Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla Rodziców - rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 2024/2025
Zarządzenie Nr 2348/24 z dnia 23.01.2024 r. - terminy rekrutacji do klasy I 2024/2025
Uchwała Nr XL/1153/21 z dnia 29.11.2021 r. - kryteria naboru 2024/2025
Uchwała Nr LV-1543-22 z dnia 29.12.2022 r. - sieć szkół obwodowych 2024/2025
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 2024/2025
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do szkoły lub szkoły w zespole 2024/2025
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez rodzieństwo 2024/2025
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.docx 2024/2025
Załącznik Nr 5 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krosna.docx 2024/2025
Poradnik dla rodziców - rekrutacja do oddziału sportowego na rok szkolny 2024/2025 2024/2025
Zarządzenie Nr 2350-24 z dnia 23.01.2024 r. dot. terminów rekrutacji do klasy sportowej 2024/2025
Wniosek do szkoły podstawowej 2024/2025