Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Bajka"
Adres
Aleja Wojska Polskiego 82a, 65-762 Zielona Góra
Telefon
068 326 09 80
Fax
068 326 09 80
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Placówka funkcjonuje od 1982r. Od początku swojego istnienia do chwili obecnej jest przedszkolem cztero-oddziałowym, w którym przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki z kwalifikacjami pedagogicznymi. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej, biorąc pod uwagę dobro dzieci przedszkole umożliwia nauczycielkom opiekę nad daną grupą przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.W przedszkolu również zatrudnieni są pedagodzy-terapeuci,logopeda oraz surdologopeda. Nasza placówka jest przedszkolem prorodzinnym – wspólnie z rodziną wspomagamy rozwój dziecka. Celem przedszkola jest wychowanie dziecka tak, aby dobrze radziło sobie w życiu, żyło w zgodzie z sobą i otaczającą rzeczywistością. obecnie pracujemy w oparciu o program Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej, którego modyfikacją są opracowane innowacje i programy własne.Przedszkole położone jest w zachodniej części miasta, z dala od ruchliwej ulicy. Dogodne położenie jest jednym z atutów przedszkola - blisko znajdują się tereny zalesione, przystanek autobusowy, kort tenisowy. Placówka mieści się w osobnym budynku, który jest dobrze przystosowany do pełnienia swojej roli. Brak schodów, rozmieszczenie sal z łazienkami na jednym poziomie, wyjścia z sal zabaw bezpośrednio na plac zabaw świadczy o tym, że projektant pomyślał o dobrym samopoczuciu dzieci. Przedszkole wyróżnia się estetycznym wnętrzem, przestronnymi, funkcjonalnymi salami zabaw. Każda grupa ma do dyspozycji swoją salę z łazienką. Zajęcia ruchowe, sportowe odbywają się w osobnej sali odpowiednio przystosowanej do tego typu zajęć. Kuchnia przedszkolna jest przestronna, posiada duże zaplecze. Przygotowuje się tutaj trzy cztery dziennie – I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Budynek otoczony jest rozległym, zielonym terenem. Place poszczególnych grup oddzielone są od siebie żywopłotem. Stwarza to poczucie bezpieczeństwa szczególnie dzieciom najmłodszym.Ogród przedszkolny wyposażany jest w sprzęt terenowy spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Osiągnięcia
Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole"-od 2005r. Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie  - od 2016r.,Certyfikat Przedszkole w ruchu - 2014r Certyfikaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka - 2014 Certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka - 2014/2015 Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury . Przedszkole jest organizatorem imprez dla zielonogórskich przedszkoli - Mikołajkowego Turnieju Sportowego, Międzyprzedszkolnego Turnieju Piłki Nożnej.Opracowane innowacje: -Innowacja organizacyjna – Wielka wyprawa -Innowacja metodyczna – Wesołe literki -Innowacja metodyczna – Tradycja w życiu przedszkolaka - Innowacja metodyczna - Sprawny przedszkolak - Innowacja metodyczna - Jestem w grupie - Innowacja pedagogiczna- Podróże małego ekologa - Program edukacji patriotycznej - Polak Mały - Program z zakresu profilaktyki logopedycznej - Przedszkolak mówi - Program - W krainie matematyki -Ścieżka czytelnicza – Śladami Koszałka Opałka -Ścieżka edukacyjna – Bezpieczny przedszkolak -Ścieżka teatralna – Z teatrem przez świat Wydanie książeczek Poradnik Bezpiecznego Przedszkolaka, Przygoda Niebieskiej kropelki, które służą jako pomoc dydaktyczna wykorzystywana przez nauczycieli w zielonogórskich przedszkolach. Klub Sprawnego Przedszkolaka "Różowa Pantera" Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym. Udział w licznych konkursach, przeglądach, turniejach. Organizowanie konkursów, turniejów dla naszych dzieci i rodziców oraz dla dzieci i rodziców z zielonogórskich przedszkoli
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia sportowe Klub Sprawnego Przedszkolaka „Różowa Pantera” Klub rozpoczął działalność w roku szkolnym 2003/2004. Do klubu przystąpiło 8 zielonogórskich przedszkoli. Do stałych imprez organizowanych przez Klub Sprawnego Przedszkolaka należą turnieje sportowe, potyczki rodzinne dla dzieci i ich rodziców, potyczki sportowe między członkami (zarówno dzieci, jak i nauczycielki), wycieczki piesze i rowerowe oraz zimowe kuligi. Maskotką klubu, jak sama nazwa wskazuje, jest Różowa Pantera, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem organizowanych imprez i często się na nich pojawia. Kółko taneczne „Chochliki” Zespół taneczny „Chochliki” prowadzony jest przez nasze nauczycielki w grupie 5 i 6-letnich dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci poznają tańce z różnych stron świata . Każdego roku uczestniczą w przeglądzie tanecznym Słoneczne Rytmy. Wszystkie dzieci uczestniczą w zabawach z językiem angielskim prowadzonych przez naszą nauczycielkę.  W przedszkolu działa kółko plastyczne " Zaczarowany ołówek" Dzieci uczęszczają na zajęcia prowadzone przez nauczycielki raz w tygodniu. Przedszkolaki poznają różne ciekawe techniki plastyczne oraz biorą udział w licznych konkursach. Kółko teatralne "Szachrajki" W zabawach teatralnych biorą udział dzieci, rodzice oraz nauczycielki. Przygotowują wspólnie liczne przedstawienia, które prezentowane są przy okazji imprez przedszkolnych. Dzieci biorą udział w corocznym przeglądzie teatrzyków dziecięcych, natomiast rodzice prezentują swoje talenty również w przeglądach teatralnych w Teatrze Lubuskim. Muzyczne poranki Do przedszkola w ciągu roku kilkakrotnie zapraszani są muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy prezentują koncerty. Dzieci słuchają opowiadań muzycznych ilustrowanych muzyką różnych epok i gatunków oraz zapoznają się z wyglądem i nazwą instrumentów. Terapia logopedyczna Terapia logopedyczna prowadzona jest wśród dzieci ze zdiagnozowanymi wadami wymowy przez logopedę dwa razy w tygodniu w 2– 3 osobowych zespołach lub indywidualnie. Religia Dwa razy w tygodniu 6 –latki uczęszczają na religię prowadzoną przez katechetkę. Terapia pedagogiczna Nauczycielki terapeutki naszego przedszkola prowadzą zajęcia terapii pedagogicznej z dziećmi 5, 6-letnimi mającym określone trudności w edukacji przedszkolnej, zaobserwowane przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych, rodziców, a także według zaleceń po przeprowadzonych badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci młodsze (3, 4 – latki) są objęte opieką nauczycielki terapeutki według wskazań nauczycielek i rodziców o niepokojących symptomach trudności edukacyjnych. Udzielane są wskazówki, porady, sposoby pracy.
Godziny otwarcia od
06:30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe