Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 37 im. "Pozytywka"
Adres
ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra
Telefon
68 444 00 37, 579 492 808
Fax
68 444 00 37
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Iwona Dolczewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Budynek Przedszkola
 • Przedszkolny Plac Zabaw
 • Sala Przedszkolna
 • Sala Zabaw w przedszkolu
 • Gabinet Języka angielskiego
 • Teatr Nauczycielek "Belferek"
 • Festiwal "Mali Światowcy"
 • Teatr Dziecięcy "Krasnale"
 • Zespół Taneczny "Wiercipięty"
 • Kącik Zabaw w sali grupy "Czarodzieje"
 • Kącik zabaw w sali grupy "Słodziaki"
 • Kraina Prehistorycznych stworów w Dniu Dinozaura
 • Gabinet Psychologiczno- Pedagogiczny
 • Sala zabaw grupy "Światowcy"
 • Gabinet do Terapii SI
Opis

Miejskie Przedszkole nr 37 "Pozytywka" usytuowane jest na wzgórzu osiedla "Przyjaźni". Obecnie przedszkole jest placówką jedenasto- oddziałową- w tym z dwoma oddziałami integracyjnymi z 240 miejscami organizacyjnymi na przyszły rok (placówka będzie w roku szkolnym 2024/25 dysponować 10 oddziałami.)

Teren zabaw przylega do budynku przedszkola, jest duży, ukształtowany kaskadowo, częściowo zacieniony, z dwoma tarasami. Miejsce zabaw zostało wyposażone w - odpowiadający europejskim standardom bezpieczeństwa małych użytkowników - sprzęt do zabaw ruchowych. Cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.


W jedenastu oddziałach zatrudnione są 22 nauczycielki, posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem, stale doskonalące swoje umiejętności i zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego. Indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci rozpoznają i zaspokajają nauczyciele specjaliści: - logopeda, neurologopeda- surdologopeda, dwóch psychologów , dwóch pedagogów- specjalistów wczesnego wspomagania dziecka, pedagog- ologofrenopedagog, specjalista w zakresie rewalidacji i terapii oraz 3 nauczycieli wspomagających w grupach integracyjnych. W placówce mamy w pełni wyposażony Gabinet do Terapii SI, Gabinety do terapii logopedycznej oraz gabinet do terapii psychologiczno- pedagogicznej.


Personel administracyjno - obsługowy liczy 20 pracowników, dla których zakres zadań i obowiązków określa dyrektor placówki. Zaplecze kuchenne, dostosowane do wymagań programu HACCAP, umożliwia przygotowywanie dzieciom 3 posiłków w ciągu dnia: śniadania, drugiego śniadania i obiadu dwudaniowego oraz napojów, owoców i warzyw podawanych między posiłkami. W procesie przygotowywania posiłków przestrzegane są przepisy Ministra Zdrowia z 2015r. w sprawie grup środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Misja Miejskiego Przedszkola "POZYTYWKA":

"Nasze przedszkole pomaga rodzicom w odkrywaniu i wykorzystaniu twórczych uzdolnień dziecka" ukierunkowuje działania edukacyjne nauczycieli na rozbudzanie i rozwijanie twórczej aktywności dziecka, a przez to czyni realnymi znaczenie słów G.Vico

"...Wszystko, co najważniejsze dla życia człowieka zdarza się w pierwszych sześciu latach...".

Urzeczywistnianiem przyjętej misji są prężnie działające pod kierunkiem nauczycieli: zespół taneczny "Wiercipięty", teatrzyk "Krasnale", teatr rodziców "Marcepan", teatr nauczycieli "Belferek", kółko plastyczne, zespół wokalny "Wiolinki". Od roku 2008 przedszkole kontynuuje swoje uczestnictwo w Zielonogórskim Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży finansowanym ze środków miasta Zielona Góra.

Podstawą wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego...", a także programy wychowania przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora przedszkola.

1.Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" Autor: Jolanta Wasilewska wyd. WSiP.

2. "Plac zabaw - Program wychowania przedszkolnego" Autor: Ewa Janus wyd. WSiP

3."Program wychowania przedszkolnego" Autor: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo wyd. MAC Edukacja

4. "Kolorowy Start" Autor: Wiesława Żaba- Żabińska

5. "Trampolina – program wychowania przedszkolnego" Autor: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska wyd. PWN

6. "Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" Autor: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Sikora- Banasik wyd. Nowa Era.

