Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa oddziału

 1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

      1.  Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy zainteresowani są poznaniem zagadnień z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Na zajęciach z kryminologii i kryminalistyki dowiesz się jak zabezpieczać ślady pozostawiane przez przestępców, przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa. Poznasz techniki samoobrony oraz interwencji.

Patronat naukowy nad młodzieżą obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.

 

      2.  Informacje dodatkowe:

 

Dla zainteresowanych uczniów przewidziano możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących:
-sztuki walki(samoobrona)
-kursy z zakresu ratownictwa: Pierwszej Pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, Ratownika Drogowego oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
-strzelectwo sportowe z możliwością ukończenia Kursu Instruktora Strzelectwa Sportowego(Prowadzący Strzelanie),
- zajęcia z ratownictwa medycznego,
Szkoła dysponuje bogatym sprzętem do ratownictwa (prowadzimy także nabór do klas ratowniczo-obronnych), strzelnicą sportową na kilkanaście stanowisk, krytym boiskiem sportowym, salą gimnastyczną, sprzętem do sztuk walki.

    

      3.  Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do egzaminów wstępnych m.in. na kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne oraz do wykonywania pracy w formacjach mundurowych. Nabędzie praktycznych umiejętności w pracy zespołowej, a także przy rozwiązywaniu problemów w sytuacjach zagrożenia,  pozna techniki interwencji i techniki negocjacji oraz potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

 

      4.     Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Służbach Specjalnych ( Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu), Centralnym Biurze Śledczym, Antykorupcyjnym, Inspekcji Transportu Drogowego, firmach detektywistycznych, Urzędzie Wojewódzkim i Miejskim – wydziały zarządzania kryzysowego.

 

    Absolwenci mogą kontynuować naukę :

     -w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie

     - na Politechnice Rzeszowskiej

     - na UMCS w Lublinie

     - innych uczelniach w kraju
 

      5.   Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Uczniowie na tym kierunku będą realizowali rozszerzony program z języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.
W ramach realizacji dodatkowych przedmiotów będą poznawać:
-edukację diagnozowania i zwalczania zagrożeń

-podstawy ratownictwa i obronności

-kryminalistykę i kryminologię

 

Zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką realizowane będą przez nauczycieli akademickich w ZSNG w Krośnie, a częściowo także na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu uczniowie mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej.