Warszawa
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja rejestracji wniosku. Instrukcja rejestracji wniosku i założenia konta dla nowych użytkowników systemu rekrutacji. Instrukcja nie dotyczy użytkowników posiadających konto w poprzednim systemie rekrutacji obowiązującym do 15 stycznia 2020 r.
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 2021 r Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
DOKUMENT ARCHIWALNY: Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 4 czerwca 2021 r Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 70 w Warszawie z dnia 20 lipca 2021 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 70 w Warszawie, ul. Pamiętna 16, w tym na miejsca w ramach Projektu „Żłobek szansą na równy start” .
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2021/2022 z dnia 24.06.2021 r.
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.