Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Krosno
Nazwa Plik Opis
Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych - rekrutacja uzupełniająca
Zarządzenie Nr 841/2017 harmonogram Zarządzenie Nr 841/2017 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 799/2017 - dot. harmonogramu
Obwody krośnieńskich szkół podstawowych Obwody krośnieńskich szkół podstawowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r.
Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych 2017 r. Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych 2017 r.
Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2017/2018 Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2017/2018
Karta zgłoszenia do klasy do oddziału integracyjnego w SP 14 lub do SP 11 w SOSW Karta zgłoszenia do klasy do oddziału integracyjnego w SP 14 lub do SP 11 w SOSW
Poradnik dla rodziców Poradnik dla rodziców - szkoły podstawowe, rok szkolny 2017/2018
Uchwała Nr XL.835.17 - kryteria Uchwała Nr XL.835.17 - kryteria przyjęcia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Uchwała Nr XL.838.17 - sieć SP Uchwała Nr XL.838.17 - sieć szkół podstawowych
Harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych Harmonogram rekrutacji do Szkół Podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Zarządzenie Nr 799.2017 - harmonogram rekrutacji Zarządzenie Nr 799.2017 - harmonogram rekrutacji
Wniosek do szkoły podstawowej Wniosek do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Wniosek - załącznik o spełnianiu kryteriów do szkoły podstawowej Wniosek - załącznik o spełnianiu kryteriów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Wniosek - Załącznik Nr 1 - oświadczenie o pobieraniu nauki, kontynuowaniu edukacji przez kandydata i jego rodzeństwo Wniosek - Załącznik Nr 1 - oświadczenie o pobieraniu nauki, kontynuowaniu edukacji przez kandydata i jego rodzeństwo
Wniosek - Załącznik Nr 2 - oświadczenie rodzica kandydata z rodziny wielodzietnej o uczęszczaniu dzieci w wieku szkolnym do krośnieńskich szkół Wniosek - Załącznik Nr 2 - oświadczenie rodzica kandydata z rodziny wielodzietnej o uczęszczaniu dzieci w wieku szkolnym do krośnieńskich szkół
Wniosek - Załącznik Nr 3 - oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Krosna Wniosek - Załącznik Nr 3 - oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Krosna