Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno
Telefon
134200831
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Wilk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkolne uroczystości
 • Przyjmujemy miłych gości
 • Uczymy się samorządności
 • Uczymy się aktywnie
 • Realizujemy projekty
 • Rozwijamy talenty
 • Kolędujemy z DYSONANSEM
 • Przygotowujemy zdrowe posiłki
 • Zostajemy na noc w szkole
 • Uczymy się przez doświadczenia
 • Prowadzimy zajęcia dla sześciolatków
 • Jesteśmy razem nie tylko w szkole
 • Lubimy rajdy i wędrówki
 • Podróże dalekie i bliskie
 • Zabawa karnawałowa
 • Innowacja czytelnicza
 • Festyn rodzinny
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. E. Kolanki od 1.09.2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 1.

Zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców Śląskich 37, z dala od ruchliwych ulic i skrzyżowań, w spokojnej okolicy. Budynek szkoły jest ogrodzony i monitorowany, co wpływa na bezpieczeństwo uczniów.

Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, plac zabaw oraz tereny rekreacyjne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się także w Hali Krosno, na lodowisku oraz na basenie.

Do szkoły uczęszcza 347 uczniów, którzy uczą się w 16 oddziałach. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.45. W naszej szkole nie dzwoni dzwonek.

Szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania oparty na innowacjach i indywidualizacji procesu kształcenia,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia – stosujemy Ocenianie Kształtujące, czyli metodę pracy z uczniem zwiększającą jego motywację do nauki oraz świadomość swoich mocnych i słabych stron, tworzymy lapbooki, prowadzimy OK zeszyt,
 • aktywną naukę, np. projekty edukacyjne m.in.: "Edukacja globalna, „Szkoła Ucząca się” „Ortograffiti”, „Cała Polska czyta dzieciom”, "Eduscience", „Miejsce odkrywania talentów”,„AIESEC Colour My World”, „Akademia przyszłości” , „Serce i Pomoc”; doświadczenia i eksperymenty,

 • realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych, np. „Śniadanie daje moc”, „Ratujemy i uczymy ratować”, gimnastyka korekcyjna,
 • pomoc pedagoga, psychologa, pielęgniarki,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, np. robotyka, SKS, zajęcia wokalne i taneczne, rozwijające kreatywność,
 • zajęcia specjalistyczne, m. in. terapia ręki, logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców (obecnie 6.45 - 7.45 oraz 11.00 - 16.00; zajęcia w świetlicy odbywają się z podziałem na grupy wiekowe),
 • możliwość skorzystania z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej.

 

Uczniowie korzystają:

 • z odnowionych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne ( m.in. tablice interaktywne, tablety),
 • z pracowni komputerowej z 24 stanowiskami i stałym łączem internetowym,
 • z pracowni "Laboratorium przyszłości",
 • z pracowni przedmiotowych,
 • z biblioteki i czytelni
 • ze świetlicy,
 • z gabinetu pedagoga i psychologa,
 • z sali do zajęć terapeutycznych
 • z jadalni.

Każdy uczeń ma swoją szafkę na podręczniki i przybory, umożliwiamy korzystanie z e-podręcznika uczniowi w domu.


Sale dla klas I-III mają wydzieloną przestrzeń do nauki i do zabawy, do dyspozycji dzieci są zabawki i sprzęt do gier.


U nas wiele się dzieje! Placówka ma charakter środowiskowy. Organizujemy szereg uroczystości i imprez dla społeczności dzielnicy i miasta: pikniki rodzinne, koncerty, jasełka, festiwal kreatywności, nocki w szkole, „Piątki w Czwórce”. Na terenie szkoły działa „Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans”.

Dla społeczności szkolnej ważne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Współpracują oni ze szkołą, aktywnie działają w Radzie Rodziców. Wspólnie organizujemy zabawy, konkursy, wycieczki, spotkania integracyjne.

Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych, angażują się w zbiórki i wolontariat, m.in. odwiedzają podopiecznych krośnieńskiego hospicjum i wspierają schronisko dla zwierząt.


W "Czwórce"  każde dziecko traktowane jest indywidualnie - żaden uczeń nie jest anonimowy. Każdemu pomagamy osiągnąć sukces w przyjaznej atmosferze i bezpiecznej szkole.

O naszych działaniach informujemy na stronie internetowej http://mzs7krosno.pl/ oraz profilu na FB https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaNr4MzsNr7Krosno

Języki
angielski, niemiecki
Sześciolatek w pierwszej klasie

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki. Dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Świetnie radzą sobie z obowiązkami ucznia. Są aktywne, twórcze, odnoszą sukcesy. W opinii Rodziców i nauczycieli decyzja o rozpoczęciu nauki przez dzieci 6 letnie była dobrą decyzją,  gwarantującą dzieciom rozwój. 

Historia

Szkoła Podstawowa nr 4 - jest to szkoła z długoletnimi tradycjami - swoją działalność rozpoczęła w 1898 roku. Na początku była szkołą jednoklasową, w której uczyły dwie siostry zakonne, ale już w 1901 roku stała się szkołą czteroklasową. W 1921 roku szkoła zaczęła działać na zasadzie szkoły sześcioklasowej, a w 1923 - jako szkoła siedmioklasowa i tak pozostało aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie podjęto starania o rozbudowę szkoły, ponieważ nauka prowadzona była na dwie zmiany. Siostry Felicjanki, które do tej pory prowadziły zajęcia, zostały zmuszone do opuszczenia szkoły, która od tej pory stała się szkołą świecką. W roku 1966 wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. Od samego początku "czwórka" była szkołą, która bardzo dobrze przygotowywała młodzież do szkół średnich. Uczniowie naszej szkoły byli wielokrotnie laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów.Po wprowadzeniu reformy oświaty, szkoła stała się ponownie szkołą sześcioklasową,co nie przeszkadzało w dalszym kultywowaniu tradycji szkoły i rzetelnym przygotowywaniu młodzieży - tym razem do gimnazjum.  Od 1.09. 2017 jesteśmy na powrót szkołą ośmioklasową. Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kolanki od 1.09.2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 1.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego, zostają laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, są laureatami nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Krosna, zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, festiwalach, przeglądach artystycznych i sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Szkoły www.sp4krosno.pl oraz koncie szkoły na Facebooku.

Z sukcesem bierzemy udział rokrocznie w „Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej” oraz „Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej”. Mamy Laureatów "Mini Olimpiady Matematycznej klas I - III", osiągamy sukcesy w  ogólnopolskich  Przeglądach Kolęd i Pastorałek oraz w „Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej”. Nasi uczniowie są zdobywcami Srebrnej i Złotej  Podkowy  na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dziecięcej  w Pacanowie oraz czterokrotnie zostali wyróżnieni podczas Parady Smoków w Krakowie.  

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i talentów wszystkim uczniom. Oferta zajęć uwzględnia potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych.

Szkoła prowadzi koła zainteresowań:

 •  „Mądra główka”
 • przedmiotowe
 • muzyczne (Bum bum rurki, Dysonans)
 • robotyka
 • plastyczne
 • teatralne
 • taneczne
 • sportowe.

 

Dzieci napotykające na trudności w nauce uczestniczą w zajęciach zespołów dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach rewalidacji indywidualnej oraz w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami.

DojazdAutobusy komunikacji miejskiej - linia 0,2,7,11,E, K. Zaktualizowano 25.01. 2024 r.

Kontakty zagraniczne

Od kilku lat współpracujemy z międzynarodową organizacją studencką EISEC. Gościmy studentów, którzy prowadzą zajęcia w języku angielskim. Opowiadają o  swoich krajach i kulturach opowiadali w bardzo ciekawy i w zrozumiały sposób.