Zielona Góra
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
Adres
ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra
Telefon
068 455 77 77
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Brychcy
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera
Opis

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18 będzie funkcjonował w godzinach 6.40 – 16.40. W  wyznaczonym czasie będzie  realizowana podstawa programowa dla sześciolatków (w  godz. 8.00 – 13.00). Dzieci będą przebywać w sali przystosowanej do zajęć dydaktycznych oraz zabawowych. Znajdują się tam kąciki tematyczne. W oddziale przedszkolnym sześciolatki będą miały także naukę języka angielskiego i religii. Codziennie będą przebywały na powietrzu, chodziły na wycieczki, korzystały z placu zabaw. Dzieci z oddziału przedszkolnego aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły (koncerty muzyczne, wyjścia do kina, teatru, uroczystości szkolne). Biorą udział w licznych konkursach organizowanych dla młodszych dzieci. Sześciolatki objęte będą opieką logopedyczną i będą mogły korzystać z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Pomocą służy także szkolny psycholog. W trakcie zajęć opiekuńczych sześciolatki korzystają z salki gimnastycznej. W trakcie zabaw przy muzyce dostępna jest salka lustrzana. Dzieci jedzą śniadanie w stołówce szkolnej, potem w odstępach czasowych dwudaniowy obiad.

 

Języki
angielski
Dodatkowe zajęcia

Dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:

 • gry i zabawy sportowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zabawy z językiem angielskim,
 • zajęcia artystyczne ze śpiewem,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zabawy z robotami,
 • zajęcia wspomagające w nauce: usprawnianie małej i dużej motoryki.
Kontakty zagraniczne
Szkoła Podstawowa nr 18 od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Cottbus  - Wilhelm-Nevoigt-Europagrundschule.
Godziny otwarcia od
6:40 - 16:40
Personel

Nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi posiadają przygotowanie kierunkowe z zakresu pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów. Zapewniona jest opieka:

 • 2 pedagogów,
 • 1 logopedy,
 • 1 psychologa,
 • 2 pedagogów terapeutów,
 • stomatologa, pielęgniarki.
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły osiągają najwyższe lokaty. W rankingu szkół podstawowych województwa lubuskiego zajmujemy najwyższe pozycje.

Rok 2019/2020

12 Laureatów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • 1 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • 3 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii.


7 Finalistów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
 • 41Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Osiągnięcia sportowe 2019/2020

 • I miejsce Chłopców Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • VIII miejsce Dziewcząt Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • II miejsce Chłopców w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • III miejsce Dziewcząt w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • II miejsce Chłopców w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Dzieci
 • I miejsce Dziewcząt w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • XV Miejsce Chłopców w Ogólnopolskich Mistrzostwach Sztafetowych Biegów Przełajowych - Olszyna 2019
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy II miejsce Chłopców
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy II miejsce Dziewcząt
 • Igrzyska Dzieci - tenis stołowy III miejsce Chłopców
 • Igrzyska Dzieci - tenis stołowy II miejsce Dziewcząt
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej Badminton  Chłopców  I miejsce
 • Igrzyska Dzieci Badminton Dziewczęta  IV miejsce
 • Igrzyska Dzieci Badminton Chłopcy  III miejsce
 • kwalifikacje do Wojewódzkiego Półfinału Młodzieży Szkolnej  Badminton
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Szachy Chłopcy i Dziewczęta  III miejsce
 • Igrzyska Dzieci Szachy Chłopcy i Dziewczęta  IV miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Piłka siatkowa  Chłopcy II miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Piłka ręczna Dziewczęta V miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolne  Piłka Koszykowa Dziewcząt III miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolne  Piłka Koszykowa Chłopców III miejsce


Rok 2018/2019

9 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 4 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

19 Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii,
 • 3 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
 • 4 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
 • 4 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii,
 • 5 Finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Rok 2017/2018

 • I miejsce w konkursach przedmiotowych województwa lubuskiego
 • I miejsce w zawodach sportowych województwa lubuskiego

Rok 2016/2017

 • I miejsce w konkursie galerii szkolnych w Zielonej Górze

W roku szkolnym  2016/2017 uczniowie uzyskali tytuły: 

 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa - 3 osoby,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
 • Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - 6 osób,
 • Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce chłopców Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych Chłopców (2017),
 • I miejsce Indywidualne Biegi Przełajowe (2017),
 • II miejsce Piłka Koszykowa Dziewcząt (2017),
 • II miejsce Badminton Dziewcząt (2017),
 • III miejsce Badminton Dziewcząt i Chłopców (2016),
 • III miejsce Chłopców Finał Wojewódzki Czwórbój LA (2017).

     Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów  organizowanych np. przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. 

     Ponadto uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w miejskich konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Koła zainteresowań

Oferta edukacyjna poza podstawą programową (pozalekcyjna) dla uczniów  uczęszczających do oddziałów przedszkolnych: 

 • gry i zabawy sportowe,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zabawy z językiem angielskim,
 • zajęcia artystyczne ze śpiewem,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia umuzykalniające.
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia czytelniczo-plastyczne,
 • techniczne,
 • gry planszowe,
 • zajęcia wspomagające w nauce: usprawnianie małej i dużej motoryki.
Historia

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze im. Arkadego Fiedlera powstała i rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 1981 roku. W szkole funkcjonowały wcześniej oddziały przedszkolne. Ostatni raz w roku szkolnym 2016/2017.

 

Godziny otwarcia uwagi

Dzieci  przebywają w oddziale przedszkolnym od godz. 6.40 do godz.16.40. Po przyjściu korzystają z wyodrębnionej dla siebie szatni, w której w pojedynczych szafkach zostawiają obuwie zmienne i ubranie wierzchnie. Potem zbierają się w swojej sali. W godz. 8.00 – 13.00 odbywają się zajęcia dydaktyczne objęte podstawą programową, a także dodatkowe zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, gier planszowych, muzyczne, sportowe, itp.)

 

Organ prowadzący
Miasto Zielona Góra
Drzwi otwarte
odwołane
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe