Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1c T - Technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1c T - Technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

1.    Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź  przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.

2.    Informacje dodatkowe:

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymuje certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”).

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi: PGNiG, KGHM Polska Miedź, Exalo Drilling, PGNiG Technologie, PeBeKa,  daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk oraz stażu wakacyjnego w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

3.      W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

      Kwalifikacja 1- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

     Kwalifikacja 2- MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.


4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

-           połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

-          projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

-           oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,

-          posługiwania się językiem obcym zawodowym,

-          naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

-          nadzorowania  przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,


5.    Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

-          w budownictwie przemysłowym,

-          przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

-          zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

-          na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

-          jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

 

6.      Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.

W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

- rysunek techniczny,

-podstawy konstrukcji maszyn,

-podstawy spawalnictwa,

-naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,

-nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych

-organizacja i wykonywanie procesów spajania