Zielona Góra
Zielona Góra
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji należy kontaktować się bezpośrednio z przedszkolami i szkołami podstawowymi, w których zlokalizowane są oddziały przedszkolne.
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl