Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Lokomotywa" w Zespole Edukacyjnym nr 2
Zespół szkół
Adres
ul. Juliana Tuwima 3b, 65-441 Zielona Góra
Telefon
684 597 793
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Tomasz Chmielarczyk, Katarzyna Walków
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Serdecznie Was zapraszamy na ul. Tuwima 3b. Przedszkole to wolnostojący, duży, jednopiętrowy budynek. Położone jest z dala od ciągów komunikacyjnych, z jednej strony otoczony blokami, z drugiej ogródkami działkowymi. W placówce są 4 oddziały dla dzieci 3,4,5,6-letnich oraz grupa integracyjna. Każda grupa posiada dużą salę zabaw z łazienką i szatnią, oraz plac zabaw z kolorowymi drewnianymi urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. Nasza kadra to wykształcone i posiadające pełne kwalifikacje nauczycielki. Wspólnie organizowane przez nas festyny, wycieczki, imprezy, uroczystości pozwalają na integrację rodziny z dzieckiem i przedszkolem oraz stwarzają przyjazny klimat w naszej placówce.
Osiągnięcia

Bardzo dobra adaptacja dzieci. Pielęgnujemy tradycje rodzinne w organizowanych imprezach i uroczystościach. Imprezy te dają wiele radości dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom. Są na wysokim poziomie. Organizujemy niezapomniane zabawy na piknikach rodzinnych. Nasze dzieci biorą udział  w wielu konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych. Zdobywają często I miejsca, wyróżnienia i dyplomy. Ciepła atmosfera, która panuje w naszym przedszkolu sprzyja integracji z dziećmi niepełnosprawnymi. Jesteśmy organizatorami Przeglądu Recytatorskiego dla dzieci w wielu przedszkolnym "Bajkowy Świat Tuwima". Bierzemy udział w corocznych przeglądach tanecznych i teatralnych z dużymi sukcesami. Przedszkole zostało poddane ewaluacji zewnętrznej całościowej, polegającej na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. We wszystkich dwunastu badanych obszarach nasze przedszkole uzyskało poziom B, co oznacza wysoki poziom spełniania wymagań. Przedszkole realizuje autorskie programy stworzone przez nasze nauczycielki, takie jak:

 „Program wczesnej adaptacji – Będę przedszkolakiem Lokomotywy”;

 Program Edukacji Przedszkolnej „Gość w przedszkolu”;

 „Mały Ekolog” Program Edukacji Przedszkolnej;

 „Przedszkolny mądrala” Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym;

 Program edukacji muzycznej „Muzyka łagodzi obyczaje”;

 „Maluję, rysuję, wycinam” Program rozwijający sprawność grafomotoryczną u dzieci w wieku przedszkolnym;

 Program Wychowawczy Przedszkola;

 Przedszkolny Program Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”;

 Program pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie integracyjnej;

 „Moje miasto Zielona Góra”;

 „Nie lubię matematyki” program pracy z dzieckiem mający trudności w edukacji matematycznej”;


W kwietniu 2018r. nasza placówka obchodziła Jubileusz 50 -lecia.

Dodatkowe zajęcia

Bezpłatne zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia psychologiczna i logopedyczna. Diagnoza logopedyczna obejmuje wszystkie dzieci na początku roku.

Kółka zainteresowań: plastyczne "Mały artysta", teatralne "Mały aktor", muzyczne "Muzykanci"

Płatne zajęcia dodatkowe: rytmika, zajęcia taneczne, spotkania z Krainą Eksperymentów, koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego.

Godziny otwarcia od
06:00 - 17.00
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
W przedszkolu funkcjonuje pięć grup 9-godzinnych.
Dzieci korzystają z trzech posiłków - I śniadanie- godz. 8.30 , II śniadanie 11.30 oraz obiad godz. 13.30. O godz. 10.00 dzieci otrzymują napój. Przez cały dzień dzieci mogą korzystać z wody, która znajduje się w każdej sali. Obiady u nas są naprawdę super!!!. Rodzice pracujący korzystają z opieki w godzinach 6.00 - 17.00.
Koła zainteresowań
Dzieci szczególnie uzdolnione mają możliwość udziału w dwóch kółkach zainteresowań, które od wielu lat działają w naszej placówce: 1. Kółko plastyczne "Mały artysta" 2. Kółko muzyczne "Muzykanci". Biorą w nim udział dzieci 5 i 6-letnie.
Historia
Przedszkole otwarte zostało w 1969 roku. Było Przedszkolem Zakładu Przemysłu Włókienniczego „Polska Wełna”. Od 1 września 2003 roku wraz ze Szkołą Podstawową Nr 17, Miejskim Przedszkolem Nr 9 i naszym przedszkolem tworzymy zespół i otrzymaliśmy nazwę: Zespół Edukacyjny Nr 2 - Miejskie Przedszkole Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi. Od 2000 roku istnieje u nas grupa integracyjna. 28 kwietnia 2009r. Rada Miasta Zielonej Góry nadała uchwałą naszemu przedszkolu imię "Lokomotywa".
Personel
Nauczyciele, intendentka, pracownicy obsługi, pracownicy kuchni, pomoce nauczyciela. Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, studia podyplomowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, co roku dokształcają się na kursach i szkoleniach. Dziewięć nauczycielek to nauczyciele dyplomowani, dwie to nauczyciele mianowani.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Zielona Góra
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe