Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Wyspa Dzieci"
Adres
ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra
Telefon
68 454 18 80
Fax
68 454 18 80
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Angelika Niekraszewicz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Wyspa Dzieci"
  • Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Wyspa Dzieci"
Opis
Przedszkole "Wyspa Dzieci" zlokalizowane jest w centrum Osiedla Słonecznego. Budynek przedszkolny jest duży, piętrowy, otoczony zielenią i placem zabaw wyposażony w drewniany sprzęt rekreacyjno – sportowy. Z uwagi na oddział integracyjny oraz przebywanie dzieci niepełnosprawnych,zarówno w budynku jak i na terenie zostały zniesione bariery architektoniczne. Przedszkole liczy 5 oddziałów, w tym jeden oddział integracyjny,które noszą nazwy:„Psotki”, „Psikusy”, „Śmieszki”, "Figielki" i "Chichotki". Sale zabaw znajdujące się na parterze budynku mają wyjście na tarasy. Profesjonalnie urządzone i wyposażone gabinety: terapeutyczny do terapii psychologiczno- pedagogicznej oraz logopedycznej, a także specjalistyczny do pracy z dziećmi metodą M. Montessori. Przedszkole posiada : •duży hol z wystawami prac dziecięcych, •przestronną szatnię z szafkami ubraniowymi, •sale wyposażone w nowe meble i dywany z mnóstwem kolorowych kącików i zabawek,a także pomocy dydaktycznych. Misją naszego przedszkola jest „Moje przedszkole – mój drugi dom, bo stawia na mnie i na moje zdrowie”. Zgodnie z nią staramy się, aby wychowanie w naszej placówce zapewniało wszystkim uczęszczającym do niej dzieciom jednakowe warunki. Tworzymy więc tzw. "pozytywny klimat", dzięki któremu dzieci niezależnie od środowiska,z jakiego pochodzą oraz predyspozycji psycho – fizycznych mają możliwość podejmowania i inicjowania różnorodnych form aktywności: przeżywania, badania, działania i odkrywania otaczającego go świata. Stosując nowatorskie metody i formy pracy, stale doskonaląc swój warsztat nauczycielski, staramy się stworzyć każdemu dziecku okazję do bycia sobą na miarę jego możliwości.
Osiągnięcia
Miejskie Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” od 2000r przynależy do ogólnopolskiej sieci; Szkół i Placówek Promujących Zdrowie oraz „Partnerskich Przedszkoli” Największym osiągnięciem przedszkola za całokształt działań podejmowanych na rzecz dzieci, rodziców, partnerów i środowiska w ramach edukacji przedszkolnej jest przyznany w: 2015r. - Polski certyfikaty jakości „Partnerskie Przedszkole” im. Ireny Dzierzgowskiej oraz medal jakości - 2015r. Jesteśmy pierwszym i jedynym przedszkolem w mieście które otrzymało to wyróżnienie na stałe W naszym posiadaniu są również dwa certyfikaty przyznane na czas określony w: 2010r. Polski certyfikat jakości „Partnerskie Przedszkole” - na lata 2010 - 2015. 2006r. - . Polski certyfikat jakości „Partnerskie Przedszkole” - na lata 2006-2010 Od 1999r. placówka przynależy. do ogólnopolskiej Sieci Szkól i Placówek Promujących Zdrowie. Za działania podejmowane w przedszkolu na rzecz promowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, higieny, profilaktyki i aktywności ruchowej, w tym dziecięcej turystyki i aktywnego wypoczynku otrzymało z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty w: 2015r. – Certyfikat LKO - Przedszkole Promujące Zdrowie 2012r. - Certyfikat LKO - Przedszkole Promujące Zdrowie 2009r. - Certyfikat LKO - Przedszkole Promujące Zdrowie 2006r. - Certyfikat LKO - Przedszkole Promujące Zdrowie Przedszkole z dużym sukcesem realizowało dodatkowe programy i projekty w tym MEN uzyskując w: 2014r. – Certyfikat MEN – Przedszkole w ruchu” 2013r. – Certyfikat MEN – Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły Przedszkole jest laureatem wielu konkursów, przeglądów, turniejów i quizów dziecięcych m.in.: Turnieju wiedzy o regionie Przeglądu piosenki przedszkolnej „Słoneczne rytmy” Przeglądu tanecznego Międzyprzedszkolnego Sportowego Turnieju Rodzin Przeglądu piosenki „Biesiada pod topolą” Przeglądu piosenki świątecznej „Gwiazdkowy Talent Show” Przeglądu grup jasełkowych Bezpieczny w ruchu drogowym - Bezpieczna zerówka Przeglądu recytatorskiego Konkursów plastycznych W placówce realizowane są aktualnie dwa duże projekty EFS w ramach współpracy z Akademią Medyczną w Szczecinie i Poznaniu: Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności ruchowej dziecka” ”Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku jamy ustnej – zęby małego dziecka W przedszkolu obecnie realizowane są również cztery innowacje pedagogiczne: „Czwartkowe spotkania na Wyspie Dzieci", " Savoir-vivre- dobre maniery", „Zielona Góra moje miasto" – program edukacji regionalnej, "Gwiazdkowy Talent Show" – międzyprzedszkolny konkurs piosenki świątecznej „Dbam o czystość i zdrowie" – konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu
Dodatkowe zajęcia
- Gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu, - Taniec nowoczesny 1x w tygodniu, - Filharmonia 1x w miesiącu,  - Zajęcia sportowe 1x w tygodniu, - Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne 2x w tygodniu, - Zajęcia z karate 1 x w tygodniu, Język angielski - 2 x w tygodniu. 
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole jest czynne: od godz. 6.30 do godz. 16.30 
Posiłki:
8.30 - 9.00 - I śniadanie
11.00 - 11.30 - II śniadanie 
13.30 - 14.00 - obiad 
14:30 - 14:45 - podwieczorek

