Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1
Zespół szkół
Adres
ul.Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce
Telefon
533 327 910
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Dziemiańczyk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • Zdjęcie
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • nauka jazdy
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • warsztaty szkolne
 • spawalnia
Opis

Największą przewagą jaką daje technikum to to,że łączy zalety kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego - uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka w technikum trwa 5 lat. W programie są zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe.

Pod koniec nauki w technikum oprócz matury, uczeń technikum zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w konkretnym zawodzie i po ich zdaniu absolwent technikum otrzymuje tytuł technika. Uzyskanie tytułu technika zwalnia Cię z egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i uzyskania wyniku min. 30% z tego egzaminu. Możesz podejść do tego egzaminu, ale nie musisz.

Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej (wybierając inny zawód niż wyuczony) lub może kontynuować edukację na studiach (jeżeli zdał maturę). Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Może również łączyć pracę zawodową ze studiami oraz może skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmienić zawód lub poszerzyć swoje kwalifikacje.

Wybór szkoły technicznej, wiąże się z wyborem konkretnej specjalizacji. Warto przemyśleć jaki zawód chcesz wykonywać za kilka lat lub jakie jest przewidywane zapotrzebowanie na dany zawód w przyszłości. W "Mechaniaku" oferujemy kształcenie w technikum informatycznym, hotelarstwa, mechatronicznym i pojazdów samochodowych.

Nowością w bieżącym roku szkolnym jest otwarcie klasy

 • TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z ODDZIAŁEM PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO.

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych.

Nasza szkoła jest objęta patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT) - pomoc i konsultacje w prowadzeniu zajęć, współudział w organizacji konkursów naukowych, imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu oddział w Bartoszycach.

Technikum jest dobrym wyborem dla wszystkich, którzy chcą wyszkolić się w konkretnym zawodzie oraz dla tych, którzy planują swój dalszy rozwój na studiach lub dodatkowo chcą pracować.

Dodatkowe umiejętności zawodowe:

 • technik informatyk - Programowanie w języku Python.
 • technik mechatronik - Programowanie sterowników PLC. Kurs zakończony egzaminem państwowym, potwierdzony Świadectwem Kwalifikacji, które daje uprawnienia do pracy z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, uznawane w Unii Europejskiej.
 • technik pojazdów samochodowych - Kurs  operatora wózka widłowego
 • technik hotelarstwa - Przewodnictwo turystyczne.
 • ślusarz - Kurs  operatora wózka widłowego.
 • mechanik pojazdów samochodowych -Kurs  operatora wózka widłowego.

Mechaniak

Facebook @mechaniakbartoszyce

Galeria zdjęć z imprez szkolnych

obiekty sportowe

patronat WAT

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja miejska w Bartoszycach linia 1 - przystanek Leśna linia 2 - przystanek ul. Pieniężnego linia 3 - przystanek Leśna
Koła zainteresowań
Zajęcia pozwalające uzyskanie dodatkowych umiejętności w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji, remontów, montażu urządzeń elektrycznych (elektryk), zajęcia w zakresie spawania (spawacz),
Osiągnięcia
2010 – organizacja Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego wraz z UWM I m. - Wojewódzki Konkurs Prac i Projektów Praktycznych II m. - Ogólnopolski Konkurs GUS II m. - wojewódzkie zawody strzeleckie „O srebrne muszkiety” I m. - wojewódzki konkurs „Młoda krew ratuje życie” 3 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości I m. - Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny II m. - wojewódzkie zawody strzeleckie „O srebrne muszkiety” drużynowo II m. - Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator 2 laureatów i 3 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej 2011 – III m. i brązowy medal na Światowej Wystawie Wynalazczości Brussels Innova oraz w Międzynarodowym Konkursie Brussels Eureka Nagroda Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego Dla Technikum Mechatronicznego w Bartoszycach III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym GUS I miejsce w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Średnich Szkół Technicznych II miejsce i dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Mechatronicznym Dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Finalista w Ogólnopolskim konkursie „Młody Innowator” 2012 - Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur Najlepszym z Najlepszych” I miejsce i II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Otwartym Konkursie Mechatronicznym I miejsce w wojewódzkim Konkursie Prac i Projektów Praktycznych laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości II miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych srebrny medal dla projektu „Mechatroniczny Trenażer Układów Sterowania Programowalnego” na wystawie wynalazków na Politechnice Warszawskiej I miejsce w województwie w kampanii „Drugie życie” I miejsce w województwie w X Edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie” II miejsce w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” 2013- uczeń t. informatycznego laureatem w ogólnopolskim konkursie „Interaktywny produkt IT 2013” I miejsce w województwie w X edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie" ZSP nr1 im Kresowiaków – laureatem Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” I miejsce uczniowie t. mechatronicznego w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych II miejsce uczniowie t. informatycznego w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych 2014- I nagroda w Konkursie Prac i Projektów - uczeń t. informatycznego II miejsce w konkursie „Młody Innowator” - uczeń t. informatycznego dwóch finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - uczniowie t. mechatronicznego brązowy medal na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – International Warsaw Invention Show – IWIS 2014 I i II miejsce w konkursie „Promocja firmy – zadanie dla mnie” (uczeń t. informatycznego i uczennica t. mechatronicznego) wyróżnienie w XI edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” 2015- trzech finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (t. mechatroniczne) SREBRNA ODZNAKA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach II miejsce w XII Edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie III miejsce w konkursie „Promocja firmy – zadanie dla mnie” (uczennice t. hotelarskiego) 2016- I miejsce w województwie w XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (uczniowie t. mechatronicznego) finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA (uczeń t. mechatronicznego) I, II i III miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (uczniowie t. mechatronicznego) ZSP nr 1 objęty patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wyróżnienie na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości Tytuł finalisty Olimpiady Technicznej dla uczniów technikum mechatronicznego (są zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na kierunki techniczne wyższych uczelni). III miejsce w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” Wyróżnienie na, międzynarodowym konkursie iCAN (International Invention Innovation Competitieon In Canada). Konkurs ten organizowany jest w Toronto przez międzynarodowe stowarzyszenie innowacyjności – Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS). Brązowy medal w X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show) w gmachu Politechniki Warszawskiej. III miejsce w województwie w honorowym krwiodawstwie 2017 - ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM DLA „MECHANIAKA” Z BARTOSZYC! I miejsce i wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Dary serca” Wyróżnienie bartoszyckiego „Mechaniaka” na XXIV Giełdzie Wynalazków złoty medal z wyróżnieniem na XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie wynalazków - uczniowie klas IV technikum mechatronicznego i informatycznego III miejsce i finaliści w Olimpiadzie Innowacji Technicznych I Wynalazczości I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Młody Innowator" Ty też możesz osiągnąć sukces!
Współpraca z pracodawcami

Umowa o realizacji obowiązkowych zajęć praktycznych szkoła podpisała z:
1. Hotelem Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim
2. Zespołem Pałacowym w Galinach
3. Domem weselnym „Pod skrzydłami” w Wardomach
4. Hotelem Bartis w Bartoszycach.

Przedmiotem  umowy  jest  realizacja zajęć  praktycznych    w  zawodzie  technik hotelarstwa.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ EATON ELECTRIC
zawarte porozumienie pomiędzy  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach  a Firmą Eaton Electric Sp. z o.o. Firma ta jest światowym liderem w wielu branżach automatyki i elektrotechniki.