Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TO technik ogrodnik
Nazwa oddziału

 1 TO technik ogrodnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

    Technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:
- planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych;
przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
- planowania i zakładania terenów zieleni;
- projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzamin z kwalifikacji:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.

Technik ogrodnik po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki to: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo, biologia).
Po ukończeniu tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach związanych z branżą ogrodniczą (np. gospodarstwa ogrodnicze, szkółkarskie, centra ogrodnicze, przedsiębiorstwa zieleni miejskiej) lub prowadzić własną firmę albo gospodarstwo ogrodnicze.
Uzyskane wykształcenie ogrodnicze potrzebne jest przy obrocie gruntami rolnymi, nabywaniu oraz przejmowaniu gospodarstw, szczególnie przy ubieganiu się o środki pomocowe i kredyty z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.