nauki są zajęcia ze strzelectwa sportowego.

3.Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w wyższych szkołach medycznych (ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia), na uczelniach wojskowych, pożarniczych oraz innych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

4.Absolwenci mogą kontynuować naukę na:

-Uniwersytecie Rzeszowskim,

-Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie,

-PWSZ w Krośnie  

-PWSZ w Sanoku

- innych uczelniach w kraju

 

5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem z zakresu ratownictwa medycznego m.in. defibrylatorem, ośmioma fantomami medycznymi, deską ortopedyczną, sprzętem ratownictwa drogowego oraz zestawem ratowniczym z wyposażeniem podobnym jak w karetkach pogotowia ratunkowego.

Uczniowie będą realizowali rozszerzony program z biologii i wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach zajęć uzupełniających, innowacyjne programy:
• „Podstawy ratownictwa medycznego”,
• „Język angielski z zakresu medyczno – ratowniczego”.

W ramach ścisłej współpracy naszej szkoły z PWSZ w Krośnie oraz WSPiA w Rzeszowie młodzież uczestniczy w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych.

Kwalifikacje do zdobycia podczas nauki:

 • 16-godzinny kurs pierwszej pomocy
 • 30-godzinny kurs kwalifikowanego ratownika drogowego
 • 66-godzinny kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)

Uczęszczając do tej klasy zdobędziesz m. in. umiejętności związane z:

 • ratowaniem życia,
 • udzielaniem pomocy w różnych wypadkach,
 • opieką nad poszkodowanym i chorym,
 • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia
 • posługiwaniem się bronią sportową

W programie przewidziane są także:

 • wycieczki do jednostki wojskowej, Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straży Granicznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • obóz ratowniczy w Krynicy Zdroju
 • zajęcia ze strzelectwa sportowego (broń pneumatyczna)
 • zajęcia z samoobrony.

 

 

 „Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”