Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników
Zespół szkół
Adres
Prochownia 7, 38-400 Krosno
Telefon
134322441
Fax
134322441
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marta Habrat
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Nasza szkoła
 • Integrujemy się
 • Karnawałowo
 • Pamiętamy
 • Świętujemy
 • Realizujemy swoje pasje
 • Uczestniczymy w projektach edukacyjnych
 • Nasze logo
 • Pracujemy twórczo
 • Dzień Tańca
 • Rozwijamy pasje czytelnicze
 • Zielone szkoły
 • Żywa lekcja historii
 • Bieszczadzkie drezyny
 • Zespół Varia
 • Festyn Rodzinny
 • W Centrum Nauki Kopernik
 • Najlepsi
Opis

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2023 r. 


Film promocyjny https://youtu.be/Q1X4VDZYmM4 


         Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników w Krośnie jest ośmioletnią szkołą podstawową, w której funkcjonuje 18 oddziałów klasowych. Otoczenie placówki zajmuje powierzchnię ok. 2 ha.

Bezpieczne położenie, atrakcyjne zaplecze rekreacyjno-sportowe w postaci: boisk do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki plażowej; górka do jazdy na sankach i własny lasek to niewątpliwe atuty szkoły. Na uwagę zasługuje plac zabaw dla dzieci wybudowany w ramach programu Radosna Szkoła, siłownia na świeżym powietrzu, atrakcyjne urządzenie, jakim jest lina zjazdowa oraz boisko wielofunkcyjne. Wyremontowany budynek szkoły posiada 5 kondygnacji, 17 sal lekcyjnych, w tym nowoczesną pracownię informatyczno-terminalową. Nasi najmłodsi uczniowie klas I – III uczą się na wydzielonym piętrze.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, sale świetlicowe, stołówkę, bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, pracownie przedmiotowe, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet logopedyczny oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na każdym piętrze stworzyliśmy dla naszych uczniów kącik relaksu. Obiekt jest monitorowany na zewnątrz, przy wejściu i w szatni, co podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci. Zajęcia szkolne odbywają się w trybie jednozmianowym - od godz. 8.00 do 15.20.

Dbamy o wysoką jakość nauczania i wychowania, stosując indywidualizację kształcenia, organizując wiele zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów oraz zapewniając opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jesteśmy na etapie realizacji kilku innowacji pedagogicznych:

- Żyję zdrowo i kolorowo,

- W cieniu kurtyny,

- Świat mediów,

- Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.
- SP Serce i Pomoc

Obecnie kontynuujemy zadania realizowane w ramach projektów:

- Aktywna tablica, 
- Laboratoria Przyszłości

- Biblioteka moich marzeń,

- Akademia filmowa Nowe Horyzonty.

Rozwijają one w uczniach zainteresowania nie tylko przedmiotami ścisłymi i nowymi technologiami informacyjnymi, ale również kształtują pasje czytelnicze, filmowe oraz uczą, jak postępować, by zachować zdrowie.

Opieką świetlicową obejmujemy dzieci od godz. 6.45 do 8.45 oraz od 11.30 do 16.00. Jeśli tylko pozwala na to pogoda, część zajęć świetlicowych odbywa się na świeżym powietrzu.

Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej, która serwuje smaczne obiady. Ponadto uczniowie klas I – V uczestniczą
w programie Owoce i warzywa oraz Mleko w szkole.

Dla klas IV – VIII po lekcjach prowadzone są zajęcia nauki pływania na basenie mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego. Zaś zimą organizujemy wyjście na łyżwy na pobliskie lodowisko oraz wyjazdy na narty. Oprócz wycieczek szkolnych tradycją stały się mikołajkowe wyprawy do Teatru Maska lub Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie bądź Filharmonii Podkarpackiej. 

Od kilku lat nasi najmłodsi uczniowie mają również możliwość wyjazdu na Zielone Szkoły, które umiejętnie łączą formę zabawy
 z nauką, czyniąc ją jeszcze lepszą i skuteczniejszą. 

 

W NASZEJ SZKOLE KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA INDYWIDUALNY ROZWÓJ
I OSIĄGNIĘCIE SUKCESU W WYBRANEJ DZIEDZINIE.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Historia
         Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników w Krośnie została wybudowana z funduszy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników
w Katowicach jako jedna z tysiąca szkół powstałych z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 17 września 1966 roku. Od 1 września 2009 roku
Ósemka weszła, wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 3 im. Na Zielonym Wzgórzu, w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie. W ostatnim dziesięcioleciu budynek szkoły został poddany gruntownym remontom oraz termomodernizacji.

        Z dumą możemy powiedzieć, że należymy do najlepszych szkół w mieście nie tylko ze względu na dobre warunki lokalowe
 i nowoczesne wyposażenie. Przede wszystkim możemy się pochwalić wysokimi wynikami egzaminów oraz licznymi sukcesami naszych wspaniałych wychowanków, którzy od lat godnie reprezentują Ósemkę w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu wojewódzki i ogólnopolskim. Jesteśmy szkołą z tradycjami, które wspólnie z naszymi uczniami troskliwie pielęgnujemy. Należą do nich: odświętny strój szkolny, pasowanie na ucznia, na czytelnika, hymn szkolny oraz sztandar szkoły nadany we wrześniu 2016 roku podczas obchodów pięćdziesięciolecia istnienia naszej placówki. Od lat jesteśmy również organizatorem Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Krosna.
 
Sześciolatek w pierwszej klasie
   Dla naszych najmłodszych uczniów przygotowaliśmy dostosowane do ich potrzeb sale lekcyjne, w których wydzielono miejsce do nauki i zabawy. Każde dziecko posiada szafkę, w której pozostawia część swojego wyposażenia. Zgodnie z nową podstawą programową, wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych, więcej czasu poświęcamy na gry i zabawy dydaktyczne. Klasy I – III korzystają z nowoczesnej pracowni informatyczno-terminalowej. Każda klasa jest wyposażona w multimedia, co przyczynia się do atrakcyjności zajęć oraz dużego zaangażowania dzieci. Pierwszoklasistom zapewniamy opiekę świetlicową w wydzielonych salach, które są wyposażone w wiele gier i zabawek. Ponadto redagujemy gazetkę dla rodziców wspomagającą  wychowanie i edukowanie dzieci, dostępną na naszej stronie internetowej. Zapewniamy również fachową opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz pomoc logopedyczną


Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje liczne zajęcia dodatkowe prowadzone przez świetnie przygotowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną : 

 • dla klas I - III:  koła interdyscyplinarne;
 • dla klas IV – VIII: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe, turystyczno-krajoznawcze, przygotowujące do konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów oraz rozwijające umiejętności, zainteresowania i pasje uczniów. Ponadto w „Ósemce” prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, które podejmuje działania w różnych akcjach charytatywnych, angażując naszych wychowanków w świadomą, dobrowolną i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

W ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy: rajdy, plenery malarskie, wyjścia i wyjazdy do muzeum, teatru i kina oraz wiele konkursów szkolnych, których celem jest mobilizowanie naszych wychowanków do zdrowej rywalizacji skutkującej większym zaangażowaniem i motywacją do pracy nad sobą. Swoimi osiągnięciami i talentami nasi uczniowie mogą pochwalić się podczas Festynu Rodzinnego organizowanego tradycyjnie pod koniec roku szkolnego. 

Wspomagamy również dzieci wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na każdym szczeblu kształcenia. Dla uczniów z ryzykiem dysleksji organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zaś dla dzieci z problemami mowy - logopedyczne. 

Osiągnięcia

     Od wielu lat osiągamy  najwyższe wyniki w sprawdzianach zewnętrznych i egzaminach. Warto dodać, iż zostaliśmy wyróżnieni przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty za osiągnięcia w systemowej pracy z dzieckiem zdolnym oraz w konkursie Radosne obchody Święta Niepodległości. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci i nauczycieli zdobywamy najwyższe laury w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, krajowych; w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych. Zajmujemy czołowe miejsca w podsumowaniu rywalizacji sportowej wśród krośnieńskich szkół podstawowych. Corocznie mamy również wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wojewódzkich konkursów twórczości literackiej i artystycznej, konkursów ortograficznych oraz Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego Z ortografią na co dzień i Z poprawną polszczyzną na co dzień. Nasi uczniowie wielokrotnie otrzymywali Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za swoje osiągnięcia.

 

Posiadamy certyfikaty:

- WF z klasą,

- Wiarygodna Szkoła,

- Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń,

- Bezpieczna i Przyjazna Szkoła,

- Lider Innowacyjnej Edukacji,

- Szkoła z klasą 2.0,

- Szkoła w Ruchu,

- Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej,

- Certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym Moje miasto bez  elektrośmieci,

- Certyfikaty Klubu Szkół UNICEF za udział w ogólnopolskich kampaniach Wszystkie kolory    świata i Dzień Zmian,

- Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki Gwiazdka dla Afryki. 

 

      Z pełnym zaangażowaniem uczestniczymy w wielu akcjach edukacyjno-charytatywnych: Pola Nadziei (pomoc dla hospicjum) i Adopcja Serca, umożliwiając afrykańskim dzieciom opiekę i edukację, Tusz do paki (recykling i dokarmianie zwierząt w schronisku), Kilometry dobra.

  

     Dokładne informacje na temat osiągnięć naszych wychowanków oraz szczegóły z życia szkoły można znaleźć na stronie internetowej naszej placówki: sp8krosno.pl

 

ZAPRASZAMY!


Dojazd
Szkoła nie organizuje dowozu uczniów.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe