Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1E- matematyczno-ekonomiczna
Nazwa oddziału

 1E- matematyczno-ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

KLASA MATEMATYCZNO- EKONOMICZNA

Klasa  jest propozycją skierowaną do uczniów zainteresowanych poznawaniem różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego . Od klasy drugiej będzie realizowany przedmiot geografia ekonomiczna.

Uczniowie będą mogli rozszerzyć wiadomości z matematyki   na dodatkowych zajęciach „Rok zerowy AGH” w ramach współpracy naszej szkoły z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie . W ramach kół zainteresowań będą mogli się przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach z wiedzy ekonomicznej, geografii , matematyki i przedsiębiorczości. Będą też mogli uczestniczyć w zajęciach terenowych z geografii oraz wycieczkach krajoznawczych.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka, finanse, marketing,  stosunki międzynarodowe, rachunkowość , zarządzanie, geodezja, kartografia, logistyka, geologia, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe. Warto wybrać ten profil, bo dobrze przygotowuje do podjęcia wielu kierunków dających w przyszłości gwarancję atrakcyjnej pracy.