Krosno
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Stanisława Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Telefon
134365607
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Stanisław Urbowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie
Opis

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU I OTWARTA NA JEGO WSZECHSTRONNE POTRZEBY

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, znajduje się na osiedlu Turaszówka, z dala od ruchliwych ulic, w spokojnej okolicy.

 

Priorytetem szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu dydaktycznego. Placówka jest wyposażona w pełny monitoring wizyjny. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe, a niewielka liczba oddziałów sprzyja przyjaznej atmosferze.

 

Silnym atutem szkoły jest doskonała baza dydaktyczna, sportowa i rekreacyjna. Sale lekcyjne wyposażone w projektory i tablice multimedialne. Do użytku została oddana nowoczesna pracownia fizyczna, dysponujemy dużą salą informatyczną z robotami programowalnymi, salą do pracy indywidualnej z uczniem. Posiadamy pracownię fotograficzną, techniczną i klasopracownie dostosowane do nauki poszczególnych przedmiotów przyrodniczych (doposażone w odpowiednie pomoce). Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną halę sportową, 2 salki gimnastyczno-korekcyjne, a w najbliższej przyszłości powstaną nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, które zastąpią obecnie używane. Ponadto w szkole znajduje się bogato wyposażona biblioteka szkolna z dostępem do multimediów, czytelnia, świetlica, sklepik, stołówka.

 

W roku szkolnym 2021/22 szkoła prowadzi zajęcia w 14 oddziałach. Lekcje odbywają się na jedną zmianę w godz. 8.00 – 15.00 (zazwyczaj ostatnie lekcje kończą się pomiędzy 12.30 a 14.10). Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę w godzinach 6.50 - 7.50 i 11.30 - 16.00, W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w budynku mieści się również siedziba Maltańskiej Służby Medycznej. W stołówce szkolnej uczniowie mogą zjeść bardzo smaczne obiady dwudaniowe. Szkoła uczestniczy w licznych projektach społeczno-edukacyjnych oraz programach profilaktycznych. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

W Szkole Podstawowej Nr 12 w Krośnie organizowanych jest wiele konkursów, zawodów, imprez oraz uroczystości (m.in. pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, andrzejki, mikołajki, wigilie klasowe, zabawa choinkowa, zabawa walentynkowa, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Życzliwości, powitanie wiosny, organizacja zawodów w piłce ręcznej, nożnej, siatkowej, koszykowej czy unihokeju, konkursy z matematyki, języka angielskiego oraz historii, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, itp.).  Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczą w zewnętrznych imprezach, turniejach, konkursach i zawodach. W szkole wydawane są gazetki przez uczniów i dla uczniów. Począwszy od klasy czwartej uczniowie mają możliwość zdobycia karty rowerowej.

 

Bardzo mocnym atutem szkoły jest także praca wychowawcza. W jej ramach uczniowie mają okazję uczestniczyć w wielu imprezach wewnętrznych i zewnętrznych (wycieczki krajoznawczo turystyczne, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wystawy artystyczne, przedstawienia itp.). Nasza szkoła od paru lat uczestniczy w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (NHEF);  to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Wychowanie filmowe to kształtowanie wielu kompetencji młodych ludzi, od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne. Celem NHEF jest takie pokierowanie młodymi ludźmi, żeby po wyjściu z kina po projekcjach NHEF patrzyli na świat oczami ludzi wrażliwych, empatycznych i mądrych.


Szkolny chór Canto SP12 w Krośnie w lutym 2019 roku został przyjęty do programu Akademia Chóralna -  Śpiewająca Polska  prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Chór Canto będąc członkiem Akademii Chóralnej, poprzez udział w licznych koncertach i konkursach promuje miasto Krosno i naszą szkołę w całej Polsce. W  2019 roku zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd Hej kolęda, kolęda pod Patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Brązowe Pasmo  (III m) w Konkursie Chórów Regionu Podkarpackiego w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Chór należących do programu  Śpiewająca Polska.


Szkoła bierze po raz kolejny udział w projekcie "Z kulturą mi do twarzy" (projekt międzynarodowy pod patronatem MEN) w ramach którego realizuje szereg zadań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Realizowane są także międzyszkolne projekty "Empatyczna klasa" i "Bez barier" (we współpracy z SOSW).

 

W szkole corocznie odbywają się zajęcia teatru szkolnego wśród uczniów młodszych i starszych klas. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwoju zainteresowań i pasji teatralnych, biorąc udział w przedstawieniach, akademiach szkolnych, prezentacjach indywidualnych oraz konkursach różnych szczebli. Uczniowie z powodzeniem występują na scenie RCKP w Krośnie, w konkursach międzyszkolnych.

 

W naszej szkole uczymy dzieci wrażliwości, budzimy chęć niesienia pomocy potrzebującym poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” Nasi wolontariusze co roku biorą udział w różnych akcjach: zbiórce nakrętek, pościeli, ręczników, środków czystości na potrzeby Krośnieńskiego Hospicjum, Krośnieńskich Polach Nadziei, „Świątecznych pierniczkach” dla hospicjum, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiórce karmy dla zwierząt na potrzeby Krośnieńskiego Przytuliska i OTOZ Animals, Misiach Ratownisiach, kweście na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, „Górze Grosza”, Strażackiej Jeździe Nocą. 5 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy tytuł laureata konkursu "Zasłużony dla Wolontariatu" w kategorii wolontariat grupowy.

 

 

Zaktualizowano 27 I 2022 r.

Języki
angielski, niemiecki
Sześciolatek w pierwszej klasie
Dzieci 6-letnie uczęszczające do klasy pierwszej mają zapewnione miejsce do zabaw i zajęć ruchowych w sali lekcyjnej. Każde dziecko posiada indywidualną szafkę na swoje pomoce do zajęć. Sześciolatek czuje się u nas dobrze, nie jest zagubiony, jest otoczony opieką wychowawcy i pedagoga. Dzieci nabywają umiejętności poprzez zajęcia i zabawy ruchowe. Dzieci uczą się pracy w grupie, samodzielności, szacunku dla innych.
Zajęcia pozalekcyjne
Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój oferując bardzo bogatą propozycję kół zainteresowań. Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań uczniów. Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań: filmowego, fotograficznego, technicznego, językowego, krajoznawczo-turystycznego, teatralnego, sportowego i przedmiotowych (lista kół na stronie internetowej). W szkole realizowane są indywidualne programy nauki. Organizowane są również zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Dojazd
Linie miejskie: 1, 2, 5, 16, A, B oraz BUS-y. Czas dojścia z przystanków do szkoły nie przekracza 5 minut .
Osiągnięcia
Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy potwierdzony corocznie efektami kształcenia. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Odnoszą sukcesy w konkursach sportowych, plastycznych, artystycznych i krajoznawczo-turystycznych. Zdobywają tytuły laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz w innych konkursach na poziomie powiatu i województwa - szczegóły na stronie internetowej szkoły. Sami również organizujemy konkursy międzyszkolne m. in. konkurs kolęd "Hej, kolęda, kolęda", walentynkowy konkurs recytatorski, zawody z zakresu pierwszej pomocy oraz zawody sportowe.
Kontakty zagraniczne

"Penpal Friends" – projekt międzynarodowej współpracy ze szkołami w kraju i za granicą.

"Rozmawiasz - pomagasz" - międzynarodowy projekt współpracy edukacujnej ze szkołami w Afryce.

Historia
19 lutego 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta w Krośnie Wydział Oświaty i Wychowania z dnia 15 lutego 1977 r. orzekło, że w Krośnie przy ul. Wyspiańskiego organizuje się Szkołę Podstawową Nr 12. Obecnie Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe