Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik dla rodziców - rekrutacja do szkoł podstawowych 2021-2022 Rok szkolny 2021/2022
Poradnik dla rodziców - rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych 2021-2022 Rok szkolny 2021/2022
Poradnik dla rodziców - rekrutacja do oddziału sportowego - klasa V 2021-2022 Rok szkolny 2021/2022
Zarządzenie Nr 978-2021 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021-2022 Rok szkolny 2021/2022
Zarządzenie Nr 988-2021 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie terminów rekrutacji do kl. V sportowej Rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XIV-448-19 RMK w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do SP Rok szkolny 2021/2022
Uchwała o sieci i obwodach szkół podstawowych Nr XXV-690-20 z dnia 28.08.2020 r. Rok szkolny 2021/2022
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Rok szkolny 2021/2022
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do szkoły lub szkoły w zespole Rok szkolny 2021/2022
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez rodzieństwo Rok szkolny 2021/2022
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Rok szkolny 2021/2022
Załącznik Nr 5 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krosna Rok szkolny 2021/2022
Wniosek do szkoły podstawowej Rok szkolny 2021/2022