Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 39 im. "Słoneczko"
Adres
ul. Lisia 51a, 65-093 Zielona Góra
Telefon
068 453 17 19
Fax
068 451 15 91
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jadwiga Korecka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • logo przedszkola
Opis
Przedszkole znajduje się w centrum miasta, obok nowej ulicy Herberta. Budynek składa się z sześciu sal do zajęć dydaktycznych, sali rytmicznej, szatni, wielu dodatkowych pomieszczeń-gabinetów i pomieszczeń piwnicznych. Od roku szkolnego 2008/2009 przedszkole jest sześciooddziałowe. Przedszkole jest kolorowe, wnętrze w ubiegłym roku zostało odnowione. Wszyscy pracownicy spełniają oczekiwania i zaspokajają wymagania dzieci. Kierunki naszej pracy wytycza nam misja przedszkola i koncepcja działania. Nasza misja brzmi: CHCEMY, ABY KAŻDE DZIECKO BYŁO JAK SŁONECZKO". Dlatego nasze działania zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju i wspomagania rozwoju osobowości dziecka poprzez prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego, wspierania oddziaływań rodziny oraz ujednolicenia kierunków tych działań. Pracujemy w oparciu o program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, którego modyfikacją są programy własne opracowane przez nauczycielki, działania innowacyjne i nowatorskie. Zapisując dziecko do naszego przedszkola możecie Państwo oczekiwać: • Bezpiecznego, radosnego i zdrowego pobytu w przedszkolu • Smacznych, domowych posiłków zgodnych z zasadami zdrowego żywienia • Nauki poprzez zabawę jako głównej formy aktywności dziecięcej i nowoczesnych metod pracy gwarantujących atrakcyjne spędzanie czasu • Pełnej i systematycznej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym prowadzenia rzetelnej obserwacji i diagnozy przedszkolnej gwarantującej indywidualne podejście do dziecka • Realizacji poszerzonych treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z potrzebami i możliwościami każdego dziecka • Wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej otwartej na potrzeby dziecka oraz zaangażowanego w swoją pracę personelu obsługowego • Realizacji programów własnych i innowacji opracowanych przez nauczycielki • Bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznych specjalistów: logopedy i pedagoga terapeuty • Dobrego i solidnego przygotowania dziecka do nauki w szkole • Udziału dzieci w imprezach przedszkolnych i poza przedszkolnych, stosownie do ich wieku • Zajęć i zabaw integracyjnych z udziałem rodziców. • Możliwości współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki. • Tworzenia jak najlepszych warunków w partnerskiej atmosferze • Partnerskiego współdziałania z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami. Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu. OPŁATY: zgodne z Uchwałą Nr XXXIV.592.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 (bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu wynosi 10 godzin dziennie. Stawka żywieniowa wynosi 13,50 zł za dzień (4 posiłki) i pokrywa jedynie koszt produktów. CZAS PRACY PRZEDSZKOLA: 6.30 - 16.30. INFORMACJA DODATKOWA: W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MAMY ŻADNEGO WOLNEGO MIEJSCA NA POZOSTAWIANIE WÓZKÓW.
Osiągnięcia
• certyfikat jakości „Partnerskie Przedszkole” • certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświata "Szkoła Promująca Zdrowie" * działalność innowacyjna – programy własne: „Program własny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych terapii pedagogicznej dla dzieci 5, 6-letnich”, „Jestem badaczem”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Jesteśmy razem”, program edukacji patriotycznej „Zielonogórzanin, Polak, Europejczyk”, "Zielona Góra - moja mała Ojczyzna", „Ekologiczne Słoneczko”, „Pierwsze kroki 3-latka w przedszkolu”; projekty: „Kolorowa podróż”, "Poznajemy świat" • wypracowane tradycje przedszkola – zwłaszcza z zakresu współpracy z rodzicami - np. sobotnie wyjazdy za miasto, festyn * realizacja programów zewnętrznych, np. Przyjaciele Zippiego, Dziecięca Kraina Kreatywności * udział w konkursach, turniejach i przeglądach organizowanych przez inne placówki *organizacja konkursów i turniejów dla naszych dzieci i rodziców oraz dzieci z innych przedszkoli * od 22 lat jesteśmy organizatorem Międzyprzedszkolnego Turnieju Sportowego dla dzieci 6-letnich z zielonogórskich przedszkoli * co roku przeprowadzamy badania sprawności fizycznej dzieci - z wynikami zapoznajemy rodziców *
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole są bezpłatne. Religia - dla dzieci 5-6-letnich zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców – raz w tygodniu (w bieżącym roku szkolnych brakuje nam katechety). Rytmika - to zajęcia dydaktyczne - umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki w grupach - co najmniej raz w tygodniu Zajęcia sportowe - to zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki (ćwiczenia lub zabawy poranne, zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe) - prowadzone zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego i statutem przedszkola. Poszerzeniem działań są: Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy, sportowe pikniki na placu przedszkolnym, badanie sprawności fizycznej dzieci Wrocławskim Testem Sprawności, wycieczki, konkursy, zabawy dla rodzin. Przedszkole udziela dzieciom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zajęcia specjalistyczne oraz pracę bieżącą nauczycieli w grupach, poprzedzone obserwacją i diagnozą. Są to: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia, prowadzone przez pedagoga specjalnego. Zajęcia logopedyczne – dla dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej, prowadzone przez logopedę. Zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, prowadzone przez psychologa.  Programowanie i kodowanie - zabawy z wykorzystaniem monitorów interaktywnych, zabawy z robotami (Photony, Bee-Boty). Ponadto: języki obce - zajęcia języka angielskiego realizowane we wszystkich grupach zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi
zamknięcie 16.30
Koła zainteresowań
Ewentualne ich powstanie uzależnione od potrzeb i możliwości dzieci.
Personel
Personel liczy ogółem 29 osób, tj. 16 nauczycieli, 14 osób personelu pomocniczo-administracyjnego. Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog specjalny, logopeda, psycholog, nauczyciel języka angielskiego. 8 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 - nauczyciela mianowanego, 5 - nauczyciela kontraktowego, 1 - odbywa przygotowanie do zawodu.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Drzwi otwarte
17 kwietnia 2024 r. - w godzinach 9.30 - 16.00
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
19 1020 5402 0000 0002 0245 1490
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
19 1020 5402 0000 0002 0245 1490
Odbiorca opłat
Miejskie Przedszkole nr 39 "Słoneczko"
Adres odbiorcy opłat
ul. Lisia 51 A, 65-093 Zielona Góra
Historia
Miejskie Przedszkole nr 39 "Słoneczko", przy ul. Lisiej 51 A w Zielonej Górze powstało w 1987 r. 
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Informacja RODO