Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1C PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1C PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA 1C

 

PRAWNICZA
Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

 

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętali, że są strażnikami prawa…
(Mark Twain)

przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki obce- kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język francuski, język rosyjski

dla chętnych koło naukowe - język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia

 

W ramach profilu oferujemy:

- rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o              społeczeństwie,

- język łaciński w prawie i w  naukach humanistycznych z elementami              retoryki i kultury antycznej,

- współpracę z wydziałami kierunków humanistycznych uczelni lubelskich        (UMCS, KUL),

- przygotowanie do olimpiad oraz do konkursów recytatorskich i konkursów z przedmiotów humanistycznych,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych i innych, zgodnie z          profilem klasy,

- wycieczki programowe: do teatru (Warszawa, Kraków, Lublin), Sejmu i Senatu RP, wyjścia na wystawy, wykłady akademickie i do kina,

- współpracę z Sądem Rejonowym w Zamościu (uczestnictwo w rozprawach     sądowych),

- wyjścia do Zakładu Karnego, Urzędu Skarbowego,

- prelekcje i wykłady prowadzone przez sędziów, kuratorów, pracowników        instytucji samorządowych.

 

Powinieneś znaleźć się w tej klasie, jeżeli:

·       lubisz historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski,

·       interesuje cię polityka i inne zagadnienia społeczno-prawne,

·       masz duszę humanisty i pragniesz brać udział w różnorodnych kołach zainteresowań, rozwijać swoje pasje literackie, językoznawcze, teatralne, historyczne czy nawet interpersonalne, uczestnicząc
w inspirujących dyskusjach oraz spotkaniach.

 

Przykładowe kierunki studiów:

prawo, prawo administracyjne, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo, medioznawstwo, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, filozofia, pedagogika.

Osiągnięcia

Uczniowie klas o tym profilu odnosili sukcesy na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce
 i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Mediewistycznej, Olimpiady Języka Łacińskiego oraz w licznych konkursach przedmiotowych. Nasza szkoła uzyskała tytuł Złotej Szkoły Praworządności RP. Młodzież od lat osiąga wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i podejmuje dalszą naukę na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju.

                                                                                                                  Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!