Warszawa
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja rejestracji wniosku. Instrukcja rejestracji wniosku i założenia konta dla nowych użytkowników systemu rekrutacji. Instrukcja nie dotyczy użytkowników posiadających konto w poprzednim systemie rekrutacji obowiązującym do 15 stycznia 2020 r.
Instrukcja logowania dla użytkowników poprzedniego systemu rekrutacji. Instrukcja logowania dla użytkowników systemu rekrutacji działającego do 15 stycznia 2020 r.
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
DOKUMENT ARCHIWALNY: Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2020 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy - II etap rekrutacji Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2020 r. Harmonogram rekrutacji do żłobków, które zostały wyłonione w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 3 w Warszawie, ul. Warchałowskiego 8 na rok szkolny 2020/2021 w ramach Projektu „Żłobkowy start” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.02-14-d928/20, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.