Systemowa obsługa rekrutacji
Krosno
Nazwa Plik Opis
Uchwała w sprawie określenia kryteriów do szkół podstawowych
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018-2019
Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych
Obwody krośnieńskich szkół podstawowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017
Poradnik dla rodziców - szkoły podstawowe
Poradnik dla rodziców - szkoły podstawowe sportowe i dwujęzyczne
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o zamiarze kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci z rodziny kandydata
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o zapewnieniu opieki dla dziecka bezpośrednio przed i po zajęciach edukacyjnych
Deklaracja - klasa sportowa