Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Oświadczenie woli przyjęcia
Informator dla rodziców
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym