Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Adres
Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon
134743940
Fax
134743941
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Robert Guzik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Opis

Nasza szkoła ma szczególny charakter, jest bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych. Uczą się w niej dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Od roku 2007 w szkole powstały również oddziały sportowe o specjalności pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, już od najmłodszych lat zwracamy bowiem bardzo dużą uwagę na rozwój fizyczny dziecka.
Szkoła znajduje się na Osiedlu ks. Bronisława Markiewicza. Szkoła nasza posiada doskonałą bazę, dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, biblioteką multimedialną, 2 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem z Internetem. Przy szkole znajduje się basen kryty, z którego w ramach zajęć mogą korzystać uczniowie całej szkoły.
W szkole działa stołówka, świetlica, dwa gabinety opieki medycznej: higieny szkolnej, stomatologiczny. Na terenie przyszkolnym znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym uczniowie poznają zasady ruchu drogowego, a w roku 2008 powstał skatepark. Od listopada 2010 r. przy szkole powstał nowoczesny plac zabaw, na budowę którego miasto pozyskało środki z rządowego programu „Radosna szkoła”.
Posiadamy wyremontowane, przestronne sale lekcyjne, w których uczniowie klas I-III uczą się i bawią. Sale wyposażone są w kolorowe meble, tablice multimedialne i w wiele środków dydaktycznych. Nad bezpieczeństwem uczniów nauczyciele pełniący dyżury na korytarzach szkoły podczas przerw. Szkoła chroniona jest również monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.
Uczniowie klas młodszych uczą się na wydzielonym piętrze, co sprzyja ich bezpieczeństwu. Lekcje rozpoczynają się od godz. 7.45.
Każdy uczeń, ma możliwość korzystania ze szkolnej świetlicy, która jest czynna od 6.30 do 7.30 i  od 11.00 do 16.30. Opiekę w tym czasie sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy organizują dzieciom wiele ciekawych zabaw, zajęć pozalekcyjnych, konkursów. Dbają również o to, by uczniowie mogli spokojnie zjeść pyszny obiad w stołówce szkolnej.
Nasza placówka posiada certyfikat: ASP – Szkoła Stowarzyszona UNESCO, "Szkoła z Klasą", "Szkoła bez przemocy", „Szkoła Odkrywców Talentów”.
Realizujemy również wiele projektów unijnych, rządowych, które zapewniają każdemu dziecku, również temu o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wszechstronny rozwój, zgodny z jego indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.
Pomoc medyczną zapewnia dzieciom higienistka szkolna i stomatolog. Szkoła swoim podopiecznym zapewnia pomoc pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną.
Prowadzimy zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami. Dzieci i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagogów, psychologa, logopedy. Wykorzystujemy w swojej pracy edukacyjno – terapeutycznej innowacyjne metody diagnozy i terapii m.in. metoda Tomatis – stymulacja audio – psycho – lingwistyczna oraz metoda EEG Biofeedbeck.
Priorytetem naszej szkoły jest nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Aktualizacja 28.01.2022 r.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, są to m.in.:
Sportowe – Międzynarodowe Mistrzostwa w pływaniu, Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Siatkowej chłopców, Powiatowe i Rejonowe Igrzyska Dzieci w Mini Siatkówce chłopców, Liga Podkarpacka w pływaniu, Powiatowe Igrzyska Dzieci „Baw się z nami”, Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych.  Klasa III i V po raz pierwszy brała udział w Podkarpackiej Lidze Pływackiej.
Wiedzy -  Mini Olimpiada Matematyczna uczniów klas III, Wielki Finał IV Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ, Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, Wielka Liga Czytelników, liczne konkursy recytatorskie i interdyscyplinarne na szczeblu miejskim
Plastyczne – Międzynarodowy Konkurs na logo projektu Erasmus+ „Play with me …”, Ogólnopolski Konkurs „Papuga”, Ogólnopolski Konkurs „Rymanów Zdrój Podkarpacka Stolica Dzieci …”, Podkarpacki Konkurs plastyczno-literacki „Inni? Czy tacy sami…”. Nasi uczniowie są laureatami licznych konkursów plastycznych na szczeblu miejskim. 
Za wyróżniającą aktywność szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, a wielu uczniów jest rokrocznie nagradzanych Nagrodą Prezydenta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu.
Dojazd
Większość z naszych uczniów mieszka w obwodzie szkoły, natomiast ci którzy mieszkają poza obwodem mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Przystanki znajdują się w pobliżu budynku szkoły. Szkoła zapewnia dojazd na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych.

Zajęcia pozalekcyjne
Swoje zdolności maluchy mogą rozwijać nie tylko w czasie lekcji, ale i poprzez udział w zbiórkach gromady zuchowej oraz w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: przyrodniczych, artystycznych, przedmiotowych, językowych czy sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, pełną zapału kadrę nauczycielską.W naszej szkole działa kółko Programowania w językach wizualnych oraz zajęcia szachowe. Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów kl. I - III pod kątem doskonalenia języka hiszpańskiego. Od trzech lat funkcjonuje u nas kółko ceramiczne na które bardzo chętnie uczęszczają dzieci klas I. Dbamy również o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności dydaktyczne poprzez pracę na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i podczas realizowania projektów unijnych. Organizujemy ciekawe zajęcia, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, obozy sportowe krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty, warsztaty.
Propozycja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023: - Klub Małego Podróżnika, Małego Europejczyka, Małego Informatyka, Akademia Odkrywców Przyrody, Łamigłówek, Małego Matematyka, Tańca, Warsztaty Teatralno - Recytatorskie, Plastyczne, Zajęcia ceramiczne, Liczę z Wesołym Kangurkiem, Kreatywne gry i zabawy edukacyjne, Gromada Zuchowa, Język Angielski na Wesoło,
W klasach  I-III realizowane są następujące projekty:  
-
Ogólnopolski projekt Edukacyjny EUROPA I JA
-
„Ratujemy i uczymy ratować” Kampania społeczna
- „Mała książka - wielki człowiek” (promocja czytelnictwa)
- Szkolne przygody gangu Swojaków
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „ Matematyka: Co się liczy w sporcie?”
 -Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Nowe technologie- Jak zmieniają świat?”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Ciekawskie pierwszaki: Jak poznawać świat w klasie?”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Matematyka – Kto w pracy liczy, mierzy i waży”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „W kosmos z klasą”
- Uniwersytet Dzieci - Projekt edukacyjny „Matematyka – Co się liczy w sporcie?”
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa
- Program edukacyjny Brita „Filtrujemy dla Bałtyku”

W szkole działa Koło Wolontariatu, a uczniowie aktynie uczestniczą w akcjach charytatywnych.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Kontakty zagraniczne

CELEM NADRZĘDNYM SZKOŁY, JEJ PRIORYTETEM JEST DBAŁOŚĆ O WYSOKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA, O ŚWIADOME PLANOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ, DBAŁOŚĆ O TO BY UCZNIOWIE NABYWALI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W ATRAKCYJNYCH FORMACH. JEDNYM Z WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, ZAPISANYCH W PLANIE NADZORU, JEST UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH, MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH, PROJEKTACH EFS. SZKOŁA REALIZUJE SZEREG TAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

-Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja KA2 2018 – 2021 „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie” z Irlandii, Chorwacji, Grecji, Włoch – zakończony

-„Przystanek Europa” – z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” FRSE

-„Responsible nature explorers” Edukacja szkolna Akcja KA2 2020 – 2022 Koordynator – Niemcy, kraje partnerskie to: Grecja, Włochy, Portugalia, Polska.

-„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,

-„Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,

-Projekt „Szkoła odkrywców talentów” - prestiżowy tytuł przyznawany przez MEN,

-Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej  „Cała Polska czyta dzieciom”,

-Projekt RCKP   „Nowe horyzonty edukacji filmowej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-Projekt UM Krosna i RCKP „Sztuka. Obecny!”

-Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

-Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych" 

Historia
Szkoła Podstawowa nr 14 została powołana do życia 25 sierpnia 1982 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna i 1 września 1982 r. naukę w placówce rozpoczęło 1003 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Tadeusz Alibożek. Otwarcie SP14 zbiegło się ze śmiercią Władysława Gomułki, byłego sekretarza KC PZPR, który pochodził z Krosna. Zapadła wówczas decyzja, aby szkoła nosiła jego imię. 22 lutego 1983 r. nadano szkole imię Władysława Gomułki. Szkoła już od pierwszych lat rozrastała się i w 1984 r. uczyło się w niej 1490 uczniów. Kiedy w 1987 r. odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Alibożek, na stanowisko dyrektora powołano Pana Bronisława Barana. Wówczas szkoła przeżywała największe liczebne obciążenie, gdyż uczęszczało do niej 1725 uczniów uczących się w 59 oddziałach. SP14 była największą szkołą w regionie. w 1989 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie nazwy na Szkołę Podstawową nr 14 w Krośnie - bez imienia. Od 1 września 1993 r. szkoła realizuje nauczanie integracyjne w oddziałach integracyjnych, jest szkołą bez barier architektonicznych. W 1999 r. Rada Miasta Krosna na skutek zmiany reformy oświaty podjęła uchwałę w sprawie podziału szkoły i założenia 6 - letniej Szkoły Podstawowej nr 14 i 3 - letniego Gimnazjum nr 3. 1 września 2001 r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. W 2002 r. po odejściu Pana Bronisława Barana, dyrektorem szkoły została Pani Ewa Heimroth, która pełniła tę funkcję do czasu, aż 1 września 2005 r. na mocy uchwały Rady Miasta Krosna z 31 marca 2005 r. połączono SP 14 i Gim 3 i utworzono Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora zespołu pełni Pan Robert Guzik. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krosna w dniu 30 marca 2007 r. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 nadano imię Polskich Olimpijczyków. Od 1.09.2017 r. na skutek zmian związanych z reformą oświaty powstała Uchwałą Rady Miasta Krosna Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków.
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe