Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Krosno

wolne miejsca w szkołach -aktualizacja

Szanowni Rodzice
Uprzejmie informujemy, że są wolne miejsca w kilku szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do szkół podstawowych dysponującymi wolnymi miejscami w dniach od 10 kwietnia do 21 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek należy pobrać ze strony Naboru https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/dokumenty wypełnić, wydrukować, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów zanieść do szkoły wybranej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym zostaną opublikowane 27 kwietnia 2017 r.


Szkoła

Adres szkoły

Liczba wolnych miejsc

Szkoła Podstawowa Nr 4

 (Miejski Zespół Szkół Nr 7)

ul. Powstańców Śląskich 37

5

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Grunwaldzka 15

13

Szkoła Podstawowa Nr 8

 (Miejski Zespół Szkół Nr 8)

ul. Prochownia 7

12

Szkoła Podstawowa Nr 10

 (Miejski Zespół Szkół Nr 1)

ul. J. i S. Magurów 1

2

Szkoła Podstawowa Nr 12

 (Miejski Zespół Szkół Nr 2)

ul. Wyspiańskiego 12

8

Szkoła Podstawowa Nr 14

 (Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)

ul. Wojska Polskiego 45

8

Szkoła Podstawowa Nr 15

 (Miejski Zespół Szkół Nr 4)

ul. Kisielewskiego 18

3


Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Szanowni Rodzice
Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 799/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno.
Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty.

Rekrutacja na rok 2017/2018

Szanowni Rodzice!


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dla kandydatów ubiegających się o miejsce w szkole podstawowej obwodowej rozpoczyna się dnia 06 marca 2017 r. i potrwa do 15 marca 2017 r. do godz. 15.00. Aby zapisać swoje dziecko należy wypełnić zgłoszenie i złożyć je do swojej szkoły obwodowej.

W terminie późniejszym będzie można składać wnioski dla dzieci spoza obwodu oraz zamieszkałych poza Krosnem.
Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty.