Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców - rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 2022/2023
Informator dla Rodziców - rekrutacja do oddziału VI klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi 2022/2023
Zarządzenie Nr 1433/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno 2022/2023
Uchwała Nr XL/1153/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29.11.2021 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2022/2023
Uchwała Nr XL/1152/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 2022/2023