Bartoszyce
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Adres
ul.Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce
Telefon
533 327 910
E-mail
sekretariat@mechaniak.edu.pl
Strona www
http://www.mechaniak.edu.pl/
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju i zdobycia ciekawego na współczesne czasy zawodu. Nasze atuty:
- zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach i pracowniach na terenie szkoły;
- wykwalifikowana kadra, mająca uprawnienia egzaminatorów;
- dobra baza dydaktyczna, dostosowana do programu kształcenia i egzaminów;

- jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunków, które kształcimy;
- sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i centralnym – np. od kilku lat bez przerwy zajmujemy zawsze jedno z czołowych miejsc w Konkursie Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Szkół Średnich, w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz w konkursie „Młody Innowator”, brązowe medale na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków
– International Warsaw Invention Show – IWIS 2014 i na 59. Światowej Wystawie Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2010, III miejsce w XL Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny, i wiele innych sukcesów przedmiotowych; - baza sportowa – pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks sportowo-rekreacyjny „ORLIK”, siłownia, salka do fitness, strzelnica, tor kartingowy;
- nauka jazdy – bezpłatna dla uczniów technikum pojazdów samochodowych i mechaników pojazdów samochodowych;
- internat i stołówka;
- położenie szkoły – blisko dworca PKS i przystanku komunikacji miejskiej;
- uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego.
- wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- praktyki zawodowe w renomowanych hotelach (np. Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, Pałac Galiny) ;
- realizacja licznych projektów i programów z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- szkoła posiada certyfikaty "Bezpieczna szkoła", "Szkoła promująca zdrowie", "Szkoła Przyjazna Środowisku".
- współpraca z zakładami pracy - EATON ELECTRIC, Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
- porozumienie z wyższymi uczelniami wyższymi (patronat naukowy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie);
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień spawacza i elektryka