Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1
Zespół szkół
Adres
ul.Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce
Telefon
533 327 910
E-mail
Strona www
Dyrektor
Monika Bogdanowicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • Zdjęcie
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • nauka jazdy
 • Technikum w ZSP1
 • Technikum w ZSP1
 • warsztaty szkolne
 • spawalnia
Opis

Technikum łączy zalety kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego - uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka w technikum trwa cztery lata (w przypadku uczniów po gimnazjum) oraz 5 lat (w przypadku uczniów po szkole podstawowej). W programie są zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe. Wybierając technikum masz pewność, że po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ta szkoła zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na politechnikach). Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadpodstawowej wybierasz zawód i jednocześnie zdobywasz wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Ten typ szkoły jest dla tych osób, którzy myślą o tym by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź by mając konkretny zawód, myśleć o studiach. Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Przykładowo jeśli uczeń ukończył technikum: technik informatyk, to ma dobre przygotowanie, solidną bazę do studiów informatycznych albo takich, na których informatyka jest ważna, na przykład na mechatronice. Dobry zawód jest dzisiaj w cenie. Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej (wybierając inny zawód niż wyuczony), jeśli np. nie zdał matury czy też nie chce podejmować studiów wyższych. Może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się zmienić zawód, to również jest to możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły policealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. Absolwent technikum może także skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu technikum jest kilka. Ich wybór zależy od absolwenta, od jego potrzeb i możliwości. Nasza szkoła podpisała porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną. Umowa obejmuje współpracę dydaktyczną, rozumianą m.in. jako pomoc i konsultacje w prowadzeniu zajęć, współudział w organizacji konkursów naukowych, imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.

Mechaniak

Facebook @mechaniakbartoszyce

Galeria zdjęć z imprez szkolnych

technik informatyk

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik hotelarstwa

obiekty sportowe

patronat WAT

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja miejska w Bartoszycach linia 1 - przystanek Leśna linia 2 - przystanek ul. Pieniężnego linia 3 - przystanek Leśna
Koła zainteresowań
Zajęcia pozwalające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego, uprawniającego do pracy w przemyśle w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji, remontów, montażu urządzeń elektrycznych - dodatkowy zawód elektryk, zajęcia pozwalające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie spawania - dodatkowy zawód spawacz
Osiągnięcia
2010 – organizacja Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego wraz z UWM I m. - Wojewódzki Konkurs Prac i Projektów Praktycznych II m. - Ogólnopolski Konkurs GUS II m. - wojewódzkie zawody strzeleckie „O srebrne muszkiety” I m. - wojewódzki konkurs „Młoda krew ratuje życie” 3 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości I m. - Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny II m. - wojewódzkie zawody strzeleckie „O srebrne muszkiety” drużynowo II m. - Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator 2 laureatów i 3 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznej 2011 – III m. i brązowy medal na Światowej Wystawie Wynalazczości Brussels Innova oraz w Międzynarodowym Konkursie Brussels Eureka Nagroda Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego Dla Technikum Mechatronicznego w Bartoszycach III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym GUS I miejsce w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Średnich Szkół Technicznych II miejsce i dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Mechatronicznym Dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości Finalista w Ogólnopolskim konkursie „Młody Innowator” 2012 - Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur Najlepszym z Najlepszych” I miejsce i II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Otwartym Konkursie Mechatronicznym I miejsce w wojewódzkim Konkursie Prac i Projektów Praktycznych laureat Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości II miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych srebrny medal dla projektu „Mechatroniczny Trenażer Układów Sterowania Programowalnego” na wystawie wynalazków na Politechnice Warszawskiej I miejsce w województwie w kampanii „Drugie życie” I miejsce w województwie w X Edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie” II miejsce w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” 2013- uczeń t. informatycznego laureatem w ogólnopolskim konkursie „Interaktywny produkt IT 2013” I miejsce w województwie w X edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie" ZSP nr1 im Kresowiaków – laureatem Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” I miejsce uczniowie t. mechatronicznego w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych II miejsce uczniowie t. informatycznego w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych 2014- I nagroda w Konkursie Prac i Projektów - uczeń t. informatycznego II miejsce w konkursie „Młody Innowator” - uczeń t. informatycznego dwóch finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - uczniowie t. mechatronicznego brązowy medal na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – International Warsaw Invention Show – IWIS 2014 I i II miejsce w konkursie „Promocja firmy – zadanie dla mnie” (uczeń t. informatycznego i uczennica t. mechatronicznego) wyróżnienie w XI edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” 2015- trzech finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (t. mechatroniczne) SREBRNA ODZNAKA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach II miejsce w XII Edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie III miejsce w konkursie „Promocja firmy – zadanie dla mnie” (uczennice t. hotelarskiego) 2016- I miejsce w województwie w XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (uczniowie t. mechatronicznego) finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA (uczeń t. mechatronicznego) I, II i III miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (uczniowie t. mechatronicznego) ZSP nr 1 objęty patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wyróżnienie na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości Tytuł finalisty Olimpiady Technicznej dla uczniów technikum mechatronicznego (są zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na kierunki techniczne wyższych uczelni). III miejsce w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” Wyróżnienie na, międzynarodowym konkursie iCAN (International Invention Innovation Competitieon In Canada). Konkurs ten organizowany jest w Toronto przez międzynarodowe stowarzyszenie innowacyjności – Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS). Brązowy medal w X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show) w gmachu Politechniki Warszawskiej. III miejsce w województwie w honorowym krwiodawstwie 2017 - ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM DLA „MECHANIAKA” Z BARTOSZYC! I miejsce i wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Dary serca” Wyróżnienie bartoszyckiego „Mechaniaka” na XXIV Giełdzie Wynalazków złoty medal z wyróżnieniem na XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie wynalazków - uczniowie klas IV technikum mechatronicznego i informatycznego III miejsce i finaliści w Olimpiadzie Innowacji Technicznych I Wynalazczości I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Młody Innowator" Ty też możesz osiągnąć sukces!
Współpraca z pracodawcami

Umowa o realizacji obowiązkowych zajęć praktycznych szkoła podpisała z:
1. Hotelem Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim
2. Zespołem Pałacowym w Galinach
3. Domem weselnym „Pod skrzydłami” w Wardomach
4. Hotelem Bartis w Bartoszycach.

Przedmiotem  umowy  jest  realizacja zajęć  praktycznych    w  zawodzie  technik hotelarstwa.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ EATON ELECTRIC
zawarte porozumienie pomiędzy  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach  a Firmą Eaton Electric Sp. z o.o. Firma ta jest światowym liderem w wielu branżach automatyki i elektrotechniki.

Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia pozwalające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego, uprawniającego do pracy w przemyśle w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji, remontów, montażu urządzeń elektrycznych - dodatkowy zawód elektryk,

zajęcia pozwalające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie spawania - dodatkowy zawód spawacz