Krosno
Krosno
Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas I szkół podstawowych w Krośnie na rok szkolny 2023/2024Rekrutacja uzupełniająca do klas I szkół podstawowych w Krośnie na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że w terminie od 10 marca do 16 marca 2023 r. zainteresowani rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, która prowadzi rekrutację uzupełniającą.


Rekrutację uzupełniającą prowadzą następujące szkoły podstawowe:

1.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie, ul. Marii Konopnickiej 5 - liczba wolnych miejsc -1,

2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie, ul. Grunwaldzka 15 - liczba wolnych miejsc -11,

3.Szkoła Podstawowa Nr 7 w Krośnie, ul. Decowskiego 9 - liczba wolnych miejsc - 8,

4.Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krośnie, ul. Prochownia 7- liczba wolnych miejsc - 4,

5.Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie, ul. J. S. Magurów 1 - liczba wolnych miejsc – 2,

6.Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie, ul. Wyspiańkiego 20 - liczba wolnych miejsc – 15,

7.Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie, ul. S. Kisielewskiego 18 - liczba wolnych miejsc – 3

Rodzic może ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka maksymalnie w trzech szkołach podstawowych.

Podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie wybranych warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się w odróżnieniu od rekrutacji podstawowej, we wszystkich wybranych szkołach podstawowych wskazując preferowaną kolejność.


Formularz wniosku oraz druki dokumentów/oświadczeń można otrzymać w szkole lub pobrać ze strony NABÓR (zakładka Dokumenty).


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21 marca 2023 r.