Co roku do wiadomości rodziców podawany jest pełny zestaw programów, w tym programów autorskich naszych nauczycieli, dopuszczonych do realizacji przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

Przedszkole pomyślnie rozwija działalność innowacyjną. Zespół nauczycieli opracował kilka projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci, a realizowanych przez całą społeczność przedszkola we współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi naszą działalność, np. innowacja pedagogiczna "Podróż za jeden uśmiech" „Kraina Zmysłów” , projekty: "Przedszkolna baśniowa góra", "Przedszkole przyszłości" "Gesty, barwy, dźwięki", „Mali Światowcy” „Piękna Nasza Polska Cała” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w przedszkolu realizowany jest autorski program: "Wstępna adaptacja dziecka do warunków życia przedszkolnego".


W placówce realizowane są Projekty "Piękna nasza Polska Cała", "Mały Miś w Świecie wielkiej literatury", "Bohater Tygodnia" oraz projekt wymiany międzynarodowej pocztówek "POSTCROSSING".


Przedszkole zyskało aprobatę rodziców na przystąpienie do realizacji ogólnopolskiego programu "Partnerskie Przedszkole ", który w grudniu 2012r. zakończył się uzyskaniem szczególnego certyfikatu pn. "Partnerskie Przedszkole" oraz recertyfikacją w roku 2020.

Od roku 2011 Miejskie Przedszkole Nr 37 szczyci się tytułem "Optymistyczne Przedszkole", nadanym przez kapitułę oceniającą osiągnięcia edukacyjne placówki w ramach ogólnopolskiego programu "Optymistyczne Przedszkole".

W roku 2012, za udział Rady Rodziców w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat - idę do szkoły" przedszkole otrzymało honorowy tytuł "Przedszkola dobrze przygotowujące dzieci do szkoły".


O organizacji dnia w przedszkolu informuje rodziców "Ramowy Rozkład Dnia", w którym stałe godziny wyznaczają posiłki. Pozostały czas przeznaczony jest na różne działania edukacyjne i opiekuńcze - kierowane przez nauczyciela - wspierające rozwój dziecka. Zalecane warunki i sposoby realizacji podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych określone zostały w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego".

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola uruchomiona została biblioteka "Smyk". Zbiory do biblioteki dziecięcej stale uzupełniane są przez rodziców naszych wychowanków i instytucje wspomagające nasze działania.


Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatną, specjalistyczną pomoc logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną oraz pomaga w ukazywaniu rodzicom innych źródeł pomocy w trosce o harmonijny rozwój dziecka. Od wielu lat przedszkole współpracuje z naukowcami i studentami UZ; jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów z kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz specjalna Bogata oferta opiekuńcza i edukacyjna przedszkola nie obejmuje opieki medycznej.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jako jeden z organów doradczych wspomaga dyrektora w podejmowaniu działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz z wypełnianiem zadań opiekuńczych i edukacyjnych na rzecz wychowanków. Rada Rodziców nie prowadzi działalności finansowej.


Z inicjatywy rodziców podjęte zostały - i pomyślnie zakończone - stosowne działania zmierzające do powołania stowarzyszenia na rzecz przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola nr 37 "Przedszkolak" rozpoczęło działalność w marcu 2011 roku i ma swoją siedzibę w budynku przedszkola. Jego statutowa działalność opiera się na wspomaganiu, także finansowym, pracy edukacyjnej przedszkola. Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r., na wniosek Rady Pedagogicznej,

Miejskiemu Przedszkolu nr 37 nadano imię "Pozytywka".

