Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Harmonogram rekrutacji (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci (PDF)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o bliskości żłobka względem miejsca zamieszkania dziecka lub względem miejsca zatrudnienia co najmniej jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub pobierających naukę w trybie dziennym (PDF)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu do żłobka dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka (PDF)