Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. "A,B,C…"
Adres
ul. Rydza Śmigłego 5, 65-610 Zielona Góra
Telefon
68 453 10 55
Fax
68 453 10 55
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. "A,B,C…"
Opis
Zapraszamy Państwa do naszego przedszkola. Pragniemy Państwu przedstawić naszą placówkę z jej wykwalifikowaną kadrą oraz działalnością. * Placówka posiada sześć oddziałów w tym  dwa integracyjne. W naszym Przedszkolu pracuje wyspecjalizowana i doświadczona kadra. Dzieci z deficytami rozwojowymi wspomagają specjaliści ; logopeda, psycholog, terapeuta.Każdy oddział posiada przestronne sale wyposażone w odpowiedni sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne. * Nasze przedszkole to obiekt spełniający wymogi wychowawczo – dydaktyczne, cieszące się bardzo dobrą opinią społeczności lokalnej, jak i władz miasta.
Osiągnięcia
* Naszym głównym celem jest przygotowanie dziecka do nauki w szkole. * Wszelkie działania przedszkola podlegają wewnętrznemu mierzeniu jakości pracy, którego uwieńczeniem jest opracowanie raportu. W raporcie ukazujemy mocne i słabe strony placówki, nad którymi pracujemy w kolejnych latach. * Mocną stroną placówki jest diagnozowanie dzieci i ich umiejętności – opracowano zadania testowe, standardy osiągnięć dzieci, arkusze diagnostyczne. * Mierzenie jakości pracy jest ściśle powiązane z nadzorem pedagogicznym. * Realizowane są programy wychowawcze, programy dla dzieci mającymi trudności w nauce jak i dla dzieci zdolnych. * Przedszkole m.in. współpracuje z wieloma instytucjami: Uniwersytetem Zielonogórskim, Biblioteką Miejską i Wojewódzką, Poradnią psych-pedagog. * Osobowość dziecka kształtowana jest poprzez atrakcyjne wycieczki, spotkania ze sztuką teatralną i muzyczną. * Dzieci biorą udział w festiwalach, zdobywają nagrody w konkursach plastycznych lokalnych i ogólnopolskich. * Dbamy o integrację środowiska rodzinnego poprzez spotkania warsztatowe, festyny rodzinne, uroczystości, zajęcia otwarte itp. * Dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne i radosne, a ich rodzice są zadowoleni i darzą nas pełnym zaufaniem. * Cieszymy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej, wysokim poziomem zadowolenia i współpracy rodziców z personelem. * Stwarzamy miłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. * W kameralnej atmosferze rozwijana jest aktywność dziecka, która prowadzi do rozwoju jego mocnych stron i samodzielności w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw, umiejętności radzenia sobie z problemami i rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz przygotowuje do życia w społeczności. * Pragniemy stwarzać coraz lepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.
Dodatkowe zajęcia
# Zapewniamy dzieciom wszelkie warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi zdrowotnemu, umysłowemu i emocjonalnemu. # Zajęcia te prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. # Zatrudniony terapeuta, psycholog i logopeda wspierają indywidualny rozwój każdego dziecka.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe