Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1L T - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 1L T - Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

1.  TECHNIK LOGISTYK to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej,    z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Zawód nowoczesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji. To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego i nowatorskiego kierunku nauczania- kierunku gwarantującego pracę.

Technik logistyk planuje, organizuje, kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.


2. Informacje dodatkowe:

W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia, pt.: Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy logistycznej i zwiększyć efektywność nauki.

     Corocznie nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad Logistycznych i Spedycyjnych


3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1- SPL.01  Obsługa magazynów,
Kwalifikacja 2- SPL.02  Organizacja transportu.


      4. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
- zarządzania zapasami i magazynem,
- realizacji procesów magazynowych,
- obsługi magazynów przyprodukcyjnych,
- obsługi magazynów dystrybucji,
- planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,
- planowania i organizowania procesów transportowych,
- planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
- dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
- dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
- sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym;


5. Technik geolog znajdzie zatrudnienie w:

- zakładach przemysłowych,

- handlu i usługach,

- firmach transportowo-spedycyjnych,

- jednostkach administracyjnych i gospodarczych,

- magazynach i centrach dystrybucyjnych, logistycznych

 

jako specjalista do spraw:


-  sprzedaży i prognozowania popytu,
-  planowania zakupów, produkcji i zapasów
-  handlu elektronicznego,
-  dystrybucji.
-  transportu krajowego i międzynarodowego,
-  transportu wewnętrznego,
-  obsługi klienta.

UWAGA! Umiejętności i zdolności logistyczne wykorzystasz np. w magazynie, centrum dystrybucyjnym, firmie kurierskiej, zakładzie produkcyjnym, biurze podróży, policji, straży pożarnej oraz prowadząc własną działalność gospodarczą bez względu na branżę.

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na:

 

- Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Logistyka w Transporcie,

- Społecznej Akademii Nauk w Krakowie,

- Politechnice Warszawskiej,

            - Uniwersytecie Warszawskim,

            - na innych wyższych uczelniach technicznych,

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia


Zajęcia prowadzone są metodami innowacyjnymi w oparciu o nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe (Insert GT, E-mapa, Cartalltruck i inne) oraz Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.