Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Chatka Puchatka"
Adres
ul. dr Pieniężnego 22, 65-054 Zielona Góra
Telefon
(068) 414 54 04, 601 855 241
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Ewa Kuczak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi  im. "Chatka Puchatka"
  • Miejskie Przedszkole nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi  im. "Chatka Puchatka"
Opis
Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Chatka Puchatka" jest placówka integracyjną. Funkcjonuje osiem grup wiekowych. Do placówki przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog-terapeuta, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuta oraz pedagog specjalny. We wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program włączający dzieci z niepełnosprawnością w proces edukacji. Placówka usytuowana jest w centrum miasta, posiada duży teren na którym każdego dnia bawią się dzieci. W przedszkolu funkcjonuje 8 grup przedszkolnych. Dzieci zapisywane są do grup zbliżonych wiekowo, jednak w wyniku naboru mogą powstać grupy dzieci łączące 3,4,5,6 latki. W przedszkolu, oprócz nauczycielek prowadzących poszczególne grupy, zatrudnione są 4 nauczycielki wspomagające, w/w specjaliści i pielęgniarka. W przedszkolu funkcjonuje pracownia Montessori, w której zajęcia odbywają się z wykorzystaniem tej metody. W naszym przedszkolu dzieci nie mają obowiązku leżakowania, co uzgadniane jest z rodzicem. Przedszkolaki uczą się języka angielskiego, rosyjskiego i języka niemieckiego, w czym wspiera je wolontariusz z Niemiec.
Osiągnięcia

Od 19 lat organizator Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. Posiadamy certyfikaty wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Przedszkole w ruchu” oraz certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. Uzyskaliśmy również certyfikat "Kubusiowi przyjaciele natury". Cyklicznie organizujemy Festyn Rodzinny  (w czerwcu) , Święto Pieczonego Ziemniaka, Jasełka, Bal karnawałowy, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. Bierzemy udział w różnych akcjach (Kasztanobranie, Góra Grosza, zbiórka nakrętek, baterii, pluszaków) i projektach: Przedszkole promujące zdrowie, Dzieciństwo bez próchnicy, Mamo tato wolę wodę, akademia wyobraźni, Święto drzewa, Czyste powietrze wokół nas, Listy do ziemi, Przedszkole talentów. Bierzemy udział również w wielu imprezach organizowanych przez inne przedszkola w naszym mieście.Od 2019 r. posiadamy certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty "Przedszkole promujące zdrowie".

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia z fizjoterapeutą, Sala Doświadczania Świata, zajęcia korekcyjne, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI), zabawy na dywanie interaktywnym.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia uwagi
W związku z przedłużonym czasem pracy przedszkola dzieci otrzymują o godzinie 15.15 dodatkowy posiłek
Historia
W 1955 roku został oddany do użytku jednopiętrowy gmach nowego przedszkola, który do roku 1976 było przedszkolem zakładu ZASTAL . Do tego czasu przedszkole utworzone w 1947 r, mieściło się początkowo w ciasnym, ponurym budynku przy ul. Świetojańskiej, obok Gazowni Miejskiej, a pierwszym kierownikiem przedszkola została Zofia Szypura, a następnie p. Janina Najdychor, Janina Garsznyk, p. Roślewska, Łucja Kibała, Zofia Kozańska, Ewa Kuczak (do dnia dzisiejszego). • Od 2001 roku jesteśmy organizatorem Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. • od 2002 roku realizujemy program włączania dzieci niepełnosprawnych w proces edukacji na etapie wychowania przedszkolnego, • W kwietniu 2003 roku wybraliśmy imię „Chatka Puchatka” dla naszego przedszkola, • Z programu ministerialnego pozyskaliśmy środki na wyposażenie Sali logopedycznej i Sali Montessori. • od 2008 roku w przedszkolu funkcjonują grupy integracyjne, • W latach 2008/12 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaliśmy programy unijne - zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do Sali doświadczania świata i integracji sensorycznej oraz tablicę multimedialną, • Dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Zielona Góra mamy wyremontowane łazienki i kolorowe sale, a budynek zyskał nową elewację. • W 2013 roku dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Radnych z Klubu SLD oraz PiS zagospodarowano strych i uruchomiono dodatkową salę dydaktyczną. • Zaangażowani są również rodzice, którzy wraz z personelem przedszkola w 2013 roku wystawiając w teatrze bajki i organizując festyn pozyskali środki na leczenie naszych dwóch wychowanek. • Dzięki rodzicom w ramach budżetu obywatelskiego pozyskaliśmy nowy plac zabaw dla dzieci, • Bierzemy również udział i osiągamy sukcesy w konkursach przeglądach i turniejach. Wielokrotnie, by nie powiedzieć bardzo często wygrywamy w Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Turnieju Sportowym organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko”
Personel
W ośmiu grupach przedszkolnych zatrudnione są po 2 nauczycielki pracujące w systemie zmianowym oraz pomoce nauczycieli. Natomiast w grupach integracyjnych dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele wspomagający. W  dwóch grupach integracyjnych zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
Koła zainteresowań
Klub "Ekoludka",  zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne (tablica multimedialna)
Kontakty zagraniczne
Współpraca z wolontariuszem z Niemiec.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe