Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 6
Adres
ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra
Telefon
684 448 226
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 6
Opis
Przedszkole położone jest na wschód od Ratusza przy ul. Wyspiańskiego 16. Historia przedszkola sięga czasów powojennych . Budynek mieści się w dwupiętrowej wilii „ na górce” . Na uwagę zasługuje teren wokół przedszkola o powierzchni 0,80 ha, wyposażony w atrakcyjny sprzęt terenowy. Budynek i cały teren okala stary, bogaty drzewostan. Miejskie Przedszkole nr 6 działa od 1948 roku. Przedszkole nr 6 jest przedszkolem publicznym. Aktualnie uczy się w nim 168 dzieci w 7 grupach wiekowych. Do dyspozycji dzieci są  duże sale, gabinet logopedyczny, gabinet psychologa i pedagoga. Dzieci podzielone są na 7 grup wiekowych, przy każdej sali znajduje się łazienka.
Osiągnięcia
Przedszkole jest organizatorem corocznego konkursu plastycznego dla przeszkoli miejskich i okolic pt. „Tradycje Wielkanocne w moim domu”. Przeprowadzona jest skuteczna promocja przedszkola. Organizowane są konkursy plastyczne m.in.: „Bezpieczne miasto”, „Prezent dla Kubusia Puchatka”. Przedszkole włącza się aktywnie w akcje charytatywne tj.: ' Szlachetna paczka''„Pomagamy zwierzętom”, „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku poprzez czynny udział w różnych przeglądach: tanecznych, teatralnych, sportowych. Przedszkole uczestniczyło w Festiwalu Przedszkolaka. Informuje prasę, telewizję o wydarzeniach w placówce. Nasze dzieci uczestniczą w konkursach, przeglądach, turniejach sportowych takich jak: - Międzyszkolny Sportowy Turniej Rodzinny. - Przegląd Piosenki Przedszkolnej,-Przegląd taneczny dla dzieci w wieku przedszkolnym , - Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przedszkole stara się przygotować dziecko do podjęcia następnego etapu edukacyjnego. Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału możliwości rozwojowych. Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, a także wdrażają programy autorskie.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne. Cykliczne spotkania z artystami Lubuskiego Biura Koncertowego. Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez fachowców
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Koła zainteresowań
- taneczne, - teatralne - kółko plastyczne
-matematyczne, - origami,-
Kontakty zagraniczne
współpraca z przedszkolem w Niemczech
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika