Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wzór zgłoszenia
Wzór wniosku
Uchwała w sprawie określenia kryteriów do szkół podstawowych
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych
Obwody krośnieńskich szkół podstawowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017
Poradnik dla rodziców - szkoły podstawowe Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Poradnik dla rodziców - szkoły podstawowe sportowe i dwujęzyczne Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o zamiarze kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci z rodziny kandydata
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o zapewnieniu opieki dla dziecka bezpośrednio przed i po zajęciach edukacyjnych
Harmonogram dni otwartych w szkołach podstawowych
Deklaracja do klasy I sportowej dyscyplina pływanie
Deklaracja do klasy IV sportowej - dyscyplina piłka nożna lub fitness
Deklaracja do klasy VI sportowej - dyscyplina - koszykówka