Osiągnięcia
 • Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i pracowników; podejmuje określone działania prozdrowotne służące ochronie zdrowia wychowanków i personelu.
 • Od grudnia 2012r. ma certyfikat "Partnerskie Przedszkole". Szczyci się tytułem "Optymistyczne Przedszkole" nadanym w 2011 roku. Posiada tytuł Animatora Roku 2007 przyznany przez Kapitułę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. W gronie nauczycielek - cztery posiadają nagrodę zespołową Animatora Roku 2007, przyznaną za animowanie twórczych postaw dzieci.
 • Uzyskiwanie wysokich lokat, nagród, wyróżnień, dyplomów za udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym (UNESCO).
 • Wysoki poziom wykształcenia kadry pedagogicznej, zdobywającej kolejne stopnie awansu zawodowego.
 • Aktywność nauczycieli w opracowywaniu projektów edukacyjnych, np. "Barwy, gesty, dźwięki", "Przedszkolna baśniowa góra" oraz innowacji pedagogicznej "Podróż za jeden uśmiech", w realizację których włącza się cała społeczność przedszkolna oraz zapraszane są do uczestnictwa w nich inne przedszkola z terenu miasta.
 • Przedszkole jest ponadto  corocznym  oganizatorem Festiwalu "Mali Światowcy"- dla przedszkoli zielonogórskich i przedszkoli zaprzyjaźnionych spoza Zielonej Góry.
 • Udział nauczycieli  w praktycznym przygotowywaniu studentów UZ do pracy w zawodzie nauczycielskim (prowadzenie praktyk pedagogicznych).
 • Pozytywne opinie rodziców o pracy przedszkola i duże zainteresowanie ofertą placówki.
 • Dobrze zorganizowana i efektywna promocja przedszkola w środowisku.
 • Wieloletnia i owocna współpraca przedszkola z instytucjami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi w mieście i regionie.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, tanecznych i aktorskich dzieci oraz kontynuowanie tej drogi rozwoju przez absolwentów przedszkola.
 • Utrzymywanie ścisłej więzi ze środowiskiem lokalnym i przyrodniczym. W program pracy przedszkola wpisano - służącą budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami i środowiskiem lokalnym - organizację rodzinnego festynu pn. "Dzień z mamą i z tatą".
 • Przedszkole tworzy tradycję uroczystych obchodów Kolorowych Dni w placówce- w tym Święta Czekolady- 14 lutego.
 • Przedszkole jest organizatorem Przeglądu Kolęd i Pastorałek dla przedszkoli oraz festiwalu "Mali Światowcy"
 • Wspólnie z rodzicami przedszkole aktywnie uczestniczy w działaniach proekologicznych - prowadzi zbiórki nakrętek i zużytych baterii.
 • Z pomocą rodziców włącza się do akcji charytatywnych organizowanych na potrzeby osób chorych lub pozostających w trudnej sytuacji materialnej, a także akcji ogłaszanych przez instytucje pozarządowe.
Dodatkowe zajęcia
 • Religia, nieodpłatnie, odbywa się w grupach dzieci 6 - letnich, których rodzice wyrażą pisemnie takie życzenie.
 • Raz w miesiącu - koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. T
 • Terapia logopedyczna - bezpłatnie.
 • Terapia pedagogiczna - bezpłatnie.
 • Terapia psychologiczna - bezpłatnie.
 • Terapia SI- bezpłatnie
 • Kółko plastyczne i zespół taneczny "Wiercipięty" -
 • Na terenie przedszkola prowadzone są także zajęcia dodatkowe organizowane i opłacane przez rodziców. Podstawą uczestnictwa w tych zajęciach jest indywidualna umowa zawarta pomiędzy rodzicami a podmiotem prowadzącym zajęcia. Są to: język angielski, niemiecki, zajęcia z rytmiki i zajęcia taneczne.
Godziny otwarcia od
06:30-16.30
Godziny otwarcia do
16:30
Koła zainteresowań
W przedszkolu działa kółko plastyczne oraz zespół taneczny "Wiercipięty", które są finansowane przez Miasto Zielona Góra w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Personel

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz specjaliści: logopeda, neurologopeda- surdologopeda dwóch psychologów , 2 pedagogów- specjalistów wczesnego wspomagania dziecka, pedagoga- ologofrenopedagoga, specjalistę w zakresie rewalidacji i terapii oraz 3 nauczycieli wspomagających w grupach integracyjnych  i nauczyciele języka angielskiego.


Historia
Budynek, w którym mieści się przedszkole powstał w 1986r. z przeznaczeniem na tego typu placówkę oświatową. Jest murowany, dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb dzieci. Od momentu powstania znajdowało się tu osiem przestronnych, jasnych, dobrze wyposażonych sal zabaw, z przylegającymi do nich łazienkami dziecięcymi, a także zaplecze kuchenne i niezbędne pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W roku szkolnym 2008/2009 jedną z sal rekreacyjnych zaadoptowano na potrzeby dzieci  i uruchomiono dziewiąty oddział. Podobnie, dwa dodatkowe oddziały powstały w roku szkolnym 2012/2013 i 2016/2017.
Drzwi otwarte


Dzień Otwarty 14 marca 2024 r. 

w godzinach od 16.30 do 18.30


Zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami na wspólne eksplorowanie i poznawanie naszej Pozytywki.

W programie:

TEATRAŁKI- zabawy dramowe i improwizacje

ENGLISH IS EASY– multimedialna podróż w języku angielskim

SENSORYKA DLA SMYKA– zabawy rozwijające integrację zmysłów

ARTIE PARTY– zabawy z robotami, rozwijające logczne myślenie

BIBLIOTEKA DLA SMYKA– bajkowa  podróżw świat baśni, wierszy

CO POTRAFI MOJA RĘKA– zabawy rozwijajace sprawność grafomotoryczną

MATEMATYCZNE POTYCZKI – zabawy rozwijajace zdpolności matematyczne

MOJE CIAŁO TAŃCZY TAK– zabawy ruchowe i taneczne, zabawy i piosenki dziecięce


 


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe