Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
Adres
Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno
Telefon
134320562
Fax
134320562
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Kubit
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
Opis

O szkole

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

                                                                                                                                                                Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie zlokalizowana jest w ładnej, zielonej dzielnicy Krosna – Suchodole, z dala od zgiełku ulicznego.

Jest to szkoła z tradycjami, która funkcjonuje od 1856 roku.

Uczymy w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą się o godz. 15.00. W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci z klas I - III ,od godziny 11.30 do 15.30.

O wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki dba wykwalifikowana kadra.

Pomagamy uczniom w ciekawy sposób poznawać świat, ucząc ich wzajemnego szacunku oraz wdrażając do samodzielności.            

Wspieramy dzieci w odkrywaniu własnych talentów i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wyjątkowość i szanując indywidualność każdego młodego człowieka.

 

     Dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową:

 • budynek szkoły ma 3 kondygnacje,
 • w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, które mieszczą się w specjalnie wydzielonej części budynku,
 • uczniowie klas I – III uczą się na oddzielnym piętrze,
 • uczniowie korzystają z kolorowych, funkcjonalnie urządzonych i dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, telewizory, komputery) sal
 • multimedialna pracownia językowa, matematyczno-informatyczna, fizyczno-chemiczna, polonistyczna,
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
 • boisko z naturalną nawierzchnią,
 • kolorowy plac zabaw,
 • gabinet higieny szkolnej,
 • biblioteka,
 • gabinet pedagoga z możliwością prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych,
 • świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 11.30 do godz. 15.30, 
 • szatnia szkolna wyposażona jest w indywidualne szafki dla każdego ucznia,
 • budynek jest chroniony, wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. 

Realizujemy programy:

 • "Owoce w szkole”
 • "Szklanka mleka”
 • "Sztuka. Obecny!"
 • "Aktywna tablica"
 • "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
 • "Laboratoria przyszłości"
 • " Poznaj Polskę"
 • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
 • "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
 • "Ratowniczek"   - program nauczania podstaw udzielania pierwszej pomocy
 • "Jestem bezpieczny, jestem widoczny na drodze"
 • Powszechna Nauka Pływania "Umiem pływać"
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Moje miasto bez elektrośmieci”


Bierzemy udział w akcjach charytatywnych:

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Pola Nadziei”, „Nakrętka”, ,,Poszukiwacze zaginionych baterii”, ,,Pełna miska dla schroniska”, ,,Góra grosza”, ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” , "Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki" , "Podarunek dla Seniora.


Organizujemy ciekawe zajęcia,  wzbogacające wiedzę uczniów i uczące zasad zdrowego wypoczynku – wycieczki rowerowe i piesze, wyjazdy na zielone szkoły, na narty, lodowisko, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz noce w szkole.


W szkole odbywają się różne imprezy i uroczystości:

Pasowanie na ucznia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Turnieje klas, Festyny Rodzinne, Konkurs szkolny ,,Mam talent”, ,,Dzień pierniczka”, ,,Walentynki”, ,,Dzień uprzejmości”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Ozdoba Choinkowa”.


Uczestniczymy w projektach unijnych i ogólnopolskich:

Projekt - ,, BohaterOn-włącz historię"

Międzynarodowy projekt - ,,Z kulturą mi do twarzy"  

Współpracujemy z RCKP, Art Kinem, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Komendą Miejską Policji, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, Strażą Pożarną, Miejską Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Radą Dzielnicy, Kołem Emerytów i Kołem Gospodyń dzielnicy Suchodół.


Zaktualizowano dnia 28 stycznia 2022 r.

Języki
angielski, niemiecki
Kontakty zagraniczne
Brak
Osiągnięcia

Nasze sukcesy:

 • laureaci i finaliści Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: z j. polskiego,  j. angielskiego, matematyki, przyrody, geografii,
 • laureaci i finaliści międzyszkolnych konkursów recytatorskich np. „Bez piątej klepki”, „Pieśni i Poezji Patriotycznej”, „Poezji współczesnej”, "Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim",
 • laureaci konkursu w ramach projektu „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”,
 • laureaci konkursów mitologicznych,
 • laureaci „Mini Olimpiady Matematycznej” dla uczniów klas trzecich,
 • laureaci konkursu „Poszukiwacze Zaginionych baterii”,
 • laureaci międzyszkolnych konkursów plastycznych, językowych,
 • tytuł „Szkoła odkrywców talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają koła zainteresowań w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności językowe, matematyczne, informatyczne,  przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz logopedycznych.

 


Dojazd
MKS linia G
Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła spełnia warunki, aby dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę w klasie pierwszej. Dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Programy nauczania, podręczniki, pomoce naukowe i baza dydaktyczna, którą dysponuje szkoła, są w pełni dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów. Sale lekcyjne są funkcjonalne i kolorowe. Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę na książki i przybory szkolne oraz zamykaną szafkę w szatni.

Każde dziecko:

 • jest otoczone troską doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli,
 • ma możliwość rozwijania swoich talentów,
 • ma możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy i nauczyciela w razie trudności w nauce,
 • ma zapewnioną opiekę świetlicową w odrębnej, przestronnej sali,
 • może korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i brać udział w licznych konkursach i zawodach sportowych.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
24
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe