Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno
Telefon
134200831
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Wilk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Pasowanie na ucznia
 • Festyn rodzinny
 • Dzień zdrowego śniadania
 • Uczymy się przez doświadczenie.
 • Dzień marchewki
 • Projekt cups
 • Zabawa karnawałowa
 • Bawimy się z rodzicami
 • Podróże dalekie i bliskie
 • Konkurs poezji anglojęzycznej
 • Zimowe zabawy
 • Innowacja czytelnicza
 • Noc w szkole
 • Jak rozmawiać trzeba z psem?
 • Kolędujemy z Dysonansem.
 • Realizujemy projekty.
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. E. Kolanki od 1.09.2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wspólnie  z Przedszkolem Miejskim Nr 1. Zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców Śląskich 37, z dala od ruchliwych ulic i skrzyżowań, w spokojnej okolicy, wśród drzew i zielonych terenów rekreacyjnych. Budynek szkoły jest ogrodzony,  monitorowany. Do szkoły uczęszcza 357 uczniów, którzy uczą się w 17 oddziałach (16 - 24 osobowych). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.45.  Szkoła zapewnia: wysoką jakość nauczania i wychowania, realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, indywidualne podejście do każdego ucznia. Lekcje odbywają się w w wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne salach. Każdy uczeń ma swoją szafkę na podręczniki i przybory. Sale  dla kl. I-III mają wydzieloną część do nauki i do zabawy, dzieci mają do dyspozycji zabawki i sprzęt do zabaw. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej z 24 stanowiskami i stałym łączem internetowym.  Stosujemy Ocenianie Kształtujące, metodę pracy z uczniem zwiększającą jego motywację do nauki. Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, plac zabaw oraz tereny rekreacyjne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się także w Hali Krosno, na lodowisku oraz na basenie. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców, obecnie 6.45 - 7.45 oraz 11.00 - 16.30. Zajęcia w świetlicy odbywają się w trzech grupach wiekowych. Uczniowie mają możliwość  skorzystania z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej. Uczniowie korzystają z biblioteki, która jest w naszej szkole Centrum Multimedialnym z 12 stanowiskami komputerowymi. Uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne oraz rewalidacyjne. Placówka ma charakter środowiskowy, organizuje  szereg uroczystości i imprez dla społeczności dzielnicy i miasta: pikniki rodzinne, koncerty, jasełka, festiwale. Na terenie szkoły działa „Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans”. Dla społeczności szkolnej ważne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły .Współpracują ze szkołą, aktywnie działają w Radzie Rodziców: współorganizują zabawy, konkursy, wycieczki, spotkania. Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbierają nakrętki, zabawki i pomoce szkolne.  Angażują się w zbiórki i wolontariat na rzecz  rówieśników oraz schroniska dla zwierząt. Uczniowie z „czwórki” odwiedzają podopiecznych krośnieńskiego hospicjum, występują tam w przedstawieniach i koncertach.

U nas każde dziecko traktowane jest indywidualnie - żaden uczeń nie jest anonimowy. Każdemu pomagamy osiągnąć sukces w przyjaznej i bezpiecznej szkole.

O naszych działaniach informujemy na stronie internetowej oraz profilu na FB.


Języki
angielski, niemiecki
Sześciolatek w pierwszej klasie

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki. Dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Świetnie radzą sobie z obowiązkami ucznia. Są aktywne, twórcze, odnoszą sukcesy. W opinii Rodziców i nauczycieli decyzja o rozpoczęciu nauki przez dzieci 6 letnie była dobrą decyzją,  gwarantującą dzieciom rozwój. 

