Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 38
Adres
ul. Braniborska 13, 65-273 Zielona Góra
Telefon
68 327 25 69
Fax
68 327 05 05
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek MP38 - wejście główne
  • Budynek MP38
  • Budynek MP38
  • Budynek MP38
Opis
Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze jest placówką publiczną. Prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (warsztaty plastyczne, teatralne, warsztaty z udziałem rodziców). Nasza misja to: "Odkrywamy i pielęgnujemy talenty dzieci".  W pracy opiekuńczo-wychowawczej kierujemy się mottem Marii Montessori: "Pomóż mi to zrobić samemu". Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej oraz programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej i promocji zdrowia: "Mały artysta" , "Talenty przedszkolaków" - rozpoznawanie i pielęgnowanie uzdolnień dzieci, "Zdrowym być" - promocja zdrowia, "Wkrótce będę przedszkolakiem" - adaptacyjny. Od 1997 r. należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Chętne dzieci wprowadzane są w świat pisma. Dzięki temu poznają litery i nabywają umiejętność wczesnego czytania. Corocznie odbywają się w Przedszkolu: Tydzień Promocji Zdrowia, Tydzień Dobrych Uczynków, Tydzień Małego Patrioty oraz Plenerowe Warsztaty Plastyczne. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością, min. rodzinne warsztaty plastyczne, spotkania ze specjalistami (logopeda, pedagog specjalny, psycholog, rehabilitant), warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, strona internetowa przedszkola, uroczystości rodzinne, pikniki, przedstawienia teatralne rodziców dla dzieci, festyn rodzinny. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, min. z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, Biblioteką BROMBA I PRZYJACIELE, Komendą Policji, Parafią św. Urbana, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przedszkolami zielonogórskimi, Uniwersytetem Zielonogórskim, skansenem w Ochli... Utrzymujemy kontakt z naszymi absolwentami i ich rodzicami - organizujemy spotkania integracyjne, warsztaty plastyczne, zapraszamy na festyn rodzinny, zbieramy informacje o losach naszych byłych przedszkolaków. Na miejscu znajduje się centrum informacji dla nauczycieli i rodziców, udostępniające fachową literaturę i Internet. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, tańca, kształcenia zintegrowanego, gimnastyki korekcyjnej. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą w oparciu o obserwację i diagnozę dzieci. Rozwijają zainteresowania dzieci - prowadzą kółka: taneczne, komputerowo-matematyczne oraz warsztaty plastyczne. Dzieci uczą się języka angielskiego. Na życzenie rodziców organizowane są lekcje religii. Nauczyciele znają potrzeby wychowanków, troszczą się o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny, tworzą warunki wspierające rozwój dzieci, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z trudnościami; uczą samodzielności, przygotowują do podjęcia nauki w szkole, do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.
Osiągnięcia
- Przyjęcie Przedszkola do Zielonogórskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1997) - Zdobycie tytułu Finalisty Konkursu MEN "Mam 6 lat" (2012) - Zajęcie I miejsca w Przeglądzie Zespołów Tanecznych "Słoneczne Rytmy" (2012) - liczne wyróżnienia i nagrody w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastycznych
Dodatkowe zajęcia
Terapia i profilaktyka logopedyczna Terapia pedagogiczna Warsztaty psychologiczne dla rodziców i nauczycieli Warsztaty plastyczne z dziećmi Rodzinne warsztaty plastyczne Koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego - odpłatnie, na życzenie rodziców Przedstawienia teatralne - odpłatnie, na życzenie rodziców
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Koła zainteresowań
kółka plastyczne, kółko komputerowe
Personel
Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wciąż doskonalącą swoje umiejętności wychowawcze i dydaktyczne; nauczycielki ukończyły studia wyższe mgr, osiągają kolejne stopnie awansu: 
nauczycielki dyplomowane - 5
nauczycielki mianowane -2
nauczycielki kontraktowe-3
nauczycielki stażystki-2
Przedszkole zatrudnia również nauczyciela - logopedę oraz nauczyciela - terapeutę, którzy prowadzą indywidualne oraz grupowe zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne.


Organ prowadzący
Urząd Miasta Zielona Góra
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe