Zielona Góra
Zielona Góra
Aktualności

5.06.2020

KOMUNIKAT - UWAGA RODZICE!!!


5 czerwca o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 5 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:
- elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;
- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.


17.05.2020

Elektroniczne wysyłanie dokumentów do przedszkola

Szanowni Rodzice

Uruchomiliśmy w systemie Nabór nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na zakładce Dokumenty.