Kontakty zagraniczne
Nie
Personel

Personel liczy ogółem 28 osób, tj. 9 nauczycieli, 13 osób personelu administracyjno - obsługowego . Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu. W przedszkolu zatrudnieni są również nauczyciel religii oraz specjaliści: nauczyciel wspomagający, pedagog terapeuta, logopeda/ tyflologopeda/ neurologopeda, psycholog i nauczyciel języka niemieckiego. 

Historia
Przedszkole założono w 1975 roku.Początkowo przedszkole miało pięć grup. Pierwszym dyrektorem była pani Barbara Kobus, zarządzała placówką w latach 1975-1991. Kolejny dyrektor - pani Małgorzata Nowak, zarządzała placówką w latach 1991-1996. Zarządzanie przedszkolem pani dyrektor Barbary Kowalskiej przypadło na lata 1996-2006, a od roku 2006 do chwili obecnej urząd dyrektora obejmuje pani Aldona Pospiech. Przedszkole, jako jedno z pierwszych w Zielonej Górze, było przedszkolem ćwiczeń przy Wyższej Szkole Pedagogicznej, tutaj także odbywali swoje praktyki studenci z WSP. W 2000 roku, uchwałą nr XXXIV/394/2000 Rady Miasta Zielona Góra, przedszkole otrzymało imię "Wyspa Dzieci". W roku 2000, w przedszkolu powstała pierwsza grupa integracyjna, od 2015 roku przedszkole posiada dwie grupy integracyjne. Za kadencji obecnej pani dyrektor, wymieniono plac zabaw. Inwestycja powstała przy współudziale Rady Rodziców. W historii naszego przedszkola, w kronikach zapisało się wiele ważnych osób ze świata kościoła, polityki i sportu,a także zagraniczni goście, między innymi: biskup Adam Dyczkowski, Zielonogórski Bachus, żużlowiec Patryk Dudek, delegacja z przedszkoli ze Słowenii oraz Szwecji.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
22 1020 5402 0000 0102 0246 1184
Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe