Zielona Góra
Zielona Góra
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Pracownicy w żłobkach miejskich:
Żłobek Miejski nr 1, tel. 68 322 22 96
Żłobek Miejski nr 4, tel. 68 326 30 17
Żłobek Miejski nr 7, tel. 68 324 71 02
Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra:
tel. 68 45 64 963
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl