Warszawa
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja rejestracji wniosku. Instrukcja rejestracji wniosku i założenia konta dla nowych użytkowników systemu rekrutacji. Instrukcja nie dotyczy użytkowników posiadających konto w poprzednim systemie rekrutacji obowiązującym do 15 stycznia 2020 r.
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2020 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
DOKUMENT ARCHIWALNY: Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2020 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy - II etap rekrutacji Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2020 r. Harmonogram rekrutacji do żłobków, które zostały wyłonione w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 3 w Warszawie, ul. Warchałowskiego 8 na rok szkolny 2020/2021 w ramach Projektu „Żłobkowy start” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.02-14-d928/20, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.