Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - 1 K kucharz
Nazwa oddziału

 1 K kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Opis

   Kucharz to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Długie doświadczenie kształcenia w branży gastronomicznej pozwala nam zaproponować młodzieży atrakcyjny zawód, który będzie kształcony przez fachową kadrę pedagogiczną będącą  fachowcami w gastronomii. W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne.

Absolwent  szkoły  kształcącej w zawodzie kucharza będzie przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych:

- sporządzania potraw i napojów;

- przechowywania żywności;

- wykonywania czynności z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych:

- może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi;

- punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych;

- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

 Uczeń kształcący się w  zawodzie kucharz w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:

 

(HGT.02.) Przygotowanie i wydawanie dań.