Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 6
Adres
ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra
Telefon
684 448 226
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 6
Opis
Przedszkole położone jest na wschód od Ratusza przy ul. Wyspiańskiego 16. Historia przedszkola sięga czasów powojennych . Budynek mieści się w dwupiętrowej wilii „ na górce” . Na uwagę zasługuje teren wokół przedszkola o powierzchni 0,80 ha, wyposażony w atrakcyjny sprzęt terenowy. Budynek i cały teren okala stary, bogaty drzewostan. Miejskie Przedszkole nr 6 działa od 1948 roku. Przedszkole nr 6 jest przedszkolem publicznym. Aktualnie uczy się w nim 145 dzieci w 6 grupach wiekowych w tym jedna grupa to oddział integracyjny. Do dyspozycji dzieci są duże sale, gabinet logopedyczny, gabinet psychologa i pedagoga. Dzieci podzielone są na 6 grup wiekowych, przy każdej sali znajduje się łazienka.
Osiągnięcia
Przedszkole jest organizatorem corocznego konkursu plastycznego dla przeszkoli miejskich i okolic pt. „Tradycje Wielkanocne w moim domu”. Przeprowadzona jest skuteczna promocja przedszkola. Organizowane są konkursy plastyczne m.in.: „Bezpieczne miasto”, „Prezent dla Kubusia Puchatka”. Przedszkole włącza się aktywnie w akcje charytatywne tj.: Szlachetna paczka''„Pomagamy zwierzętom”, „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku poprzez czynny udział w różnych przeglądach: tanecznych, teatralnych, sportowych. Przedszkole uczestniczyło w Festiwalu Przedszkolaka. Informuje prasę, telewizję o wydarzeniach w placówce. Nasze dzieci uczestniczą w konkursach, przeglądach, turniejach sportowych takich jak:  - Przegląd Piosenki Przedszkolnej,-Przegląd taneczny dla dzieci w wieku przedszkolnym , - Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przedszkole  przygotowuje dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego. Powierzonymi naszej opiece dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału możliwości rozwojowych. Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, a także wdrażają programy autorskie.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem,pedagogiem . Spotkania w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna. Cykliczne spotkania z artystami Lubuskiego Biura Koncertowego. 
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Koła zainteresowań
- taneczne, - plastyczne  -matematyczne, - origami,-
Kontakty zagraniczne
współpraca z przedszkolem w Niemczech w Cottbus.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe