Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1E FRYZJER
Nazwa oddziału

 1E FRYZJER

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Chemia

Opis

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należny wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.
Podczas kształcenia uczeń jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim, poznaje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawowa wiedza związana z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.
Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.
W tracie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.
Kwalifikacje:
  • K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich AU.21
  • K2 Projektowanie fryzur AU.26