Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Bajka"
Adres
Aleja Wojska Polskiego 82a, 65-762 Zielona Góra
Telefon
068 326 09 80
Fax
068 326 09 80
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Połczyńska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • MP25Bajka(1)
 • MP25Bajka(2)
 • MP25Bajka(3)
 • MP25Bajka(4)
 • MP25Bajka_I_Krasnoludki(1)
 • MP25Bajka_II_Misie(2)
 • MP25Bajka_II_Misie(3)
 • WC
 • Łazienka
 • Gr III Jeżyki
 • Gr IV Tygryski
 • MP25Bajka_V_Żyrafki(1)
 • MP25Bajka_V_Żyrafki(2)
Opis

Placówka działa od 1982 r. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów. Przebywają w nich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki z przygotowaniem pedagogicznym oraz pomoc nauczyciela. W przedszkolu również zatrudnieni są specjaliści: terapeuta pedagogiczny, logopeda, pedagog specjalny i psycholog.

Przedszkole położone jest w zachodniej części miasta, blisko centrum, z dala od ruchliwej ulicy. Dogodne położenie jest jednym z wielu atutów naszego przedszkola. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, kort tenisowy, przychodnia, Szkoła Podstawowa nr 2.

Budynek przedszkolny, parterowy, jest dobrze przystosowany do pełnienia swojej roli: brak schodów, sale dydaktyczne połączone z łazienkami – możliwość wyjścia z sal bezpośrednio na plac zabaw, szatnia blisko sal, sala rytmiczna, gabinet terapeutyczny oraz pomieszczenia administracyjne, kuchnia. Zajęcia ruchowe, sportowe i rytmiczne odbywają się w osobnej sali odpowiednio przystosowanej do tego typu zajęć. Kuchnia przedszkolna jest przestronna, posiada duże zaplecze. Przygotowuje się tutaj posiłki - trzy dziennie – I śniadanie, II śniadanie, obiad.

Budynek jest ogrodzony, zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Teren przedszkola otoczony jest zielenią. Wyodrębniony plac zabaw, podzielony na trzy sektory, przyporządkowano odpowiednim grupom wiekowym. Na placu znajduje się drewniany sprzęt terenowy – zgodny z wymogami unijnymi. W 2018 r. przedszkole przeszło termomodernizację.

Obecnie pracujemy w oparciu o program "Nasze Przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej, którego uzupełnieniem są opracowane przez nasze panie programy własne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci uwzględniając potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne, wspiera w tym rodziców, spełniając oczekiwania środowiska lokalnego. Swoją działalność opiera na 4 priorytetach: 1. Każde dziecko jest ważne, 2. W zdrowym ciele zdrowy duch, 3. Razem możemy więcej, 4. Tradycja, wielokulturowość i nowoczesność. Nauczycielki stosują aktywizujące formy i metody pracy z dzieckiem. Realizują bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Wykorzystują technologię multimedialną w pracy z dziećmi.
Osiągnięcia
Przedszkole otrzymało m.in.: Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole"- od 2005r., Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie  - od 2016r., Certyfikat Przedszkole w ruchu - 2014r., Certyfikaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka - 2014r., Certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka - 2014/2015, Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury, Certyfikat "Przedszkole Dobrych Praktyk" od 2016r., Krajowy Certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie" od 2021r.. Przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnych turniejów: Bajkowe Kodowanie, Mikołajkowy Turniej Sportowy. Twórcze nauczycielki opracowały programy: Dobry start, Wielka wyprawa, Tradycja w życiu przedszkolaka, Sprawny przedszkolak, Jestem w grupie, Podróże małego ekologa, Polak Mały, Przedszkolak mówi, W krainie matematyki, Śladami Koszałka Opałka, Bezpieczny przedszkolak, Z teatrem przez świat, English is fun, Bajka-pomagajka. Wydano książeczki "Poradnik Bezpiecznego Przedszkolaka", "Przygoda Niebieskiej kropelki", które służą jako pomoc dydaktyczna wykorzystywana przez nauczycieli w zielonogórskich przedszkolach. Realizuje się szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, przeglądach, turniejach oraz ogólnopolskich programach, akcjach, kampaniach. Nagradzane są dyplomami za I-III miejsca, otrzymują wyróżnienia oraz zdobywają nagrody rzeczowe dla przedszkola. Nauczycielki organizują międzygrupowe turnieje i rodzinne konkursy plastyczne dla naszych dzieci i ich rodziców. W przedszkolu działa Kółko Teatralne dla Rodziców "Szachrajki". Chętni rodzice występują w Teatrze Lubuskim.
Dodatkowe zajęcia

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna - udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycielek i specjalistów, a także w formie:

- zajęć specjalistycznych logopedycznych prowadzonych przez logopedę,

- zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych z elementami integracji sensorycznej prowadzonych przez pedagoga specjalnego,

- zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii ręki prowadzonych przez terapeutę pedagogicznego i terapeutę ręki,

- zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzonych przez psychologa.

Wszystkie dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach z językiem angielskim prowadzonych przez naszą nauczycielkę.

Kilka razy w roku do przedszkola zapraszani są muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy podczas muzycznych poranków prezentują koncerty. Dzieci słuchają opowiadań ilustrowanych muzyką z różnych epok i gatunków oraz zapoznają się z wyglądem i nazwą instrumentów.

Raz w miesiącu dzieci biorą udział w zabawach badawczych z "Krainą Eksperymentów".

Dla chętnych dzieci odbywa się również religia prowadzona przez katechetkę.


Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Drzwi otwarte
W środę - 10 kwietnia, w godz. 15.30-16.30 zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami zainteresowanymi rekrutacją do Miejskiego Przedszkola nr 25 „Bajka” na Dzień Otwarty.

W programie:

 • występ artystyczny w wykonaniu dzieci sześcioletnich
 • zabawy rytmiczne
 • warsztaty plastyczne
 • zwiedzanie przedszkola

Prosimy wziąć ze sobą dobry humor oraz wygodne obuwie zmienne :)

Organ prowadzący
Urząd Miasta zielona Góra
Personel
W każdej grupie pracują 2 nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel języka angielskiego, jak również intendentka, panie kucharki, pan woźny.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe