Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 3 im. "Misia Uszatka"
Adres
Aleja Niepodległości 29, 65-042 Zielona Góra
Telefon
068 329 79 39
Fax
068 329 79 39
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marzena Kmetko
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 3 im. "Misia Uszatka"
Opis
Miejskie Przedszkole nr3 im. Misia Uszatka usytuowane jest w śródmieściu Zielonej Góry. Mieści się w zabytkowym budynku, który został adoptowany na potrzeby oświatowe w 1955 roku. Przedszkole jest czterooddziałową placówką oświatową, do której uczęszcza 96 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Grupy wiekowe to 3 latki, 4 - 5 latki ,5-latki i 6 - latki. Zatrudnionych jest 8 nauczycielek na pełny etat wraz z dyrektorem. Przedszkole zatrudnia pedagoga i logopedę.Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej, posiada duży plac zabaw otoczony zielenią i drzewami, wyposażony w sprzęt i zabawki. Placówka posiada 4 sale dydaktyczne oraz mini-salę zabaw do zajęć ruchowych.Placówka wyposażona jest w gabinet indywidualnej pracy z dzieckiem.Przedszkole jest nieduże, kolorowe i dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, panuje miła, domowa, rodzinna atmosfera ,co sprawia, że dzieci czują się dobrze i bezpiecznie .
Osiągnięcia
Przedszkole posiada liczne certyfikaty . Realizuje Ogólnopolskie programy edukacyjne : -Program Optymistyczne Przedszkole oraz Program Dziecięca Kraina Kreatywności autorstwa Mireli Nawrot -Program Radosne Przedszkole-Studium Prawa Europejskiego oraz programy własne Placówka realizuje innowacyjne programy nauczania  Program Piłki Edukacyjne "Eduball " autorstwa T Rzepy w ramach Akademii Wychowania Fizycznej we Wrocławiu opartego na integracji działań z pojęć językowych i matematycznych z zabawami ruchowymi a także Program "Wiatrak Matematyczny "autorstwa Izabeli Żukowskiej i Urszuli Dąbrowskiej  oparty na kręgach tematycznych prof E.Gruszczyk-Kolczyńskiej doskonalący naukę matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym .Wszystkie programy realizowane w przedszkolu rekomendowane są przez MEN.Przedszkole współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim: warsztaty, zajęcia, praktyki studentów: Uczestniczy w Dniach Niemieckich organizowanych przez Centrum Kultury Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego , Uczestniczy w licznych Przeglądach Teatralnych Przedszkoli, w Turniejach Sportowych, w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastycznych i recytatorskich Na uwagę zasługuje wieloletnia nauka języka niemieckiego ułatwiająca kontakty z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych placówek z Frankfurtu n/O i z Forst Lausitz. Przedszkole jest organizatorem Polsko- Niemieckiej Olimpiady Językowej Przedszkolaka , w której uczestniczą polskie i niemieckie placówki . Przedszkole organizuje coroczną polsko-niemiecka spartakiadę przedszkolaka i polsko-niemieckie mecze piłkarskie. Przedszkole należy również do Klubu Przedszkoli Misia Uszatka uczestnicząc w corocznych ogólnopolskich konferencjach przedszkoli noszących imię Misia Uszatka.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia bezpłatne z terapii pedagogicznej oraz logopedycznej - we wszystkich grupach wiekowych  Język niemiecki w ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych rodzica. oraz zabawy z językiem niemieckim w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży zajęcia z Religii dla dzieci 6-letnich na wniosek rodzica.
Zajęcia dodatkowe płatne-język angielski 2x w tygodniu , Rytmika - 2 x w tygodniu ,Koncerty Biura Koncertowego oraz przedstawienia teatralne, Zajęcia sportowe - gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne ,zajęcia ze szkółką "Falubaziaki"i szkółką " Przedszkoliada",karate.
Dodatkowe wyjazdy dzieci w ramach współpracy z przedszkolem Euro-Kita E.v.z Frankfurtu n/O i Katolisches Kinderhaus Arche z Forst na wycieczki po regionie lubuskim, zagraniczne - do Niemiec, wspólne warsztaty, turnieje sportowe ,olimpiady językowe i festyny okazjonalne. Także warsztaty otwarte dla rodziców i z ich udziałem, zajęcia z udziałem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach wieloletniej współpracy.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Kontakty zagraniczne
Od 1997 r przedszkole współpracuje z niemieckim przedszkolem Eurokita E.V z Frankfurtu n/O oraz od 2012roku z przedszkolem Katolisches Kinderhaus Arche z Forst Lausitz. Podczas współpracy z niemieckimi partnerami przedszkole realizuje projekty unijne w ramach programu operacyjnego Funduszu Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr". Podczas realizacji projektów dzieci uczestniczą we wspólnych spotkaniach, działaniach, uroczystościach i wycieczkach.Podczas realizacji projektów dzieci doskonalą kompetencje językowe,poznają kulturę i zwyczaje sąsiada. Dzięki spotkaniom po obu stronach granicy poszerzają swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz poznają ciekawe miejsca . Podczas wspólnych spotkań i zabaw wymieniają się doświadczeniami i doskonalą umiejętności lingwistyczne , zawierają przyjaźnie. Efektem wieloletniej współpracy jest organizacja Polsko-Niemieckiej Olimpiady Językowej Przedszkolaka w której uczestniczą polskie i niemieckie przedszkola .Przedszkole zrealizowało 28 projektów unijnych.
Koła zainteresowań
W przedszkolu realizowane są warsztaty plastyczne w oparciu o program autorski "Przedszkolak artystą" oraz warsztaty i zajęcia muzyczne w ramach programu autorskiego "W stronę jazzu" Przedszkole realizuje innowację pedagogiczną pt: "Mały detektyw architektury"
Historia
Miejskie Przedszkole nr3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze posiada długą i ciekawą historię. Powstało w 1955 roku jako Państwowe Przedszkole nr3 w Zielonej Górze . Od początku istnienia placówki siedzibą przedszkola jest przepiękna XIX wieczna kamienica mieszcząca się na ulicy Niepodległości 29. W roku 1968 przedszkole gościło z dwudniową wizytą autora książeczki dla dzieci "Miś Uszatek" Czesława Janczarskiego oraz redaktorów poczytnego czasopisma dla dzieci "MIŚ". Wśród wspaniałych gości był również rysownik i twórca wizerunku Misia Uszatka Zbigniew Rychlicki.Nawiązując do tego niezwykłego ,historycznego zdarzenia w dniu 9 czerwca 2009 roku przedszkolu nadano imię tego ponadczasowego bohatera -Misia Uszatka.
Organ prowadzący
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zielona Góra
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole otwarte jest od godz.6.30-16.30 tj. 10 godzin w ciągu dnia.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
PKO BP S.A. 16 1020 5402 0000 0802 0246 1143
Personel
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.W przedszkolu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej : logopeda , pedagog, psycholog, oligofrenopedagog. W czterech grupach przedszkolnych pracują pomoce nauczyciela wspierające nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
PKO BP S.A. 16 1020 5402 0000 0802 0246 1143
Drzwi otwarte
W placówce odbywają się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe