Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców - Filia Żłobka Miejskiego Nr 1
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o bliskości żłobka względem miejsca zamieszkania dziecka lub względem miejsca zatrudnienia co najmniej jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub pobierających naukę w trybie dziennym
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci
Instrukcja elektronicznego potwierdzanie woli przyjęcia
Harmonogram rekrutacji do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze na rok szkolny 2020-2021