Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1fP-kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1fP-kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

OpisUcząc się w naszej szkole w zawodzie kierowca mechanik, zdobędziesz umiejętności:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym osób i rzeczy,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i rzeczy,
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
• oceny stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Kierowca mechanik może wykonywać zadania:
• organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
• planuje optymalną trasę przejazdu,
• kieruje samochodem lub zespołem pojazdów,
• udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia,
• prowadzi dokumentację przewozową,
• wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
• prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.
  • zakładach pracy i firmach zajmujących się przewozem towarów,

Kończąc naukę w zawodzie  kierowca mechanik znajdziesz pracę w:
• zakładach pracy i firmach zajmujących się przewozem osób,
• jako kierowca w różnych zakładach pracy i firmach, wykonując także czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji,
• zakładając własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacja:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego