Zamość
Zamość
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XVIII/300/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2020 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do burs na rok szkolny 2021
Informator dla kandydata
Oświadczenia
Instrukcja składania podań całkowicie online