Historia

Szkoła Podstawowa nr 4 - jest to szkoła z długoletnimi tradycjami - swoją działalność rozpoczęła w 1898 roku. Na początku była szkołą jednoklasową, w której uczyły dwie siostry zakonne, ale już w 1901 roku stała się szkołą czteroklasową. W 1921 roku szkoła zaczęła działać na zasadzie szkoły sześcioklasowej, a w 1923 - jako szkoła siedmioklasowa i tak pozostało aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie podjęto starania o rozbudowę szkoły, ponieważ nauka prowadzona była na dwie zmiany. Siostry Felicjanki, które do tej pory prowadziły zajęcia, zostały zmuszone do opuszczenia szkoły, która od tej pory stała się szkołą świecką. W roku 1966 wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. Od samego początku "czwórka" była szkołą, która bardzo dobrze przygotowywała młodzież do szkół średnich. Uczniowie naszej szkoły byli wielokrotnie laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów.Po wprowadzeniu reformy oświaty, szkoła stała się ponownie szkołą sześcioklasową,co nie przeszkadzało w dalszym kultywowaniu tradycji szkoły i rzetelnym przygotowywaniu młodzieży - tym razem do gimnazjum.  Od 1.09. 2017 jesteśmy na powrót szkołą ośmioklasową. Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kolanki od 1.09.2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wspólnie z Przedszkolem Miejskim Nr 1.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego, zostają laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, są laureatami nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Krosna, zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, festiwalach, przeglądach artystycznych i sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Szkoły www.sp4krosno.pl oraz koncie szkoły na Facebooku.

Z sukcesem bierzemy udział rokrocznie w „Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej” oraz „Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej”. Mamy Laureatów "Mini Olimpiady Matematycznej klas I - III", osiągamy sukcesy w  ogólnopolskich  Przeglądach Kolęd i Pastorałek oraz w „Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej”. Nasi uczniowie są zdobywcami Srebrnej i Złotej  Podkowy  na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dziecięcej  w Pacanowie oraz trzykrotnie zostali wyróżnieni podczas Parady Smoków w Krakowie.  

Różnorodność oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów  umożliwia odnoszenie sukcesów w konkursach i zawodach oraz umożliwia zdobywanie certyfikatów. Posiadamy certyfikaty:

Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”,

"Szkoły z klasą" oraz „Szkoły z klasą 2.0”

„Szkoły bez przemocy”

„Szkoły w ruchu”

„Bezpieczna szkoła”

„Aktywna szkoła – aktywny uczeń ”

„Wszystkie dzieci mówią poprawnie”

„Zachowaj trzeźwy umysł”

„Akademia Puchatka
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie od najmłodszych lat mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w ramach zajęć organizowanych dla nich przez szkołę zgodnie z ich potrzebami. Oferta zajęć dla najmłodszych obejmuje kółka zainteresowań („Mądrej główki”, matematyczne, języka angielskiego, fletowe, dzwonków chimette, bum bum rurek, robotyki, papieroplastyki, plastyczne, teatralne, taneczne). Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia zespołu wokalnego "Dysonans", który jest wizytówką naszej szkoły. Dużo uwagi poświęcamy na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów. Dzieci napotykające na trudności w nauce uczestniczą w zajęciach zespołów dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach rewalidacji indywidualnej oraz w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami. Oferta dla uczniów klas starszych obejmuje koła przedmiotowe, artystyczne oraz zajęcia sportowe.  Dbałość o jakość procesu nauczania, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb uczniów sprawiają, że uczniowie odnoszą sukcesy,  a szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania. W szkole są realizowane liczne projekty i programy edukacyjne m.in.: "Edukacja globalna",  „Szkoła Ucząca się”  , „Ratujemy i uczymy ratować”, „Ortograffiti”,  „Cała Polska czyta dzieciom”, "Eduscience", „Miejsce odkrywania talentów”,   „AIESEC  Colour My World”,  „Śniadanie daje moc” , „Akademia przyszłości”

Dojazd

Autobusy komunikacji miejskiej - linia 0,2,7,11,E, K. Zaktualizowano 28.01. 2022 r.

Kontakty zagraniczne
Od kilku lat współpracujemy z międzynarodową organizacją studencką EISEC. Co roku  gościmy studentów, którzy prowadzą zajęcia w języku angielskim. Opowiadają o  swoich krajach i kulturach opowiadali w bardzo ciekawy i w zrozumiały sposób.
Drzwi otwarte
Ze względu na sytuację epidemiczną nie planujemy na ten moment wizyt w szkole. Zapraszamy na stronę internetową szkoły oraz nasz profil na FB.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
44
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe