Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Adres
Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon
134743940
Fax
134743941
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Robert Guzik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i  Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, są to m.in.:
Sportowe – Międzynarodowe Mistrzostwa w pływaniu, Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Siatkowej chłopców, Powiatowe i Rejonowe Igrzyska Dzieci w Mini Siatkówce chłopców, Liga Podkarpacka w pływaniu, Powiatowe Igrzyska Dzieci „Baw się z nami”, Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych,
Wiedzy -  Mini Olimpiada Matematyczna uczniów klas III, Wielki Finał IV Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ, Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, liczne konkursy recytatorskie i interdyscyplinarne na szczeblu miejskim
Plastyczne – Międzynarodowy Konkurs na logo projektu Erasmus+ „Play with me …”, Ogólnopolski Konkurs „Papuga”, Ogólnopolski Konkurs „Rymanów Zdrój Podkarpacka Stolica Dzieci …”, Podkarpacki Konkurs plastyczno-literacki „Inni? Czy tacy sami…”. Nasi uczniowie są laureatami licznych konkursów plastycznych na szczeblu miejskim. 
Za wyróżniającą aktywność szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, a wielu uczniów jest rokrocznie nagradzanych Nagrodą Prezydenta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu.
Dojazd
Większość z naszych uczniów mieszka w obwodzie szkoły, natomiast ci którzy mieszkają poza obwodem mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Przystanki znajdują się w pobliżu budynku szkoły. Szkoła zapewnia dojazd na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych.
Aktualizacja 28.01.2019 r.
Zajęcia pozalekcyjne
Swoje zdolności maluchy mogą rozwijać nie tylko w czasie lekcji, ale i poprzez udział w zbiórkach gromady zuchowej oraz w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: przyrodniczych, artystycznych, przedmiotowych, językowych czy sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, pełną zapału kadrę nauczycielską.W naszej szkole działa kółko Programowania w językach wizualnych oraz zajęcia szachowe. Ponadto planujemy utworzyć dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów kl. I - III pod kątem doskonalenia języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego. Od dwóch lat funkcjonuje u nas kółko ceramiczne na które bardzo chętnie uczęszczają dzieci klas I. Dbamy również o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności dydaktyczne poprzez pracę na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i podczas realizowania projektów unijnych.
Propozycja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020: - Klub Małego Podróżnika, Małego Europejczyka, Małego Informatyka, Akademia Odkrywców Przyrody, Łamigłówek, Małego Matematyka, Tańca, Warsztaty Teatralno - Recytatorskie, Plastyczne, Zajęcia ceramiczne, Liczę z Wesołym Kangurkiem, Kreatywne gry i zabawy edukacyjne, Gromada Zuchowa, Język Angielski na Wesoło.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Kontakty zagraniczne
CELEM NADRZĘDNYM SZKOŁY, JEJ PRIORYTETEM JEST DBAŁOŚ O WYSOKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA, O ŚWIADOME PLANOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ, DBAŁOŚĆ O TO BY UCZNIOWIE NABYWALI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W ATRAKCYJNYCH FORMACH. JEDNYM Z WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, ZAPISANYCH W PLANIE NADZORU, JEST UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH, MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH, PROJEKTACH EFS. SZKOŁA REALIZUJE SZEREG TAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ:
- Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja KA2 "Graj ze mną i ucz mnie" 2015 - 2018 - współpraca międzynarodowa ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Cypru, Włoch
- Ogólnopolski projekt "Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela" - współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP od 2013 roku
- Projekt „Szkół odkrywców talentów” - prestiżowy tytuł przyznawany przez MEN
- Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
- Projekt RCKP „Nowe horyzonty edukacji filmowej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Wymiana międzynarodowa młodzieży - współpraca polsko/ niemiecka ze szkołą w Edewechcie
- Przystąpienie do projektu "Książki moich Marzeń" oraz "Narodowy Program czytelnictwa"
- Ogólnopolski projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”
- Współpraca międzynarodowa ze szkołą z Tarnopola (Ukraina) oraz Sobrance (Słowacja)
- "Bezpieczna +" Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
- "EuroWeek" - specjalistyczny obóz językowy - zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży
- "Ja i Ty w świecie pieniądza" - program innowacji pedagogicznych
Historia
Szkoła Podstawowa nr 14 została powołana do życia 25 sierpnia 1982 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna i 1 września 1982 r. naukę w placówce rozpoczęło 1003 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Tadeusz Alibożek. Otwarcie SP14 zbiegło się ze śmiercią Władysława Gomułki, byłego sekretarza KC PZPR, który pochodził z Krosna. Zapadła wówczas decyzja, aby szkoła nosiła jego imię. 22 lutego 1983 r. nadano szkole imię Władysława Gomułki. Szkoła już od pierwszych lat rozrastała się i w 1984 r. uczyło się w niej 1490 uczniów. Kiedy w 1987 r. odszedł na emeryturę dyrektor Tadeusz Alibożek, na stanowisko dyrektora powołano Pana Bronisława Barana. Wówczas szkoła przeżywała największe liczebne obciążenie, gdyż uczęszczało do niej 1725 uczniów uczących się w 59 oddziałach. SP14 była największą szkołą w regionie. w 1989 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie nazwy na Szkołę Podstawową nr 14 w Krośnie - bez imienia. Od 1 września 1993 r. szkoła realizuje nauczanie integracyjne w oddziałach integracyjnych, jest szkołą bez barier architektonicznych. W 1999 r. Rada Miasta Krosna na skutek zmiany reformy oświaty podjęła uchwałę w sprawie podziału szkoły i założenia 6 - letniej Szkoły Podstawowej nr 14 i 3 - letniego Gimnazjum nr 3. 1 września 2001 r. dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie. W 2002 r. po odejściu Pana Bronisława Barana, dyrektorem szkoły została Pani Ewa Heimroth, która pełniła tę funkcję do czasu, aż 1 września 2005 r. na mocy uchwały Rady Miasta Krosna z 31 marca 2005 r. połączono SP 14 i Gim 3 i utworzono Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora zespołu pełni Pan Robert Guzik. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krosna w dniu 30 marca 2007 r. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 nadano imię Polskich Olimpijczyków. Od 1.09.2017 r. na skutek zmian związanych z reformą oświaty powstała Uchwałą Rady Miasta Krosna Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
90
Drzwi otwarte
25.02.2019 r. godz. 16.00 - 18.00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe