Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1w T - Technik wiertnik
Nazwa oddziału

 1w T - Technik wiertnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

1. TECHNIK WIERTNIK to zawód należący do branży wiertniczo – naftowej wykorzystywany w strategicznych gałęziach przemysłu, zajmujący się poszukiwaniem i udostępnianiem złóżkopalin poprzez otwory wiertnicze. Praca wiertnika nie jest łatwa, ale gromadzi wokół siebie ludzi z pasją, którzy po zdobyciu kwalifikacji znajdują zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie są cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać podziemną infrastrukturę z zastosowaniem technik bezwykopowych. Wymaga to fachowej obsługi wiertniczej, która wykorzystuje  możliwości urządzeń do przewiertów sterowanych i mikrotunelingu.

2. Informacje dodatkowe:

Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”).

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1 – GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja 1 – GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik wiertnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania otworów wiertniczych:

– do poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego;
– do poszukiwania i eksploatacji wód pitnych i mineralnych;
– do zatłaczania i poboru gazu ziemnego i ropy naftowej w podziemnych magazynach gazu;
– geotermalnych umożliwiających korzystanie z energii cieplnej z wnętrza Ziemi;
– geoinżynieryjnych umożliwiających badanie gruntu pod budownictwo;
– strzałowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu surowców skalnych w kamieniołomach;
– wykonywanych w górnictwie podziemnym w kopalniach węgla, miedzi, soli;
– służących do eksploatacji soli i siarki metodami otworowymi;
– przy wykonywaniu przewiertów sterowanych umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową;
– służących do wykonywania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu).

5. Technik wiertnik znajdzie zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze, rozpoznawcze, inżynieryjne,
– firmach wykonujących prace geologiczne, wiercenia i pomiary geofizyczne,
– kopalniach,
– firmach wykonujących studnie,
– na platformach wiertniczych na morzu.

Przygotowanie do zawodu wiertnika wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi (np. PGNiG, KGHM Polska Miedź, ExaloDrilling, PGNiG Technologie, PeBeKa), daje swoim uczniom doskonałą możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę. Szczególnie atrakcyjną ofertą dla uczniów Naftówki jest możliwość odbycia stażu wakacyjnego na platformie wiertniczej na Bałtyku.


6. W technikum przedmioty zawodowe obejmują:

- geologię czyli naukę o skałach, minerałach i budowie Ziemi,

-geofizykę (pomiary w otworach wiertniczych) i geodezję,

-wiertnictwo, gdzie uczniowie poznają ciekawe techniki wiertnicze stosowane podczas wydobywania różnych bogactw naturalnych, a także sposoby wykonywania otworów:

  • bardzo głębokich,
  • studziennych,
  • fundamentowych pod obiekty budowlane,
  • pod tunele,
  • w celu badania podłoża gruntowego pod autostrady i inne obiekty.