Zielona Góra
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 24 im. "Wesoła Żyrafa" w Zespole Edukacyjnym nr 3
Zespół szkół
Adres
Osiedle Pomorskie 13 i 28, 65-548 Zielona Góra
Telefon
683258232, 683213847
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kamila Dyjak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 24 im. "Wesoła Żyrafa" w Zespole Edukacyjnym nr 3
Opis
Przedszkole pracuje w dwóch budynkach: budynku Miejskiego Przedszkola nr 24 i Szkoły Podstawowej Nr 21. Oba budynki położone są na skraju Zielonej Góry wśród zieleni oraz sąsiadujących bloków Osiedla: Pomorskiego, Śląskiego i Mazurskiego. W przedszkolu funkcjonuje 16 oddziałów (w tym jedna grupa integracyjna od 2022r.), z których 9 pracuje w budynku przedszkola, a pozostałych 7 w SP 21. Sale zabaw są przestronne z przyległymi do nich łazienkami, wyposażone  w zabawki, kąciki, niezbędne przybory i pomoce umożliwiające i ułatwiające wdrażanie podstawy programowej, realizację wybranych programów, a dzieciom inicjowanie zabaw zgodnie z ich zainteresowaniami. Dysponujemy także dużym nowoczesnym, kolorowym i bezpiecznym placem zabaw.
Osiągnięcia
Miejskie Przedszkole nr 24 w swojej codziennej pracy stawia na wielostronny rozwój dzieci poprzez działania organizowane w grupach, wydarzenia i imprezy dla ogółu przedszkolaków, czy wreszcie przedsięwzięcia organizowane z myślą o dzieciach z innych przedszkoli. Jesteśmy organizatorem Tanecznego Przeglądu Przedszkolaków "SŁONECZNE RYTMY"dla dzieci z zielonogórskich przedszkoli, podczas którego około 500 przedszkolaków prezentuje swoje umiejętności i uzdolnienia taneczne. Od ośmiu lat organizujemy konkurs matematyczny "Łamigłówki małej główki", dla uzdolnionych matematycznie przedszkolaków. Ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami m.in.: WiMBP i jej filiami, DDP Senior-Wigor, Schroniskiem dla zwierząt, Caritas, Spółdzielnią Mieszkaniową, Domem Harcerza, BWA, Lubuskim Biurem Koncertowym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna, MOPS-em  i innymi. Współpraca ta zaowocowała organizacją wielu imprez, spotkań i uroczystości. Organizujemy we współpracy z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola ogólnopolskie konkursy plastyczne, udział w których pozwala uwrażliwiać dzieci na sztukę, rozwijać w nich kreatywność i pasję tworzenia. W 2016r był to konkurs zatytułowany "Wiosenna żyrafa", a w 2018r. zainicjowaliśmy cykl ogólnopolskich konkursów plastycznych pod hasłem  " W magicznym świecie sztuki- przedszkolaki z pasją".  W 2019r odbyła się jego druga edycja pt. Mali impresjoniści". Bierzemy udział w akcjach charytatywnych takich jak: "Psu na budę", "Pola Nadziei", Góra Grosza" czy  "Szlachetna Paczka". Realizujemy ogólnopolskie programy i projekty, dzięki którym dzieci wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. Są to m.in.: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Mały Miś w świecie literatury, Chronimy dzieci, Przyjaciele Zippiego, Świat w przedszkolu, Piękna Nasza Polska Cała, W świecie Montessori, Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny -Migowy dla dzieci i wiele innych. We  wrześniu 2022r.otrzymaliśmy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Realizujemy programy autorskie i innowacje przygotowane przez pracujących tu nauczycieli. Bierzemy udział w wielu konkursach, przeglądach, prezentacjach i turniejach na terenie miasta i kraju,  a nasi wychowankowie są zdobywcami wielu nagród i wyróżnień. Organizujemy z myślą o dzieciach i ich rodzinach: koncerty filharmonii,  przedstawienia teatralne, warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne, uroczystości, festyny, pikniki, spotkania ze specjalistami. W kalendarzu imprez przedszkolnych znajdują się: dzień przedszkolaka, powitanie jesieni, dzień warzyw i owoców, pasowanie na przedszkolaka, dzień pluszowego misia, zabawy z Mikołajem, wigilia z jasełkami, bal karnawałowy, święto babci i dziadka, wesołe walentynki, powitanie wiosny, szukanie zajączka, dzień mamy i taty, festyn ZE3,wycieczki do ciekawych miejsc, pożegnanie starszaków, i inne.
Dodatkowe zajęcia
Wszystkie grupy przedszkolne korzystają z zajęć umuzykalniająco- rytmicznych (rytmika), zabaw z językiem angielskim, grupy dzieci 5-6 letnich mają zorganizowane zajęcia z religii Wszystkie dzieci wymagające pomocy objęte są  terapią logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.
Godziny otwarcia od
6.30
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

w godzinach 6.30-7.30 i 15.30-16.30 praca odbywa się w grupach łączonych.


Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Personel
W przedszkolu zatrudnionych jest 36 nauczycieli i specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy realizują zadania ukierunkowane na  rozwój dzieci w obszarze fizycznym, poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Wspierają ich z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem pracownicy niepedagogiczni (25 osób): panie pomoce, panie kucharki, panowie woźni i panie intendentki.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
15 1020 5402 0000 0102 0242 8621
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe