Zielona Góra
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
Adres
ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra
Telefon
068 455 77 77
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Brychcy
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
Opis

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18 będzie funkcjonował w godzinach 6.40 – 16.40. W  wyznaczonym czasie będzie  realizowana podstawa programowa dla sześciolatków (w  godz. 8.00 – 13.00). Dzieci będą przebywać w sali przystosowanej do zajęć dydaktycznych oraz zabawowych. Znajdują się tam kąciki tematyczne. W oddziale przedszkolnym sześciolatki będą miały także naukę języka angielskiego i religii. Codziennie będą przebywały na powietrzu, chodziły na wycieczki, korzystały z placu zabaw. Dzieci z oddziału przedszkolnego aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły (koncerty muzyczne, wyjścia do kina, teatru, uroczystości szkolne). Biorą udział w licznych konkursach organizowanych dla młodszych dzieci. Sześciolatki objęte będą opieką logopedyczną i będą mogły korzystać z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Pomocą służy także szkolny psycholog. W trakcie zajęć opiekuńczych sześciolatki korzystają z salki gimnastycznej. W trakcie zabaw przy muzyce dostępna jest salka lustrzana. Dzieci jedzą śniadanie w stołówce szkolnej, potem w odstępach czasowych dwudaniowy obiad.

 

Języki
angielski
Dodatkowe zajęcia

Dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:

 • gry i zabawy sportowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zabawy z językiem angielskim,
 • zajęcia artystyczne ze śpiewem,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zabawy z robotami,
 • zajęcia wspomagające w nauce: usprawnianie małej i dużej motoryki.
Kontakty zagraniczne
Szkoła Podstawowa nr 18 od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Cottbus  - Wilhelm-Nevoigt-Europagrundschule.
Godziny otwarcia od
6:40 - 16:40
Godziny otwarcia do
16:40
Personel

Nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi posiadają przygotowanie kierunkowe z zakresu pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów. Zapewniona jest opieka:

 • 2 pedagogów,
 • 1 logopedy,
 • 1 psychologa,
 • 1 pedagoga terapeuty,
 • stomatologa, pielęgniarki.
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły osiągają najwyższe lokaty. W rankingu szkół podstawowych województwa lubuskiego zajmujemy najwyższe pozycje.

Rok 2019/2020

12 Laureatów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • 3 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii.


7 Finalistów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
 • 41Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Osiągnięcia sportowe 2019/2020

 • I miejsce Chłopców Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • VIII miejsce Dziewcząt Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • II miejsce Chłopców w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • III miejsce Dziewcząt w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • II miejsce Chłopców w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • I miejsce Dziewcząt w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • XV Miejsce Chłopców w Ogólnopolskich Mistrzostwach Sztafetowych Biegów Przełajowych - Olszyna 2019
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy II miejsce Chłopców
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy II miejsce Dziewcząt
 • Igrzyska Dzieci - tenis stołowy III miejsce Chłopców
 • Igrzyska Dzieci - tenis stołowy II miejsce Dziewcząt
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej Badminton  Chłopców  I miejsce
 • Igrzyska Dzieci Badminton Dziewczęta  IV miejsce
 • Igrzyska Dzieci Badminton Chłopcy  III miejsce
 • kwalifikacje do Wojewódzkiego Półfinału Młodzieży Szkolnej  Badminton
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Szachy Chłopcy i Dziewczęta  III miejsce
 • Igrzyska Dzieci Szachy Chłopcy i Dziewczęta  IV miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Piłka siatkowa  Chłopcy II miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Piłka ręczna Dziewczęta V miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolne  Piłka Koszykowa Dziewcząt III miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolne  Piłka Koszykowa Chłopców III miejsce


Rok 2018/2019

9 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 4 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

19 Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii,
 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 4 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
 • 4 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii,
 • 5 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Rok 2017/2018

 • I miejsce w konkursach przedmiotowych województwa lubuskiego
 • I miejsce w zawodach sportowych województwa lubuskiego

Rok 2016/2017

 • I miejsce w konkursie galerii szkolnych w Zielonej Górze

W roku szkolnym  2016/2017 uczniowie uzyskali tytuły: 

 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa - 3 osoby,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - 6 osób,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce chłopców Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych Chłopców (2017),
 • I miejsce Indywidualne Biegi Przełajowe (2017),
 • II miejsce Piłka Koszykowa Dziewcząt (2017),
 • II miejsce Badminton Dziewcząt (2017),
 • III miejsce Badminton Dziewcząt i Chłopców (2016),
 • III miejsce Chłopców Finał Wojewódzki Czwórbój LA (2017).

     Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów  organizowanych np. przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. 

     Ponadto uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w miejskich konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Koła zainteresowań

Oferta edukacyjna poza podstawą programową (pozalekcyjna) dla uczniów  uczęszczających do oddziałów przedszkolnych: 

 • gry i zabawy sportowe,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia artystyczne ze śpiewem,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia umuzykalniające.
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia czytelniczo-plastyczne,
 • gry planszowe,
 • zajęcia wspomagające w nauce: usprawnianie małej i dużej motoryki.
Historia

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze im. Arkadego Fiedlera powstała i rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 1981 roku. W szkole funkcjonowały wcześniej oddziały przedszkolne. Ostatni raz w roku szkolnym 2016/2017.

 

Godziny otwarcia uwagi

Dzieci  przebywają w oddziale przedszkolnym od godz. 6.40 do godz.16.40. Po przyjściu korzystają z wyodrębnionej dla siebie szatni, w której w pojedynczych szafkach zostawiają obuwie zmienne i ubranie wierzchnie. Potem zbierają się w swojej sali. W godz. 8.00 – 13.00 odbywają się zajęcia dydaktyczne objęte podstawą programową, a także dodatkowe zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, gier planszowych, muzyczne, sportowe, itp.)

 

Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Drzwi otwarte
23 marca 2023 r. godzina 16.30 - 18.00
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
34102054020000070202487155
Odbiorca opłat
Szkoła Podstawowa nr 18 im. A.Fiedlera w Zielonej Górze
Adres odbiorcy opłat
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe