Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
Adres
Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno
Telefon
134320562
Fax
134320562
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Liebner-Pirga
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Nasza szkoła z lotu ptaka
 • Wspólnie śpiewamy Hymn Polski
 • Uroczystość pod pomnikiem poległych za Ojczyznę
 • Wkraczamy w szeregi uczniów
 • Z zapałem pracujemy na lekcjach
 • W szkole poznajemy wspaniałych przyjaciół
 • Uczestniczymy w ciekawych lekcjach bibliotecznych
 • Jedna z uroczystości szkolnych
 • "Dzień Drzewa"
 • "Światowy Dzień Jabłka"
 • Uczymy się dbania o naturalne środowisko
 • Lubimy zajęcia sportowe - "Europejski Dzień Sportu Szkolnego"
 • "Dziel się uśmiechem" - dbamy o nasze zęby
 • Jeździmy na fajne wycieczki - tu spotkanie ze smokiem wawelskim
 • Wycieczka w plener - świetny sposób na integrację klasy
 • Niektóre atrakcje wymagają zręczności i odwagi
 • Jesteśmy z siebie dumni :)
Opis

O szkole

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

                                                                                                                                                                Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie zlokalizowana jest w ładnej, zielonej dzielnicy Krosna – Suchodole, z dala od zgiełku ulicznego.

Jest to szkoła z tradycjami, która funkcjonuje od 1856 roku.

Uczymy w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą się o godz. 15.00. W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci z klas I - III, od godziny 11.30 do 15.30.

O wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki dba wykwalifikowana kadra.

Pomagamy uczniom w ciekawy sposób poznawać świat, ucząc ich wzajemnego szacunku oraz wdrażając do samodzielności.            

Wspieramy dzieci w odkrywaniu własnych talentów i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wyjątkowość i szanując indywidualność każdego młodego człowieka. W naszej szkole żadne dziecko nie jest anonimowe. Każde jest ważne i objęte opieką.

 

     Dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową:

 • budynek szkoły ma 3 kondygnacje,
 • w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, które mieszczą się w specjalnie wydzielonej części budynku,
 • uczniowie klas I – III uczą się na oddzielnym piętrze,
 • uczniowie korzystają z kolorowych, funkcjonalnie urządzonych i dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, telewizory, komputery) sal
 • multimedialna pracownia językowa, matematyczno-informatyczna, fizyczno-chemiczna, polonistyczna,
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
 • boisko z naturalną nawierzchnią,
 • kolorowy plac zabaw,
 • gabinet higieny szkolnej,
 • biblioteka,
 • gabinet pedagoga z możliwością prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych,
 • świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 11.30 do godz. 15.30, 
 • szatnia szkolna wyposażona jest w indywidualne szafki dla każdego ucznia,
 • budynek jest chroniony, wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. 

Realizujemy programy:

 • "Owoce w szkole"
 • "Mleko w szkole"
 • "Sztuka. Obecny!"
 • "Aktywna tablica"
 • "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
 • "Laboratoria przyszłości"
 • "Poznaj Polskę"
 • "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
 • "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
 • "Ratowniczek"   - program nauczania podstaw udzielania pierwszej pomocy
 • "Jestem bezpieczny, jestem widoczny na drodze"
 • Powszechna Nauka Pływania "Umiem pływać"
 • "Cała Polska czyta dzieciom"
 • "Moje miasto bez elektrośmieci"
 • "Instaling"
 • "Junior-Edu-Żywienie"
 • "Bieg po zdrowie"
 • "Niepodległa do Hymnu"
 • "Dziel się uśmiechem"

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych:

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Pola Nadziei", "Nakrętka", "Poszukiwacze zaginionych baterii", "Paka dla psiaka i kociaka", ,"Góra grosza", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Czekolada dla Seniora".


Organizujemy ciekawe zajęcia,  wzbogacające wiedzę uczniów i uczące zasad zdrowego wypoczynku – wycieczki rowerowe i piesze, wyjazdy na zielone szkoły, na narty, lodowisko, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz noce w szkole.

Nauczyciele prowadzą innowacje pedagogiczne.

W szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski uatrakcyjniając życie szkolne zarówno uczniów jak i też przedszkolaków. 


Odbywają się różne imprezy i uroczystości:

Pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, jasełka, turnieje klas, festyny rodzinne, konkurs szkolny ,,Mam talent”, ,,Dzień pierniczka”, ,,Walentynki”, ,,Dzień uprzejmości”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Ozdoba Choinkowa” i wiele innych.


Uczestniczymy w projektach unijnych i ogólnopolskich:

 • Projekt - ,, BohaterOn-włącz historię"
 • Międzynarodowy projekt - ,,Z kulturą mi do twarzy" 
 • "Europejski Dzień Sportu Szkolnego". 

Współpracujemy z RCKP, Art Kinem, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Komendą Miejską Policji, Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, Strażą Pożarną, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Społecznym nr 1 w Krośnie, Radą Dzielnicy, Kołem Emerytów i Kołem Gospodyń dzielnicy Suchodół.

O naszych działaniach informujemy na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Zaktualizowano dnia 26 stycznia 2023 r.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Początki szkoły w Suchodole sięgają roku 1856. Pierwotnie stanowił ją drewniany, kryty słomą budynek jednoizbowy, w którym odbywały się lekcje. W początkach XX stulecia budynek szkolny spłonął – mieszkańcy wsi postanowili w tym miejscu wybudować murowany budynek z przeznaczeniem na szkołę. Budowa nowej szkoły przebiegała sprawnie – prace rozpoczęto 13 lipca 1901 roku, a już 26 września 1902 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek szkolny, który tworzy dziś parter w starej części szkoły. W roku otwarcia szkoły zapisanych było 146 dzieci, a uczyło już dwóch nauczycieli.

Od 1903 roku rozpoczyna się w szkole nauka dopełniająca. Objęła dzieci, które skończyły szkołę w Suchodole, a nie miały możliwości dochodzenia do płatnych szkół krośnieńskich. Szkoła rozwijała się dalej- w 1905 roku została przekształcona ze szkoły jednoklasowej w dwuklasową, a rok później pracę podjął nowy kierownik- Marcin Żywar. Pełnił on tą funkcję także w trudnym czasie wojny. Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas I wojny światowej naukę przerwano na krótko - zajęcia zaczęły odbywać się od 25 lipca 1915 roku. Budynek na pewien czas zajęło wojsko, brakowało opału, przez Krosno przetaczały się wojska różnych narodowości, dawała się odczuwać bliskość linii frontu. Kronika podaje, że frekwencja była nawet dość dobra.

 Budynek szkoły ocalał mimo toczących się na tym terenie działań zbrojnych (kronika szkolna odnotowuje, że do budynku wpadł pocisk, który na szczęście nie eksplodował). Podobnie jak i podczas I wojny światowej, szkołę zajęło na kwatery wojsko (najpierw niemieckie, później radzieckie) – ale od 1944 szkoła zaczęła znów normalnie funkcjonować – mimo, że czasem dzieci wracały do domów pod ostrzałem.

Od 1945 roku szkoła działała jako czteroklasowa, a wyższe odziały znajdowały się w Głowience, jednak już w 1947 roku można było w Suchodole ukończyć piątą klasę.  Szkoła cały czas borykała się z problemami lokalowymi (np. zajęcia praktyczno-techniczne odbywały się w budynku mleczarni), toteż w roku szkolnym 1962/63 kiedy to szkoła liczyła 259 uczniów podjęto decyzję o rozbudowie szkoły.

Ze względu na brak środków budowę rozpoczęto dopiero w 1968 roku, ale już 21 listopada 1970 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkolne. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców wsi, nauczycieli i uczniów.   Szkoła rozwijała się nadal - wprowadzono system nauki ośmioklasowy, powiększano zasób biblioteki szkolnej, przybywało pomocy naukowych, zwiększyła się liczba uczących – w 1966 pracowało już 13 nauczycieli.


Kontakty zagraniczne
Brak
Osiągnięcia

Nasze sukcesy:

 • laureaci i finaliści Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: z j. polskiego,  j. angielskiego, matematyki, przyrody, geografii, biologii,
 • laureaci i finaliści międzyszkolnych konkursów recytatorskich np. „Bez piątej klepki”, „Pieśni i Poezji Patriotycznej”, „Poezji współczesnej”, "Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim",
 • laureaci konkursu w ramach projektu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”,
 • laureaci konkursów mitologicznych,
 • laureaci „Mini Olimpiady Matematycznej” dla uczniów klas trzecich,
 • laureaci konkursu „Poszukiwacze Zaginionych baterii”,
 • laureaci międzyszkolnych konkursów plastycznych, językowych,
 • tytuł „Szkoła odkrywców talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają koła zainteresowań w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności językowe, matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz logopedycznych.

 


Dojazd
MKS linia G
Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła spełnia warunki, aby dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę w klasie pierwszej. Dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Programy nauczania, podręczniki, pomoce naukowe i baza dydaktyczna, którą dysponuje szkoła, są w pełni dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów. Sale lekcyjne są funkcjonalne i kolorowe. Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę na książki i przybory szkolne oraz zamykaną szafkę w szatni.

Każde dziecko:

 • jest otoczone troską doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli,
 • ma możliwość rozwijania swoich talentów,
 • ma możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy i nauczyciela w razie trudności w nauce,
 • ma zapewnioną opiekę świetlicową w odrębnej, przestronnej sali,
 • może korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i brać udział w licznych konkursach i zawodach sportowych.
Drzwi otwarte
Termin zostanie podany na stronie szkoły i profilu na Facebooku początkiem lutego.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe