Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów
Informator dla rodziców
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych