Warszawa
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2023 r. Regulamin rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy. Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2023/2024 z dnia 04.05.2023 r.
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 42 w Warszawie, ul. Chodecka 9 Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 42 w Warszawie, ul. Chodecka 9
Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 75 w Warszawie, ul. Cokołowa 2a Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 75 w Warszawie, ul. Cokołowa 2a
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Instrukcja rejestracji wniosku Instrukcja rejestracji wniosku
Instrukcja użytkownika - Węzeł Krajowy - login.gov.pl Instrukcja użytkownika - Węzeł Krajowy