Systemowa obsługa rekrutacji
Krosno
W sprawach dotyczących rekrutacji elektronicznej do:
przedszkoli, szkółpodstawowych i szkółponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna pracujący przy wdrożeniu systemu. Na Państwa pytania odpowiadamy drogą e-mailową lub telefoniczną:
gregorczyk.grazyna@um.krosno.pl tel. 13 4743325 - wszystkie typy szkół
wojtowicz.aneta@um.krosno.pl tel. 13 4743328 - szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne
chorzepa.diana@um.krosno.pl tel. 13 4743328 - przedszkola, szkoły podstawowe
szajna.anna@um.krosno.pl tel. 13 4743329 - szkoły ponadgimnazjalne
grzeskow.jaroslaw@um.krosno.pl tel. 13 4743329 - kształcenie specjalne

W sprawach zasad systemu rekrutacji:
Wydział Edukacji UM Krosno, tel: 13 4743328
Wójtowicz Aneta, e-mail: wojtowicz.aneta@um.krosno.pl
Chorzępa Diana, e-mail: chorzepa.diana@um.krosno.pl

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywać się będą w okresie przyjmowania podań w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a - pokoje 328-329.
W sprawach pomocy technicznej:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl