Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Stefana Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
Telefon
134324949
Fax
134324949
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Witold Deptuch
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 15 wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie. Zlokalizowana jest w centralnej części osiedla Traugutta przy ul. Stefana Kisielewskiego 18, z dala od ruchliwych ulic i skrzyżowań. Nasza „Piętnastka” to najmłodsza szkoła podstawowa w Krośnie. Pierwszy dzwonek zadzwonił tu 1 września 1987 roku. SZANOWNI RODZICE! Gwarantujemy Waszym dzieciom:  bezpieczne i estetyczne warunki nauki, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka, konsekwentne działania wychowawcze i profilaktyczne, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, różne, ciekawe programy i imprezy towarzyszące nauce, otwartość na potrzeby i problemy uczniów, opiekę świetlicy szkolnej, pedagoga, psychologa, opiekę pielęgniarską i stomatologiczną. Każde dziecko może u nas osiągnąć swój sukces i przeżyć wspaniałą szkolną przygodę! Dysponujemy nowoczesną bazą, którą tworzą: kolorowe, przytulne sale klas I-III z nowymi meblami, bardzo dobrze wyposażone,  estetyczne pracownie przedmiotowe, nowa pracownia komputerowa, biblioteka z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, przestrzenna, wyposażona w pomoce dydaktyczne i zabawki świetlica, serwująca smaczne obiady stołówka, duża i nowoczesna sala gimnastyczna, sala judo, nowoczesna siłownia, boiska sportowe do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne - ORLIK 2012, plac zabaw "Radosna Szkoła" budynek jest chroniony przez firmę "ARMA" i wyposażony w zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Klasy I-III zajmują oddzielne piętro. Świetlica pracuje w godz. 6:30 – 16:30. Realizujemy różnorodne projekty i programy poszerzające ofertę edukacyjno-wychowawczą szkoły: - Ogólnopolska Akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom", - Program "Bezpieczna szkoła", - Program "Owoce w szkole" na „Program dla szkół” (owoce, warzywa i mleko w szkole), zajęcia z robotyki. Szkoła Podstawowa Nr 15 gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Od roku 2017/2018 funkcjonuje w szkole oddział dwujęzyczny z poszerzonym językiem angielskim. Uczniowie uczęszczający do oddziału dwujęzycznego, poza zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo), uczą się wiedzy o społeczeństwie i informatyki zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Języki
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Osiągnięcia

Osiągaliśmy bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej  (w latach 2014 - 2016) oraz w egzaminie ósmoklasisty (w latach 2019 - 2022)  zajmując czołowe miejsca w Krośnie. Nasi uczniowie piszą egzaminy zewnętrzne na poziomie 8  staninu w 9 stopniowej skali staninowej (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)). Klasa dwujęzyczna co roku uzyskuje najwyższy -  9 stanin. Nasi uczniowie osiągają również wysokie wyniki w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, są to między innymi: laureaci i  finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty - w latach 2013 -2020 z języka angielskiego, historii, matematyki, chemii, języka francuskiego i biologii,  finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień", finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Daję słowo", czołowe miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logiczno-Matematycznej, wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, liczne nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych i artystycznych. Od początku w naszej szkole działa UKS "Piętnastka" trenująca judo. Klub ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i rodziców. Dzięki niemu uczniowie odnoszą sukcesy w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ogromne sukcesy odnosi również Zespół Eksperyment, który  podczas tegorocznych   Mistrzostw Polski Cheerleaders (2020) zdobył trzy złote medale. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w podsumowaniu rywalizacji sportowej wśród krośnieńskich szkół podstawowych: w roku 2015/2016 – III miejsce, w roku 2016/2017 - III miejsce, oraz w latach 2017/2018 i 2018/2019 - II miejsce. Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Krosna.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają zainteresowania naszych uczniów, a także dają możliwość pomocy dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dla dzieci najmłodszych oferujemy: kółka ekologiczne, kółka matematyczne, kółka artystyczne, zajęcia wyrównawcze wspomagające naukę czytania, pisania i rozwój umiejętności matematycznych, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, robotykę. Uczniowie klas starszych rozwijają swoje zainteresowania w różnorodnych kołach: matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języka angielskiego, historycznych, plastycznych i muzycznych. Oferujemy zajęcia sportowe: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę,  gry i zabawy sportowe dla najmłodszych, judo. Organizujemy wycieczki zarówno dydaktyczne jak i turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na narty czy kuligi. W szkole działa Szkolne Koło "Caritas", dzięki któremu, uczniowie kształtują właściwe postawy prospołeczne uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych nie tylko lokalnych, ale także ogólnopolskich i międzynarodowych.

Aktualizacja w dniu 25.01.2023 r.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Sześciolatki nie czują się u nas zagubione. Są otoczone szczególną opieką wychowawcy, a także pedagoga i psychologa szkolnego. 

Dojazd
autobusy MKS: 0, 7, A, E, G
Historia

Szkoła Podstawowa Nr 15 rozpoczęła swoją działalność pierwszego września 1987 roku, naukę podjęło wówczas 676 uczniów klas I – III i oddziałów zerowych. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1988/1989 na Podkarpaciu połączona była z oficjalnym oddaniem do użytku budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, placówka powiększyła się o 15 kolejnych sal lekcyjnych. Kolejne lata to prawdziwy czas „oblężenia” szkoły przez uczniów. Była to wtedy najbardziej liczna szkoła podstawowa w ówczesnym województwie krośnieńskim. Młode osiedle szybko się rozwijało, a wraz z nim rozwijała się „Piętnastka”. W okresie największego wyżu demograficznego w Szkole Podstawowej Nr 15 uczyło się ponad 1700 uczniów w 68 oddziałach klas I-VIII . Powstają wówczas pierwsze elementy ceremoniału szkolnego. Działalność rozpoczyna Uczniowski Klub Sportowy „Crosno” o profilu judo, który po latach zmienia nazwę na UKS „Piętnastka”. Powstają pierwsze klasy sportowe o profilu judo. W 1999 władze oświatowe podjęły decyzję o włączeniu do SP 15 filii dawnej SP 9 z siedzibą przy ulicy Piastowskiej. Od tego momentu (do roku 2007) szkoła mieści się w 2 oddalonych od siebie budynkach – głównym i tzw. „Małej 15”. W 2003 roku Szkoła Podstawowa Nr 15 otrzymuje zaszczytny certyfikat: „Szkoła z klasą”. Przez cały okres funkcjonowania w szkole prowadzona jest szeroka działalność innowacyjna. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w nauce zdobywając tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, wyjeżdżają na zielone szkoły, biorą udział w licznych konkursach recytatorskich, teatralnych, literackich i muzycznych, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Dzięki działalności UKS „Piętnastka” uczniowie odnoszą sukcesy w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wszyscy doskonale też pamiętamy ciekawe pokazy zespołu gimnastyki artystycznej dziewcząt oraz sukcesy drużyn koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki. Ogromną rolę w rozwoju szkoły odegrali rodzice naszych uczniów, którzy od pierwszych dni jej istnienia wspierają nas swoją działalnością i kreatywnością W roku 2007 na bazie naszej szkoły i Gimnazjum Nr 4 powstaje Miejski Zespół Szkół Nr 4, a w 2012 do MZS Nr 4 dołącza II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. Obecnie Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie to dwie placówki Szkoła Podstawowa Nr 15 i II  LO wspierające się i uzupełniające w całym procesie edukacji młodego pokolenia. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów, na innowacyjność, edukację matematyczną (w roku 2013 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła matematycznych innowacji”), na nowoczesne techniki nauczania (w 2015 otrzymaliśmy certyfikat „Największa lekcja kodowania”) na rozwój czytelnictwa, naukę języków obcych oraz rozwój sportu. Obok nowoczesnych technik nauczania nie zapominamy o tradycjach i wychowaniu patriotycznym. Od kwietnia 2018 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną Halę Sportową, a od roku 2019 o nowe pracownie – biologiczną i geograficzną - wraz z nowoczesnym wyposażeniem oraz atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi  (pozyskane w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”). W latach 2020 i 2021 podczas zajęć zdalnych szkoła pracowała na platformie G-Suite (Google Classroom, Meet).

Kontakty zagraniczne

Szkoła współpracuje z Instytutem Humanistycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w  Krośnie - zagraniczni studenci prowadzą zajęcia w języku obcym dla oddziałów dwujęzycznych.

 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe