Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
Zespół szkół
Adres
ks. Stanisława Decowskiego 9, 38-400 Krosno
Telefon
134323295
Fax
134323295
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zofia Sienkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
Opis
"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."
Kardynał Stefan Wyszyński

Szkoła Podstawowa nr 7 wraz z Przedszkolem Miejskim nr 10 tworzą Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie położony w dzielnicy Polanka, z dala od centrum miasta. Obecnie szkoła liczy 14 oddziałów, w których w bieżącym roku szkolnym uczy się 290 uczniów. Każdy jest tu znany z imienia, jest cząstką szkolnej społeczności, w której czuje się ważny i doceniony.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8:00 do 15:00 w czternastu jasnych salach, wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, tablice interaktywne. Posiadamy dwie pracownie komputerowe wyposażone w monitory interaktywne, laptopy uczniowskie oraz komputery stacjonarne z dostępem do Internetu, namiotową halę sportową, profesjonalne boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste do piłki nożnej, salę gimnastyczną z urządzeniami do ćwiczeń dla młodszych dzieci, plac zabaw, bibliotekę, świetlicę, gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa i pedagoga oraz jedną salę wyposażoną w dywan interaktywny. Dwie szatnie szkolne wyposażone są w indywidualne szafki dla każdego ucznia. Teren wokół szkoły jest ogrodzony, monitorowany i oświetlony w nocy.

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego wychowanka, pragniemy, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości za sprawą dobrze przygotowanej i doświadczonej kadry. Ważne są dla nas: jakość i poziom nauczania oraz skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych. Wzajemna życzliwość i atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy. Stosujemy metody aktywizujące zwiększające motywację uczniów do nauki i samodzielnych poszukiwań. Oferujemy naukę języka angielskiego od pierwszej klasy oraz języka niemieckiego od klasy siódmej. W roku szkolnym 2021/2022 wdrożyliśmy różne innowacje pedagogiczne, które realizowane są przez wszystkich nauczycieli.

Priorytetowo traktujemy sprawy bezpieczeństwa dzieci na terenie naszej placówki, podczas przerw sale lekcyjne pozostają otwarte, a nauczyciele przebywają razem z uczniami, pełniąc dyżury również na korytarzu. Troszczymy się o wychowanie uczniów w duchu poszanowania Ojczyzny, rodziny i dóbr kultury. Przygotowujemy apele z okazji świąt i uroczystości państwowych, uczymy odbioru sztuki teatralnej i filmowej organizując wyjścia do kina i teatru. Dbamy o rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez udział w programach, akcjach i konkursach czytelniczych. Uczymy dzieci wrażliwości, budzimy chęć niesienia pomocy potrzebującym poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Wyzwalamy i wspieramy aktywność w prężnie działającym Samorządzie Uczniowskim.

Bawimy się na szkolnych i klasowych dyskotekach, wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy i kuligi, chętnie uczymy się w muzeach i podczas lekcji w terenie. Wykorzystując posiadaną bazę sportową zapewniamy ciekawe i z pasją prowadzone zajęcia sportowe oraz przygotowanie do udziału w zawodach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Uczniom klas siódmych i ósmych oferujemy do wyboru zajęcia z lekkiej atletyki, gier zespołowych i narciarstwa biegowego.

Prowadzimy edukację ekologiczną i prozdrowotną. Corocznie szkolimy piąte klasy z zasad udzielania I pomocy w ramach programu „Ratowniczek”. Szkoła uczestniczy w programach zdrowego żywienia, społeczno - edukacyjnych i profilaktycznych. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 16:00, zjeść śniadanie i obiad (catering) oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach rozwijających zainteresowania prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Oferujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Współpraca z rodzicami wspólnie wypracowana w projekcie „Szkoła Współpracy” opiera się na obopólnym zaufaniu, otwartości na sugestie i rady z obu stron.


Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Przygotowujemy uczniów do udziału w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których z powodzeniem uczestniczą zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nasi uczniowie wielokrotnie otrzymywali Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za swoje osiągnięcia. W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty mamy wielu finalistów i laureatów. W rywalizacji sportowej nasza szkoła od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród szkół podstawowych Krosna i wysoko plasuje się w rankingu wojewódzkim. Z sukcesem bierzemy udział rokrocznie w „Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej”, zdobywamy wyróżnienia w „Kangurze Matematycznym”, mamy laureatów "Mini Olimpiady Matematycznej klas I - III", osiągamy sukcesy w Przeglądach Kolęd i Pastorałek oraz Konkursie Piosenki Angielskiej oraz wielu innych.

Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy wiele zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój i odkrywanie talentów. Prowadzimy kółka: przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, geograficzne, chemiczne, edytorsko - internetowe, wokalne, sportowe - piłka ręczna, koszykowa, narciarstwo biegowe. Dla szczególnie uzdolnionych organizujemy zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych i olimpiad. Organizujemy wyjazdy na lodowisko i naukę jazdy na nartach biegowych. W klasach młodszych najbardziej popularne są zajęcia plastyczne, origami oraz sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się koło turystyczne „Wędruj z nami”, którego uczestnicy poznają ciekawe miejsca Podkarpacia. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizujemy pomoc na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa oraz logopedy szkolnego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pomagających im nabyć lub rozwinąć kompetencje społeczne.

Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Nowoczesne, kolorowe sale lekcyjne wyposażone w indywidualne szafki na przybory dla uczniów, zabawki, bajki, regały, dostosowane do wzrostu stoliki i krzesełka, są przystosowane do przyjęcia uczniów do klas pierwszych. Pomieszczenia posiadają wydzieloną część rekreacyjną z dywanem. Jedna z sal wyposażona jest w dywan interaktywny. Uczniowie mają możliwość pozostawienia podręczników i materiałów plastycznych w szafkach znajdujących się w każdej klasie. Dodatkowo proces edukacji wspomagają nowoczesne pomoce dydaktyczne będące wyposażeniem klas oraz doskonale przygotowani do pracy z młodszymi dziećmi nauczyciele. Ponadto dzieci mają zapewnioną pomoc ze strony wychowawcy, pedagoga oraz logopedy i psychologa.


Zaktualizowano dnia 24.01.2023 r.

Dojazd
Liniami MKS nr 1 i E.
Historia

Szkoła Podstawowa nr 7 ma bardzo długą historię. Powołana do życia została w czasach zaborów decyzją Szkolnej Rady Krajowej 21 III 1910 r., jako jednoklasowa szkoła powszechna. W 1914 r. nastąpiła reorganizacja szkoły z jednoklasowej na dwuklasową, a od 1937 roku szkoła w Polance pracowała jako szkoła II Stopnia, czyli szkoła posiadająca 6 klas. Kierownikiem szkoły aż do 1938 r. był Wincenty Adamik, a po jego przejściu na emeryturę funkcję tę objął Franciszek Bogaczewicz. Po II wojnie światowej szkoła została przeniesiona do nowego budynku, w którym mieści się do dzisiaj. W roku 2002 szkoła otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a od 2006 wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 10 tworzy Miejski Zespół Szkół nr 3. W 2008 roku do szkoły dobudowana została nowoczesna hala sportowa, obok której w 2010 roku powstał plac zabaw, zaś w 2014 roku boisko wielofunkcyjne. Dbamy zarówno o wygląd szkoły, jak i o atrakcyjność terenu zielonego wokół obiektu.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe