Zielona Góra
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
Adres
ul. Słowacka 4, 65-943 Zielona Góra
Telefon
684 542 308
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Mariusz Szpakowicz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Szkolny basen
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Stołówka szkolna
 • Stołówka szkolna
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
 • Oddział Przedszkolny w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych
Opis

Jesteśmy przedszkolem publicznym, nastawionym na rozwijanie wyobraźni i twórczości naszych podopiecznych. Czynnikiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa dzieci jest ciepła i życzliwa atmosfera, której wzmocnieniem jest klimat wnętrza i wystroju sal. Wszystko to sprawia, że dzieci czują się tutaj jak w domu.


Nasze motto:

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.

(Janusz Korczak)


W naszym oddziale przedszkolnym staramy się stworzyć wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

Co zapewniamy naszym podopiecznym?

 • zrozumienie i szacunek,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i językowych,
 • przestrzenną salę edukacyjną,
 • zdrową i smaczną kuchnię,
 • profesjonalną opiekę.

Jakie są nasze cele?

 • wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
 • rozbudzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
 • kształtowanie  proekologicznych  nawyków  w życiu codziennym i właściwych postawy wobec środowiska przyrodniczego,
 • uczenie współpracy w grupie,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasz oddział przedszkolny jest oddziałem integracyjnym, dlatego zwracamy szczególną uwagę na właściwe relacje i pozytywny stosunek do rówieśników. Próbujemy rozbudzićw dzieciach empatię i otwartość na drugiego człowieka. Nasi specjaliści (pedagog, psycholog) prowadzą warsztaty z dziećmi w oparciu o książkę pt. „Kosmita” autorstwa R. Jędrzejewskiej, która wspaniale przedstawia temat autyzmu. Włączamy się również w coroczne obchody święta Osób Niepełnosprawnych, które są organizowane w naszej placówce.

Zajęcia odbywają się w przestronnej, jasnej sali, która posiada dodatkowo salkę do rewalidacji oraz własną toaletę. Sala wyposażona jest w projektor, który wykorzystujemy podczas prowadzenia zajęć, oraz w wiele sprzętów i pomocy dydaktycznych, dostosowanych do wieku dzieci. Wszystkie zabawki i pomoce edukacyjne są bezpieczne. Dzieci mogą po nie sięgać według własnego uznania, kiedy tylko jest czas na zabawę. Wspólnie z naszymi wychowankami dbamy, aby zachować ład w sali i zaspokajać ich potrzebę przebywania w  uporządkowanej przestrzeni. Mamy również możliwość korzystania z sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz placu zabaw.

Przy realizacji zadań dydaktycznych korzystamy również z oferty dostępnych w naszym mieście ośrodków kultury (kino, teatr, filharmonia, Planetarium czy Ogród Botaniczny, Biblioteka im. C.K. Norwida oraz Biblioteka UZ). Dodatkowo raz w miesiącu dzieci mają okazję skorzystać z koncertu filharmonicznego w naszej szkole. Podczas tego spotkania zdobywają wiedzę o instrumentach, na których grają muzycy.

Raz w roku organizujemy wycieczki autokarowe poza Zieloną Górę.

Przygotowujemy z dziećmi jasełka oraz występ wokalno-taneczny z okazji Dnia Rodziny i zakończenia nauki w zerówce. Obchodzimy również takie święta jak Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, a także urodziny naszych wychowanków.

Uczestniczymy w konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły (recytatorskie, plastyczne, sportowe, ekologiczne).

Oferujemy dwa posiłki dziennie (obiad oraz podwieczorek), śniadanie dzieci przynoszą z domu.

Godziny otwarcia od
7:30 - 16:30
Godziny otwarcia do
16:30
Dodatkowe zajęcia

Proponujemy:

 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające: 2x w tygodniu (nauka piosenek, prostych układów tanecznych). Wykorzystujemy repertuar tańców zarówno ludowych, jak i współczesnych. Dzieci zakładają swoje śpiewniki, w których – obok tekstów poznanych piosenek – wykonują także własne ilustracje związane z poznanym utworem muzycznym,
 • jęz. angielski: 2x w tygodniu,
 • religię: 2x w tygodniu,
 • zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym2x w tygodniu,
 • jęz. francuski (w drugim semestrze): 1x w tygodniu (dzieci poznają nie tylko słownictwo, podstawowe zwroty i piosenki, ale również zwyczaje Francuzów, ich kulturę i różne święta).

W naszym oddziale przedszkolnym dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej objęte są wsparciem psychologa, pedagoga i socjoterapeuty.

Na początku września logopeda przeprowadza badania przesiewowe dzieci, na podstawie których dzieci potrzebujące pomocy są kwalifikowane do zajęć logopedycznych.

Personel
Wykwalifikowana kadra nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Historia
Odział przedszkolny funkcjonuje  w szkole od roku szkolnego 2017/2018.
Koła zainteresowań

W naszym oddziale przedszkolnym realizowane są następujące programy:

 • Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, który promuje zdrowie psychiczne. W czasie tych zajęć poruszane są ważne tematy z różnych dziedzin.
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – mający na celu rozwijanie czytelnictwa i współpracę z rodziną (zapraszamy rodziców do wspólnego czytania wybranej książki z dziećmi w szkole).
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program promujący poszerzanie wiedzy na temat ekologii.
 • „ Legendy Polski”- program mający na celu zapoznanie z najważniejszymi miastami Polski i ich legendami.
Kontakty zagraniczne

Do naszej zerówki  uczęszczają również dzieci z Ukrainy i Białorusi,  co pozwala na poszerzenie wiedzy na temat zwyczajów innych krajów, naukę tolerancji i akceptowanie różnorodności.

Drzwi otwarte
9 marca 2023, godz. 17:00 - 19:00
Osiągnięcia
W konkursach recytatorskich i plastycznych dla dzieci z klas1-3 nasi zerówkowicze zajmują wysokie miejsca oraz otrzymują wyróżnienia.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe