Warszawa
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja użytkownika - Węzeł Krajowy - login.gov.pl Instrukcja użytkownika - Węzeł Krajowy - Moje konto, dodawanie istniejącego wniosku do konta i wypełnianie nowego podania
Instrukcja rejestracji wniosku. Instrukcja rejestracji wniosku i założenia konta dla nowych użytkowników systemu rekrutacji. Instrukcja nie dotyczy użytkowników posiadających konto w poprzednim systemie rekrutacji obowiązującym do 15 stycznia 2020 r.
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2022 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
DOKUMENT ARCHIWALNY: Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2022 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2022/2023 z dnia 25.04.2022 r.
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 70 w Warszawie z dnia 20 lipca 2021 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 70 w Warszawie, ul. Pamiętna 16 - w tym na miejsca w ramach Projektu „Żłobek szansą na równy start” .
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 71 w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 71 w Warszawie, ul. Astronautów 5 - na miejsca w ramach Projektu „Żłobek szansą na równy start” .
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 72 w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 72 w Warszawie, ul. Henryka Pobożnego 33 - na miejsca w ramach Projektu „Maluchy żłobkują, rodzice pracują” .
DOKUMENT ARCHIWALNY: Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2021/2022 z dnia 24.06.2021 r.
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.