Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 7 im. "Jana Brzechwy"
Adres
ul. Stanisława Moniuszki 33, 65-409 Zielona Góra
Telefon
068 327 15 91
Fax
068 327 15 91
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Teresa Kandulska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 7 im. "Jana Brzechwy"
Opis
Miejskie Przedszkole nr 7 w Zielonej Górze to placówka z pięćdziesięcioletnią tradycją. Wysoki poziom pracy z dziećmi sprawił, że przez wiele lat było to przedszkole ćwiczeń, gdzie nowe kadry nauczycielskie mogły kształcić swój warsztat pracy pod okiem doświadczonych pedagogów. Do roku 1997 placówka funkcjonowała w dwóch budynkach. Obecnie jest to przedszkole cztero oddziałowe, mieszczące się w budynku przedwojennej willi, w głębi ogrodu oddzielającego dzieci od hałasu pobliskiej ulicy (w latach 2008-2012 utworzono dodatkowy oddział dzieci ). Atutem jest również dogodne położenie w centrum miasta. Sam budynek również zasługuje na uwagę. Sale są nieduże, kameralne, bardzo przytulne, a cały układ budynku sprawia, że dziecko może czuć się w nim jak w domu. W roku 2000 przeprowadzono częściowy remont budynku, w wyniku, którego znacznie podniósł się poziom funkcjonalności i estetyka (nowe łazienki, meble, wykładziny, sale w jasnych, pastelowych kolorach). W roku 2004 został odnowiony hol przedszkolny ( płytki na podłogę, malowanie ścian i szafek ) przez co stał się jaśniejszy i bardziej przestronny, odnowiono też łazienkę w jednej z sal i położono nową wykładzinę we wszystkich salach. Dokonano także napraw elewacji budynku oraz pomalowano ogrodzenie wokół placówki. W latach 2005 - 2008 dokonano remontów dachu, sali rekreacyjnej , wymieniono stolarkę okienną , dokonano gruntownego remontu kuchni i ogrodzenia a także w ramach podniesienia bezpieczeństwa założono monitoring i oświetlenie wokół budynku. W 2006 r zmodernizowano plac zabaw zgodnie z normami unijnymi, który jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy dla dzieci. W roku 2012 zmieniono dojazd do placówki, na bardziej dogodny i utworzono dwa dodatkowe miejsca parkingowe pod przedszkolem. W roku 2019 dokończono remont nawierzchni wokół przedszkola. Elementy wyposażenia placu zabaw są nieustannie modernizowane i doposażane o nowe urządzenia.
Osiągnięcia
Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też od września 2001 roku poszerzyliśmy zakres naszej oferty - jako jedyni w Zielonej Górze wprowadziliśmy oddział dla dzieci z odmiennym żywieniem (alergie pokarmowe). W tym celu zatrudniony został dietetyk czuwający nad prawidłowym żywieniem dzieci i zmodyfikowano w miarę możliwości kuchnię. W razie potrzeby ułatwiamy na życzenie rodziców kontakt z lekarzem alergologiem w formie wybranej przez w/w. Rozszerzone działania przedszkola ukierunkowane są na edukację zdrowotną i regionalną dzieci poprzez realizację programów "Zdrowy Przedszkolak" , "Czyste Powietrze Wokół Nas" oraz "Moje miasto Zielona Góra" oraz bardzo atrakcyjnie realizowaną kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom (udział rodziców, gości, organizacja konkursów literackich oraz tematycznie związanych z patronem przedszkola). Dzieci starsze objęte są również programem Super - Wiewiórka, realizowanym pod patronatem PCK. W ramach wyrównywania szans wszystkie dzieci objęte są opieką logopedyczną i pedagogiczną. Od 2012 roku w ramach indywidualnego rozwoju dzieci mają możliwość kształcić swoje talenty i nietypowe umiejętności w kółkach zainteresowań (plastyczne, recytatorskie, matematyczne, badawcze, przyrodnicze), prowadzonych przez nauczycielki naszej placówki. Dużą uwagę przykładamy również do realizacji umiejętności matematycznych, poprzez bardzo atrakcyjnie i bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne , realizując program "Kodowanie na Dywanie". W przedszkolu jest również realizowany Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych. Są to atrakcyjne i bardzo lubiane przez dzieci zajęcia taneczne (taniec współczesny i ludowy). Dzieci mają też okazję zapoznania się z elementami języka angielskiego (zajęcia prowadzone są raz w tygodniu).
Dodatkowe zajęcia
  • Terapia logopedyczna i pedagogiczna - zgodnie z wytycznymi ustalonymi dla poszczególnych dzieci w ramach objęcia ich pomocą psychologiczno - pedagogiczną
  • elementy języka obcego dla wszystkich grup wiekowych 
  • religia przeznaczona jest dla dzieci 6 - letnich, odbywa się 1 raz w tygodniu za zgodą rodziców
  • Zajęcia kółka przyrodniczego - 4- 5 - 6 latki - wybrane dzieci
  • Zajęcia kółka recytatorskiego - 6 - latki - wybrane dzieci
  • Zajęcia kółka plastycznego - 4- 5 - 6 latki - wybrane dzieci
  • Zajęcia koła matematycznego - dzieci 4 - 5- 6 letnie - wybrane dzieci
  • Zajęcia koła badawczego - dzieci 4-5-6 letnie - wybrane dzieci
  • taniec współczesny z elementami tańca ludowego - wszystkie dzieci
Godziny otwarcia od
06:30
Personel

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w przedszkolu, posiadający również dodatkowe uprawnienia w różnych specjalizacjach.

Personel administracyjno - obsługowy stanowią woźne obsługowe oraz pracownicy administracyjni. Zatrudniony jest również dietetyk - sprawujący nadzór nad przygotowaniem posiłków dla dzieci alergicznych.

Godziny otwarcia uwagi
Od godziny 6.30 - do 7.00 dzieci zbierają sie w grupie zbiorczej a następnie rozchodzą się do swoich grup wiekowych. Po południu grupa zbiorcza funkcjonuje w godzinach 16.00 - 16.30.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Zielona Góra
Historia
Miejskie Przedszkole nr 7 im. Jana Brzechwy powstało w 1965 r. na ul. Moniuszki 33 w Zielonej Górze jako 2 oddziałowa placówka pod kierownictwem Pani Janiny Szury, która prowadziła placówkę do 1985r. Ważną datą w historii przedszkola jest kwiecień 1968r. kiedy to w czynie społecznym przy pomocy zakładów patronackich Betony i zakładu opiekuńczego GS w Zawadzie wybudowano basen na placu przedszkolnym. W latach 1973-1975 rozbudowano budynek główny powiększając go o trzeci oddział i salę gimnastyczną. Podczas uroczystości z okazji 10-lecia działalności, nadano placówce patronat Jana Brzechwy, którym posługujemy się do dziś. W 1981r. dla potrzeb przedszkola zaadoptowano budynek filii i od tego czasu przedszkole funkcjonowało jako placówka 6-oddziałowa. W 1985r. dyrektorem placówki została Pani Maria Grabowska. Sześć oddziałów przedszkola mieściło się nadal w dwóch budynkach i było przedszkolem ćwiczeń dla studentów WSP. W 1997r. miało dojść do rozbudowy budynku głównego lecz niestety plany nie doszły do skutku, a placówka została przeniesiona do budynku filii jako 4-oddziałowa i działała w tej formie przez następne 3 lata. W 1999r. dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 7, liczącego wówczas 3 oddziały została Pani Teresa Kandulska i pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy. Wraz z objęciem funkcji kierowniczej wprowadziła ona do koncepcji pracy oddział dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Brak możliwości rozbudowy i niezbyt dobry stan techniczny budynku filii spowodował serię remontów, w wyniku których wymienione zostały instalacje, wyremontowano łazienki, a ze środków Rady Rodziców przebudowano hol przedszkola. Ale były też i gorsze dni – w lutym 2003 roku placówka została wytypowana do likwidacji. Dzięki zdecydowanemu stanowisku rodziców, merytorycznym argumentom i pomocy niektórych członków rady miasta udało się uniknąć zamknięcia przedszkola. Od tego momentu przedszkole działało jeszcze prężniej co przełożyło się na dobrą opinię w środowisku i duże zainteresowanie placówką. Dzięki dotacjom z miasta udało się wymienić dach, okna, dokonać remontu kuchni, zmodernizowano plac zabaw i wykonano nowe bezpieczne ogrodzenie. Obiekt został objęty monitoringiem. Ponadto wiele wysiłku zostało włożone w przygotowanie personelu (nauczyciele i personel techniczny) do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom z alergiami pokarmowymi. Poza gruntownym remontem zaplecza kuchennego zatrudniono dodatkowe panie do pracy w kuchni – pomoc kuchenną i dietetyka a cały personel sukcesywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu opieki nad dziećmi z alergiami. Placówka wciąż dostosowuje się do istniejących warunków – w momencie wyżu demograficznego w 2008 roku poszerzono ofertę przedszkola o 4 oddział i tak jest do dziś. Sale systematycznie wyposażane są w nowe meble, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Ponadto wymieniono podłogi w całym budynku, wyremontowano pokój dydaktyczny i nauczycielski a plac zabaw jest sukcesywnie doposażony o nowe zabawki i urządzenia. Wielkim atutem placówki byli i są pracownicy przedszkola. Przy ich pomocy i zaangażowaniu program żywienia dzieci z alergią pokarmową realizowany jest w sposób bezpieczny, systemowy i zapewniający dobrą współpracę z rodzicami dzieci. Dzięki nim „siódemka jest zawsze ok”. W roku 2010 szczęśliwie i uroczyście z władzami miasta oraz zaproszonymi gośćmi obchodzono 45-lecie działalności Przedszkola Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze zaś pięć lat później – jubileusz 50-lecia pracy przedszkola. Obydwa wydarzenia zorganizowane zostały w sposób brawurowy i profesjonalny, czego potwierdzeniem były opinie zebrane zarówno od rodziców, jak i zaproszonych gości z zewnątrz.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia